Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden? – Keresés

VÁROS: Érd

 VASNÉ DR. TÓTH KORNÉLIA könyvtáros, művelődéstörténész, tudományos kutató
munkahely:Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2004-2008
 BÁLINT-ÁBRAHÁM EDIT újságíró
munkahely:Érdi Újság, Érd, 1993-
 URBÁNNÉ VÉGVÁRI JUDIT tanár
munkahely:Gárdonyi Géza Általános Iskola, Érd, 1986-2011
 URBÁN LÁSZLÓ, DR. irodalomtörténész, pártfogó felügyelő
munkahely:Városi Művelődési Közp igazgató, Érd, 1974-1984
 BAZSÓNÉ MEGYES KLÁRA középiskolai tanár, könyvtáros, könyvtárigazgató
munkahely:Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatóhelyettes, Érd, 1988-1997
munkahely:Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgató, Érd, 1997-2012
 BIRKÁS ERZSÉBET óvónő, költő, képzőművész
munkahely:Kutyavári úti Óvoda, Érd
munkahely:Riminyáki úti Óvoda tagóvoda-vezető, Érd, 1983-1998
munkahely:Kincses Óvoda, Érd, 1999-2007
 BORBÉLY PÁL műszaki-gazdasági tanácsadó, nyugdíjas
közéleti megbizatás:önkormányzati képviselő, Érd, 1998-2002
 BUDAI ERIKA óvodavezető
munkahely:Csanád Óvoda, Érd, 1999-
 CSŐZIK LÁSZLÓ, DR. ügyvéd, politikus, önkormányzati képviselő
közéleti megbizatás:20-30 Egyesület alapító elnök, Érd, 2010-2014
 DARÓCI LAJOSNÉ tanár
munkahely:8. Sz. Általános Iskola, Érd, 1972-1974
munkahely:1. Sz. Általános Iskola, Érd, 1974-1982
munkahely:Batthyány Általános és Sportiskola, Érd, 1982-2011
munkahely:Batthyány Általános Iskola iskolai könyvtáros, Érd, 1982-2002
közéleti megbizatás:Irodalomkedvelők klubjának vezetője, Érd, 2008-
közéleti megbizatás:ÉRDI IRKA irodalmi-kulturális folyóirat főszerkesztője, lektora, szöveggondozója, műsorszervező, Érd, 2011-
közéleti megbizatás:SZÓratÉSZ nyelvművelő és szókincsfejlesztő klub vezetője, Érd, 2013-
közéleti megbizatás:Poly-Art Alapítvány vezetőségi tagja, Érd, 2014-
közéleti megbizatás:Bíró András Baráti Társaság alapító tagja és titkára, Érd, 2014-
közéleti megbizatás:ÉRDekes NÉGYes iskolaújság felelős szerkesztője, Érd, 1982-2011
 VERES JUDIT, DR. gyermekorvos
munkahely:Szakorvosi Rendelőintézet házi gyermekorvos, Érd, 1975-
munkahely:Nemzetközi Utazási Tanácsadó és Oltóközpont, Érd, 2013-
 TARNÓCZI ISTVÁNNÉ nyugdíjas szociális munkás
munkahely:ÁGTEK Kft., Érd, 1983-1989
munkahely:Szociális Gondozó Központ, Érd, 1989-2002
munkahely:Polgármesteri Hivatal, Érd, 2003-2010
 DEDE ÉVA tanár, pszichológus
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1987-2009
 T. MÉSZÁROS ANDRÁS önkormányzati képviselő, fotográfus
közéleti megbizatás: alpolgármester, Érd, 1990-1994
 SZTRAKONICZKY ERNŐNÉ tanár, edző
munkahely:Általános Iskola, Érd, 1968-1980
munkahely:6. Sz. Ált Iskola (Széchenyi István Általános Iskola), Érd, 1980-2004
munkahely:6. Sz. Ált Iskola (Széchenyi István Általános Iskola) igazgatóhelyettes, Érd, 1988-1992
sporteredmény:röplabda ifjúsági, majd felnőtt női csapat szervezője és edzője, Érd
 SZLAMENICZKY ISTVÁN, DR. nyugdíjas, okleveles agrárközgazdász
született:Érd, 1931. május 20.
 ERDÉLYI TAKÁCS ISTVÁN református lelkipásztor
munkahely:Református Egyházközség, Érd, 1982-
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 1990-1994
 FÁBIÁN MARGIT nyugdíjas tanárnő
munkahely:8. Sz. Általános Iskola, Érd, 1967-1984
munkahely:9. Sz. Általános Iskola, Érd, 1983-1993
munkahely:Marianum Általános Iskola, Érd, 1993-
 FAJKUSZ JÓZSEF nyugdíjas, fotós
szakmai társaság:Duna-Art Fotókör, Érd, 1998-
szakmai társaság:Városszépítő és Honismereti Egyesület, Érd, 2000-
szakmai társaság:Pincetulajdonosok Egyesülete, Érd, 2014
 FERENCZY ÁRPÁD futó, súlyemelő, nyugdíjas
született:Érd, 1934. december 2.
