Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Könyvtárunk feladatai és küldetése
 
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár olyan intézmény, mely Érd városa különböző korosztályú polgárai számára
 
Legyünk tehát kulturális őrhely, ahol az olvasó otthon érzi magát amellett, hogy kulturálódásra, kikapcsolódásra, tanulásra, kapcsolatteremtésre is lehetősége nyílik.
 
Legyünk információs központ, hiszen az összes kultúraközvetítő intézménytípus között a könyvtár az, amely legteljesebben és legdemokratikusabban biztosíthatja az információhoz való hozzáférést.
 
Legyünk úgy virtuális könyvtár, hogy közben megmaradjon a hagyományos könyvtári funkció.
 
Legyünk szellemi bevásárlóközpont, ahol mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő olvasási, művelődési lehetőségeket.
 
Kiemelt fontosságot szánunk a helyismereti információk, dokumentumok gyűjtésének, megőrzésének, közreadásának.
 
Könyvtárunk szolgáltatásai
 
Helyben használat
 
Mindegyik részlegünkben alapszolgáltatás, ingyenes látógatójegy váltásához kötött. Az olvasók helyben tájékozódhatnak, kereshetnek információt a dokumentumokban. A könyvek és folyóiratok minden részlegünkben rendelkezésre állnak, a videokazettákat, CD-ket, DVD-ket a zenei könyvtárban használhatják. A Szikla adatbázisunk is ingyen, helyben használható.
 

Kölcsönzés
 
Az olvasójegy megváltása után ingyenes a kölcsönzés, természetesen a szabályzatban rögzített feltételekkel (határidő, darabszám stb.) A zenei részlegben a hangzó-dokumentumok és a filmek kölcsönzéséhez külön beiratkozási díj megfizetése szükséges, ám ezután itt is ingyenes a kölcsönzés. Egyáltalán nem kölcsönözhető a helytörténeti különgyűjtemény, a kézikönyvtár anyaga, valamint a folyóiratok legfrisebb számai.
(Kölcsönzés részletes szabályait és díjait lásd a könyvtárhasználati szabályzatban.)
 

Tájékoztatás
 
Referensz kérdések megválaszolása a könyvtár alapfeladatai közé tartozik. Sokáig a papíralapú, írott dokumentumok jelentették az információforrásokat. Ezek a források ma is szükségesek és általában az alapforrást jelentik, de ezek mellett egyre jelentősebbek az elektronikus források, melyek gyakran a papíralapú dokumentumok digitalizálásával jönnek létre, de önálló művek, eszközök is lehetnek. A legjelentősebb ezek között az Internet, illetve a rajta keresztül elérhető források.
 
A tájékoztatáshoz tehát ma már az elektronikus keresés is hozzátartozik, amiben szükség esetén segítséget nyújt a könyvtáros.
 

Könyvtárközi kölcsönzés
 
Lényege, hogy amennyiben nincs meg könyvtárunk állományában egy dokumentum, akkor azt más könyvtárból megpróbáljuk beszerezni, kikölcsönözni (vagy egyes küldő könyvtárak esetében helyben használhatóvá tenni) az olvasó számára.
(Könyvtárközi kölcsönzés részletes szabályait és díjait lásd a könyvtárhasználati szabályzatban.)
 

Internetszolgáltatás
 
6 számítógépen rendelkezünk az olvasók számára Internet-hozzáféréssel, melyek használatához tájékoztatást, segítséget nyújtunk. A szabályzatban olvashatóak a használati feltételek.
(Számítógéphasználat részletes szabályait és díjait lásd a könyvtárhasználati szabályzatban.)
 

Rendezvények
 
Küldetésnyilatkozatunkban megfogalmaztuk azt a célt, hogy könyvtárunk legyen a város egyik olyan közösségi tere, ahol találkozhat egymással az alkotó és befogadó – lehet az alkotás tárgya az irodalom, a képzőművészet, a zene, de akár az ismeretterjesztés, a tudomány is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk helyi irodalmi, művészeti, történelmi, földrajzi értékeinket. Nyitottak vagyunk a könyvtárszakmai programok irányában is, szívesen adunk helyet ilyen jellegű tanácskozásoknak. Figyelünk a gyermek korosztályokra: számukra elsősorban lehetőséget adunk, ahol megmutathatják a tehetségüket, tudásukat.
 
Rendezvényeink, programjaink arra is lehetőséget adnak a város polgárai számára, hogy olyan közösséget találjanak maguknak, melynek tagjait az azonos ízlés, érdeklődés, hozzáállás köt össze.
 
Programjaink egy része magától értetődően kapcsolódik az országos és helyi "könyves" ünnepekhez, évfordulókhoz. (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Csuka Zoltán születésnapja, gyerekkönyvhét stb.), de természetesen ezektől függetlenek is vannak.
(Aktuális rendezvényeink)
 

Tematikus és könyvtárhasználati foglalkozások
 
Mindegyik részlegünkben megvan a lehetőség, hogy csoportokat fogadjunk akár könyvtárismertető, könyvtárhasználati, akár tematikus foglalkozásokra. Elsősorban a gyerekkönyvtárban, a gyerekcsoportok élnek a lehetőséggel, de örömmel írhatjuk le, hogy a zenei részleg – különösen tematikus foglalkozásaival – is egyre népszerűbb az iskolák körében.
 

Egyebek: fénymásolás, nyomtatás
 
Ezek a szolgáltatásaink nem szigorúan vett könyvtári szolgáltatások, de népszerűek olvasóink körében.
(Nyomtatás, fénymásolás díjait lásd a könyvtárhasználati szabályzatban.)
 

 
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13