Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden?

A 2005-ben megjelent Ki-kicsoda Érden? című kiadványunk adatbázisát 2015. évben aktualizáltuk. Az összegyűjtött adatokat honlapunkon publikáljuk. (442 főt kértünk fel a kérdőív kitöltésére, ebből 215 fő küldte vissza a kitöltött adatlapot.) Az alábbiakban már az aktualizált adatok böngészhetők.
 
Kérjük, hogy akinek észrevétele van az adatlapjával kapcsolatban, jelezze nekünk!
Bartha Lajos József nyugdíjas
 
született:Budapest, 1933. november 29.
családi állapot:elvált
anya:Jacobs Margit
apa:Bartha Lajos Kálmán
tanulmányok: érettségi és szaktanfolyam
munkahely:Országos Meteorológiai Intézet, 1953-1954
Agrártudományi Egyetem Kertészeti tanszék, 1954-1955
Látszerész Ktsz, 1955-1957
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 1958-1962
Országos Műszaki Múzeum, 1963
Diafilmgyártó Vállalat, 1963-1968
VITUKI Jósvafői Karsztvíz Kutató Állomás, 1968-1972
ELTE Térképtudományi tanszék, 1978-1983
Magyar Földrajzi Társaság könyvtárvezető, 1983-1993
ELTE Csiilagászati tanszék megbízott előadó, 2010-
közéleti megbizatás:Földrajzi Múzeumi Tanulmányok szerkesztőbizottsági tagja, Érd, 1987-
szakmai társaság:Csillagászok Baráti Köre, 1963-1990
Magyar Csillagászati Egyesület tiszteletbeli tag, 1989-
Magyar Geofizikusok Egyesülete, 1995-
Royal Geographical Society örökös tag, 1996-
British Sundial Society, 1993-
Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (Németo.)
Gothard Jenő Csillagászati Egyesület, Szombathely, 2000
kutatási területe:
kozmikus légköri hatások, változó csillag, üstökös-fényesség, bolygó megfigyelés, csillagászat történet, térképtörténet, néprajz csillagászati vonatkozásai, természetföldrajz története
jelentősebb művei:
Séta a csillagos égen. Bp., 1960
Bolygó és Holdfizika ; Csillagászati megfigyelések módszere. In: A távcső világa. Szerk Kulin György, Róka Gedeon. Bp.1975, 1980
Csillagképek története és látnivalói. Szentendre, 2010
cikkei:
Élet és Tudomány, Föld és Ég, Meteor, Természettudományi Közlöny, Fizikai Szemle, Technikatörténeti Szemle, Irodalomtörténeti Közlemény, Die Sterne, Journal of History of Astronomy, Journal British Studies Society
díjai:
Szentendrei Csill. Találkozó Emlékérem (1963)
Eötvös Loránd Emlékérem (1981)
TIT Aranykoszorús Emlékérem (1983)
Kulin György Emlékérem (1992)
Német Napóra-kutatók Emlékérme (1996)
Gothard Jenő Emlékérem (2000)
Érdi Tudományos Díj (2009)
kiállításai:
ELTE Glóbusz kiállítás, Budapest (1979)
Napóra kiállítás, Budapest (1955),Keszthely (1996)
róla szóló irodalom:
Séta a csillagos égen. Könyvismertetés. Népszabadság, 1960. júl. 28.
Polgár Tamás:Mélykék nyakkendő, arany hímzéssel. Esti Hírlap, 1986. febr. 18.
Scipiades Erzsébet: A napóragyűjtő. Magyar Hírlap, 1995. aug. 26.
Trupka Zoltán: Beszélgetés a 70 éves Bartha Lajossal. Meteor, 2003. 12. szám
Hatvanhét jeles hetvenes. Napút évkönyv 2003
Vértes Ernő: Bartha Lajos köszöntése. Gothard Jenő Csillagászati Egy. Egyesületi Híradó, 2004. 1. szám
Keszthelyi Sándor: Bartha Lajos 80 éves. Meteor, 2013. 11. szám
egyéb:
Előadásai megjelentek az 1984-2004 közti nemzetközi tudománytörténeti és technikatörténeti konferenciák köteteiben. 1971-ben alapítója és szerkesztője a Meteor c. folyóiratnak. 1965-1975 között a Föld és Ég, 1985-1993 között a Földrajzi Közlemények c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. Az érdi Földrajzi Múzeumi Tanulmányok rendszeres szerzője, a múzeum egyes kiadványainak lektora, kiállítási tanácsadó.
álnevek:i.B.L., -th-, -ala-
hobbi:áltudományos nézetek leleplezése
lakcím:1023 Budapest Frankel Leó út 36. I/5.
telefon:1/326-0074
email:Írjon emailt!
Egyéb:Nem Érden él, de 1985-től rendszeresen dolgozik a Magyar Földrajzi Múzeumnak.
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13