 FRIDÉLY LÁSZLÓ vállalkozó
munkahely:Rádió Junior (Érd első kereskedelmi rádiója), Érd, 2002-2007
zenekari, énekkari tagság:Lukin László AMI fúvószenekar , Érd
 SZEDLACSEK EMÍLIA népművelő, intézményvezető
munkahely:Városi Tanács, Érd, 1983-1987
munkahely:Polgármesteri Hivatal, Érd, 1991-1996
munkahely:Városi Művelődési Központ (Szepes Gyula Művelődési Központ) igazgató, Érd, 1996-2015
 GURUBINÉ CSUBIK ROZÁLIA tanár
született:Érd, 1950. július 17.
munkahely:220. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Érd (Kós Károly Szakképző Iskola), Érd, 1974-2010
 HORVÁTH IMRE nyugdíjas közlekedési építő és üzelmeltetési mérnök
munkahely:Városi Tanács műsz.oszt.vez., Érd, 1983-1987
 HORVÁTH KINGA nyugdíjas gimnáziumi tanár
munkahely:1. Sz. Általános Iskola, Érd, 1969-1970
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1970-2013
 DONKÓ IGNÁC villamos-üzemmérnök, műszaki tanár
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd
 SZABÓ JÚLIA zenetanár, címzetes igazgató, főtanácsos
munkahely:Körzeti Állami Zeneiskola (Városi Zeneiskola), Érd, 1966-2013
munkahely:Körzeti Állami Zeneiskola (Városi Zeneiskola) igazgatója, Érd, 1970-1990
munkahely:Városi Zeneiskola szakmai munkaközösség vezető, Érd, 1990-2013
 SOMFAI ISTVÁN középiskolai tanár, címzetes igazgató
munkahely:1. Sz. Általános Iskola, Érd, 1964-1970
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1970-2013
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgató, Érd, 1980-1983
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium kollégiumi vezető, Érd, 1991-2002
 SOMFAINÉ SZŰCS MÁRIA középiskolai tanár
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1986-
 RÉDAI ERZSÉBET zenetanár
munkahely:Városi Zeneiskola tanszakvezető, Érd, 1977-
munkahely:Városi Zeneiskola igazgatóhelyettes, Érd, 1980-1983
 POKORNY FERENC nyugdíjas gépésztechnikus
született:Érd, 1934. augusztus 5.
szakmai társaság:Városszépítő és Honismereti Egyesület, Érd, 2000-
 PÓCSINÉ SIVÁK ERZSÉBET óvodavezető
munkahely:8. Sz. Óvoda, Érd, 1980-
 MAJOR GÁBOR ISTVÁNNÉ középiskolai tanár, képzőművész
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1975-1980
munkahely:Bolyai János Általános Iskola, Érd, 1990-2000
 ILKA ERZSÉBET óvodapedagógus
munkahely:Napsugár Óvoda óvónő, tagóvoda vezető, Érd, 1976-2012
munkahely:Szivárvány Óvoda óvónő, Érd, 2012-
 KARÁCSONY ISTVÁN, DR. onkológus főorvos, író
munkahely:Szakorvosi Rendelőintézet onkológus főorvos, Érd, 1991-
szakmai társaság:Poly Art Alapítvány, Érd, 1995
közéleti megbizatás: Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Igazgató Tanácsának tagja, Érd, 2013
 KARSCH MANFRED grafikus, festőművész
munkahely:Texelektro Ipari Szövetség, Érd, 1974-1990
munkahely:ALUCOLOR Ipari Szövetkezet, Érd, 1990-2008
szakmai társaság:X-Art Egyesület alapító tagja, Érd, 1992-
 MAGYAR KÁLMÁN, DR. régész-történész, főmuzeológus, főtanácsos
született:Érd, 1943. október 22.
