Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Helyismereti állomány térképgyűjteménye

A gyűjteményben fellelhetőek Érdről és a környező településekről készült történelmi és földrajzi térképek, valamint többségében kézzel rajzolt parcellázási térképek. A parcellázási térképeket Késő Gézától és Rege Csabától kaptuk ajándékba. A megjegyzések alatt egyrészt a térképen található információk olvashatóak, másrészt tájékozódásul a mai Érdnek megfelelő településrészek elnevezését tüntettük fel. A kérdőjeles megjegyzések a kétséges információt jelölik.
 
CÍM TÍPUS ÉV MÉRETARÁNY
T1 Érd város „dűlő” térképe geodéziai térkép 1:21000
T2 Érd átnézeti térképe tematikus térkép 1:20000
T3 Érd geodéziai térkép [1920]
T4 Érd-Diósd Tisztviselő kertváros topográfiai 1987
T5 Térkép az érdi beltelkekről 1850-1855 birtoktérkép [1855]
T6 Érd nagyközség általános térképe tematikus térkép 1:20000
T7 Érd nagyközség általános térképe : Laksűrűségi térkép népességi térkép [1975] 1:20000
T8 Érd térkép topográfiai [1986]
T9 Érd Mezőváros határának térképe kéziratos térkép 1858
T10 Érdi községrendezés geodéziai térkép [1937-1946] 1:2000
T11 Máriatelep felosztási vázrajz 1926 1:2880
T12 Városi sporttelep műszaki alaptérkép [1974] 1:1000
T13 Az érd-diósdi tisztviselő kertváros parcellázása kataszteri térkép [1933] 1:5760
T14 Az érd-diósdi tisztviselő kertváros átnézeti térképe kataszteri térkép 1935 1:5760
T15 Gróf Károlyi Imre kertparcellázása Érden kataszteri térkép 1933
T16 [Érdliget felosztási-parcellázási vázrajza] kataszteri térkép 1931
T17 Érdliget térképe geodéziai térkép 1956 1:10000
T18 Érd Liget átnézeti vázrajza ; Érd Liget helyszínrajza kataszteri térkép [1930-1931]
T19 Kivonat Érd község térképéről (Érd II.) kataszteri térkép 1972 1:2000
T20 Kivonat Érd község térképéről kataszteri térkép 1971 1:2000
T21 Kivonat Érd község térképéről kataszteri térkép 1972 1:2000
T22 [Szent Imre ligetváros] 1930
   Szent Imre ligetváros átnézeti vázrajza átnézeti térkép 1:5000 ?
   Szent Imre ligetváros helyszínrajza kataszteri térkép 1:5760
T23 Szt. Imre liget vázrajz 1:5000
T24 Érd község határában fekvő 3636, 3637, 3638, 3653 és 3654 hrsz. ingatlanok [Szent Imre liget] kataszteri térkép [1930 után] 1:2880
T25 Szent Ilona Otthon telep átnézeti vázrajza vázrajz
T26 Szent Ilona Otthon telep átnézeti vázrajza vázrajz
T27 Megosztási vázrajz a Tolmács és Intéző utca közötti területről kataszteri térkép 1:2000
T28 Szent István telep kataszteri térkép 1:2880
T29 Érd község Tisztviselő telep házhelyosztásának terve kataszteri térkép 1:2880
T30 Érd fehérmegyei község határában Tusculanum házhelyosztása kataszteri térkép 1929 1:5760
T31 Érd Fejérmegyei község határában Tusculanum telep térképe kataszteri térkép 1:2880
T32 Érd község határában létesített Tusculanum telep térképe kataszteri térkép 1:5760
T33 Érd mellett Gróf Károlyi Imre Úr birtokán létesülő telep (Tusculanum) átnézeti térkép
T34 Érd Horthy Miklós liget helyszínrajza kataszteri térkép 1930 1:5760
T35 Tusculanum és Postástelep kataszteri térkép 1930
T36 Az O.f.b. 1798/926.sz. ítélete alapján 2914. hrsz. felosztva kataszteri térkép [1926] [1:2880]
T37 Az érdi Corvinia telep felosztási terve kataszteri térkép 1:5760
T38 Trattner penzió és üdülőtelep kataszteri térkép 1:1440
T39 Szt. Gellért telep vázrajz 1:5000
T40 Érd község határában létesítendő Szent Gellért üdülő-telep felosztási terve kataszteri térkép 1:2880
T41 Érd parkváros parcellázása kataszteri térkép
T42 Érd parkváros parcellázása kataszteri térkép 1935 1:2880
T43 Érd község határában létesített weekend telep térképe kataszteri térkép 1:5760
T44 Az érdi Weekend I. üdülőtelep térképe kataszteri térkép [1930] 1:5760
T45 Érd község határában létesítendő Weekend II. üdülő telep felosztási terve kataszteri térkép 1:5760
T46 Érd község határában létesített Weekend III. üdülő telep felosztási terve kataszteri térkép 1:5760
T47 Az érdi Weekend II. és III. üdülőtelep térképe kataszteri térkép 1:5760
T48 Az érdi Weekend IV. üdülőtelep térképe kataszteri térkép 1:5760
T49 Az érdi Weekend üdülőtelep térképe tematikus térkép 1:5780
T50 [Érd térképe 1783-ból] kéziratos térkép 1783
T51 Általános helyszínrajz átnézeti térkép 1:75000
T52 Mappa Faciem Territorii Possessionis Batta alias Százhalom kéziratos térkép 1768
T53 Érd város topográfiai térkép [1979 után]
   Érd város körzetközpont 1:15000
   Érd-városközpont 1:7500
T54 Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolása és elnevezése geodéziai térkép 2009 1:14000
T55 Érdliget úthálózata vázrajz
T56 Érd-Kertváros 1933
   Érd-Kertváros parcellázása kataszteri térkép 1:1440
   Érd-Kertváros helyszínrajza átnézeti térkép 1:76000

 
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13