 ANTUNOVITS ANTAL műszerész vállalkozó, képviselő
munkahely: egyéni vállalkozó, Érd, 1999-
szakmai társaság:VMG Baráti Kör elnöke, Érd, 1989-
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 2006-
közéleti megbizatás:Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagja, Érd, 2006-
közéleti megbizatás:Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság elnöke, Érd, 2006-
közéleti megbizatás:Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagja, Érd, 2006
közéleti megbizatás:Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság tagja, Érd, 2015
 LENDVAINÉ TIMÁR EDIT múzeumpedagógus, földrajztanár
tanulmányok:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd
munkahely:Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 1992-
munkahely:Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd, 2014-
 PERGEL ANTAL iskolaigazgató
munkahely:Városi Könyvtár, Érd, 1978-1980
munkahely:220. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Érd (Kós Károly Szakképző Iskola), Érd, 1985-
munkahely:Kós Károly Szakképző Iskola igazgató, Érd, 2004-2008
munkahely:Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2015
 BÁCS ISTVÁNNÉ óvónő, tagóvodavezető
munkahely:Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvóda vezetője, Érd, 1980-
 BARTHA LAJOS JÓZSEF nyugdíjas
közéleti megbizatás:Földrajzi Múzeumi Tanulmányok szerkesztőbizottsági tagja, Érd, 1987-
 ÁCS VALÉRIA MÁRIA nyugdíjas pedagógus
szakmai társaság:Poly-Art Alapítvány, Érd, 1998-
 BRUNNER VILMOSNÉ nyugdíjas
született:Érd, 1946. november 6.
 CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT vállalkozó
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 2014-
 DEÁK BÉLÁNÉ, DR. tanár
munkahely:Széchenyi Általános Iskola, Érd, 1967-1978
munkahely:Széchenyi Általános Iskola, Érd, 1992-2000
 KERÉKGYÁRTÓ LÁSZLÓ szakképzési és felnőttképzési szakértő
munkahely:220. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Érd (Kós Károly Szakképző Iskola), Érd, 1967-1980
munkahely:4. Sz. Általános Iskola, Érd, 1980-1983
 KRAKKÓ LAJOSNÉ
született:Érd, 1932. december 26.
 KAPUVÁRI ANTALNÉ tanár
született:Érd, 1943. július 10.
munkahely:1.sz. Általános Iskola, Érd, 1965-1982
munkahely:Bolyai János Általános Iskola, Érd, 1982-1992
munkahely:Marianum Általános Iskola, Érd, 1992-1998
 SZILASNÉ MÉSZÁROS JUDIT Pedagógus
munkahely:Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Érd, 1985-1989
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1989-
 MIKLÓSI CSABÁNÉ könyvtáros
munkahely:Nagyközségi Könyvtár, (Csuka Zoltán Városi Könyvtár), Érd, 1977-2007
 PINTÉRNÉ BERNYÓ PIROSKA pedagógus - intézményvezető - közoktatási szakértő
munkahely:Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd, 2008-
szakmai társaság:Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja, Érd, 2010-2014
 KOPOR TIHAMÉR kommunikációs szakember
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 2010-
 KOVÁCS SÁNDOR múzeumi könyvtáros, helytörténész, szakíró
munkahely:Városi Könyvtár, Érd, 1981-1982
munkahely:5. Sz. Általános Iskola, Érd, 1983-1984
 KOVÁCSNÉ MOGYORÓSI ERIKA könyvtáros, költő
munkahely:Művelődési Központ, Érd, 1981-1983
munkahely:Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 1983-2011
 ARTNER LÁSZLÓNÉ óvodapedagógus, tagóvoda vezető
munkahely:Erkel u. óvoda, Érd, 1991
munkahely:Tusculanum tagóvoda intézményvezető, Érd, 1991-
 KUBASSEK JÁNOS, DR. geográfus, múzeumigazgató
munkahely:Magyar Földrajzi Gyűjtemény igazgatója, Érd, 1983-
munkahely:Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, Érd, 1987-
munkahely:Kós Károly Szakképző Iskola óraadó tanár, Érd, 1995-1997
 ROMICS IMRE, PROF. Orvos, egyetemi tanár
született:Érd, 1947. május 16.
 FÜLÖP SÁNDORNÉ vállalkozó
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd
 STIBRÁNYI MÁRTONNÉ védőnő
született:Érd, 1952. augusztus 30.
közéleti megbizatás:Baba-Mama Klub vezetője, Érd, 1998-
 FAZEKAS TIBORC egyetemi oktató
tanulmányok:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1965-1969
 MATÉCZ FERENCNÉ
született:Érd, 1930. november 19.
munkahely:Bolyai János Általános Iskola napközis nevelő (nyugdíjasként), Érd, 1996-2002
 PERGER FERENCNÉ nyugdíjas tanító
munkahely:6. Sz. Általános Iskola, Érd, 1975-1983
munkahely:2. Sz. Általános Iskola, Érd, 1983-1986
munkahely:Bolyai János Általános Iskola, Érd, 1988-2007
 FALUSI FERENC vállalkozó
született:Érd, 1950. december 10.
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 2002-2006
 FALUSINÉ MATICS ZSUZSANNA vállalkozó
született:Érd, 1955. március 16.
 KÉRI MIHÁLY kulturális szervező, festőművész, önkormányzati képviselő
munkahely:Városi Művelődési Központ, Érd, 1992-1996
munkahely:Városi Galéria vezetője, Érd, 2012-
 NIDA JUDIT könyvtáros
munkahely:Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei Könyvtára, Érd, 1999-2015
munkahely:Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatóhelyettes, Érd, 2015-
 ESZES MÁRIA
közéleti megbizatás:Marianum Általános Iskola gyermektánckar alapítója, Érd, 2013
közéleti megbizatás:Német Játszóház (Szepes Gyula Művelődési Központ), Érd , 2013-2014
közéleti megbizatás:Német Nemzetiségi Óvoda alapítója, Érd, 2015
közéleti megbizatás:Málenkij robot Emlékbizottság tagja, Érd, 2015-
 SZÓKA JÚLIA énekművész, zenepedagógus
munkahely:Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola, Érd, 2002-
 WESZELOVITS ISTVÁNNÉ Körzeti-közösségi ápolónő
munkahely:RAD-IN. Egészségügyi Szolgáltató Bt. Háziorvosi rendelő, Érd, 1998-
 VARGA LÁSZLÓ nyugdíjas középiskolai tanár
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1971-2014
 DÖMÖTÖR LÁSZLÓ pénzügyi tanácsadó, búvároktató
munkahely:Medúza Sport Kft. búvároktató, Érd, 2002-
szakmai társaság:Delta Röplabda Sportegyesület elnök, Érd, 2007-
 KÉTSZERINÉ PERLAKI CSILLA művelődésszervező
munkahely:Városi Művelődési Központ, Érd, 1999-2003
munkahely:Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda közművelődési ügyintéző, Érd, 2003-
 KÓKA ROZÁLIA előadóművész
munkahely:5. és 1. Sz. Általános Iskola, Érd, 1965-1974
munkahely:Budai Járási Művelődési Központ, Érd, 1974-1977
munkahely:Városi Művelődési Központ, Érd, 1981-1985
munkahely:Liget Termál Szálló, Érd, 1990-1991
 NEMESKÉRI XÉNIA nyugdíjas
született:Érd, 1935. január 1.
 KŐSZEGI GÁBOR, DR. orvos
munkahely:Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Érd, 2008-
 TAVASZINÉ SEBŐK MAGDOLNA csoportvezető betegdokumentáció, koording csoport
munkahely:Szakorvosi Rendelőintézet csoportvezető, Érd, 1991-
 MOLNÁR IMRE ADALBERT
közéleti megbizatás:Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Érd, 2014-
 RÉCSEI KRISZTINA MÁRIA intézményvezető
munkahely:Fejlesztő Napközi Otthon, Érd, 1984-1997
munkahely:Családsegítő Központ, Érd, 1998-2014
munkahely:Szociális Gondozó Központ, Érd, 2014-
 KISS SÁNDOR szociálpedagógus
munkahely:Szociális Gondozó Központ, Család- és Gyermekjóléti Központ , Érd, 2008-
szakmai társaság:Poly-Art Egyesület , Érd, 1997-
 SZABÓ ISTVÁN gépkocsivezető
munkahely:Szakorvosi Rendelőintézet, Érd, 1979-
 PÁLHÁZI ANTAL nyugdíjas esztergályos, műszaki rajzoló
született:Érd, 1937. június 2.
 PARÓCZAI ZOLTÁNNÉ egységvezető
munkahely:Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ, Érd, 1983-
 BOGNÁR SÁRA, DR. házi gyermekorvos
munkahely:Szakorvosi Rendelőintéet házi gyermekorvos, Érd, 1985-
 DÖMÖTÖR-MÁTRAI BEÁTA röplabda edző
munkahely:Delta Röplabda Sportegyesület, Érd, 2007-
 HAVASI MÁRTA, DR. nyugalmazott jogász, ügyvéd
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 2015-
 MOLNÁRNÉ KÁLLAY ANDREA Középiskolai tanár, intézményvezető helyettes
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1987-
 LUKÁCS ZOLTÁN nyugdíjas fotós
született:Érd, 1924. február 1.
 SEBESTYÉNNÉ MAJCHROWSKA EWA könyvtáros, tanár, fordító
munkahely:Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 1991-
munkahely:Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatóhelyettes, Érd, 1997-2012
munkahely:Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgató, Érd, 2012-
 VOTIN JÓZSEF építész, könyvtáros, népművelő, újságíró, ingatlanforgalmazó
munkahely:Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Érd, 1985-1988
közéleti megbizatás:HNF Honismereti Bizottság titkára, Érd

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13