Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden? – Keresés

ÉV: 1990
SELECT kiki_alkotas.emb_id,tip FROM kiki_alkotas LEFT JOIN kiki_ember ON (kiki_ember.emb_id=kiki_alkotas.emb_id) WHERE (kiadas='2015') AND (hido='') AND (szoveg LIKE '%1990%') ORDER BY tip,id  (33 sor)
kiki_alkotas.emb_id  tip
249A
263D
298D
284D
344D
371D
425D
425E
330EL
249FM
298FM
302FM
232FM
352FM
393FM
396FM
406FM
413FM
429FM
391FSZ
312HFV
265I
410I
249JK
265JK
411JK
422JK
372JT
240MVS
372P
307TF
272TU
357TU

 VASNÉ DR. TÓTH KORNÉLIA könyvtáros, művelődéstörténész, tudományos kutató
:
Array
 BÁLINT-ÁBRAHÁM EDIT újságíró
gyermek:Noémi (született: 1990)
 URBÁNNÉ VÉGVÁRI JUDIT tanár
közéleti megbizatás:érdi MDF elnöke, 1990-1992
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, 1990-1994
 URBÁN LÁSZLÓ, DR. irodalomtörténész, pártfogó felügyelő
:
Array
 BIRKÁS ERZSÉBET óvónő, költő, képzőművész
tanulmányok:MÚOSZ Újságíró Stúdiója, 1990/91
 TÓTH ISTVÁN, DR. igazgató
szakmai társaság:Evangélikus Gerontológiai Egyesület, 1990-
 BÜKI ATTILA költő, író, festőművész
antológiák:
Array
:
Array
:
Array
 T. MÉSZÁROS ANDRÁS önkormányzati képviselő, fotográfus
közéleti megbizatás: alpolgármester, Érd, 1990-1994
munkahely: szellemi szabadfoglalkozású, 1984-1990
munkahely:Érd Város Önkormányzata alpolgármester, 1990-1994
 DOMANOVSZKY SÁNDOR, DR. nyugdíjas mérnök
szakmai társaság:GTE Ipari Minőségügyi Klub tagja, 1990-1998
 SZLAMENICZKY ISTVÁN, DR. nyugdíjas, okleveles agrárközgazdász
munkahely:SZÖVOSZ elnök, 1978-1990
közéleti megbizatás:MSZMP KB tagja, 1980-1990
közéleti megbizatás:Szövetkezetpolitikai Munkaközösség tagja, 1974-1990
közéleti megbizatás:Országos Érdekegyeztetési Tanács tagja, 1985-1990
közéleti megbizatás:Fogyasztási Szövetkezeti Országos Tanács tagja és elnöke, 1978-1990
közéleti megbizatás:Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, Központi Bizottság tagja, 1978-1990
közéleti megbizatás:Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, Intercoop Bizottsági elnökségi tagja, 1979-1990
közéleti megbizatás:Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, Fogyasztói Bizottság tagja, 1987-1990
szakmai társaság:MTA Agrárszakbizottság tagja, 1985-1990
díjai:
Array
 EŐRY EMIL szobrász, festőművész
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, 1990-1994
:
Array
:
Array
 ERDÉLYI TAKÁCS ISTVÁN református lelkipásztor
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 1990-1994
 FÁBIÁN MARGIT nyugdíjas tanárnő
szakmai társaság:Lakatos Demeter Egyesület, 1990-
 FERENCZY ÁRPÁD futó, súlyemelő, nyugdíjas
sporteredmény:széria-súlyemelés Guiness-rekord: alló helyzetben 15,17 kg 1013-szor, 1990
 GABELICS TAMÁS nyugdíjas
közéleti megbizatás:Horgász Egyesület Pest megyei Szövetség elnökségi tagja, 1990-
 GOLLER ÁGOTA, DR. nyugalmazott irodalomtörténész
:
Array
 SZABÓ TIBOR vegyésztechnikus
közéleti megbizatás:TAURUS Gumiipari Vállalat igazgatótanács tag, 1987-1990
 HORVÁTH PÁL, DR. mérnök-közgazdász, nyugdíjas honvéd tábornok
munkahely:UNIIMOG, Irak-Irán, 1990-1991
szakmai társaság:ENSZ, 1990
díjai:
Array
 SZABÓ JÚLIA zenetanár, címzetes igazgató, főtanácsos
munkahely:Körzeti Állami Zeneiskola (Városi Zeneiskola) igazgatója, Érd, 1970-1990
munkahely:Városi Zeneiskola szakmai munkaközösség vezető, Érd, 1990-2013
szakmai társaság:Zenepedagógusok Vezetői Szakosztály, 1970-1990
 SOMFAI ISTVÁN középiskolai tanár, címzetes igazgató
közéleti megbizatás:Magyarországi Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Egyesület alelnöke, 1990-2015
közéleti megbizatás:Érd Város Önkormányzat Kulturális Bizottság külső tagja, 1990-94
 NAGY LÁSZLÓ, DR. történész
munkahely:KLTE professzor, 1990-
munkahely:ELTE professzor, 1990-
díjai:
Array
:
Array
 MARTINOVICH SÁNDOR térképész, nyugdíjas
közéleti megbizatás:Magyar Földrajzi Társaság választmányának tagja, 1990-1994
 MAJOR GYÖRGY építészmérnök, belsőépítész
tanulmányok:MÉSZ Mesteriskolája, 1988-1990
 MAJOR GÁBOR ISTVÁNNÉ középiskolai tanár, képzőművész
munkahely:Bolyai János Általános Iskola, Érd, 1990-2000
:
Array
 JÁNOSI GYÖRGY
munkahely: tanszékvezető, 1986-1990
munkahely: főigazgató helyettes, 1987-1990
közéleti megbizatás:MSZP Tolna megye első elnöke, 1990-1991
közéleti megbizatás:MSZP országos elnökségében alelnök, 1990-1998
 HABOS LÁSZLÓ
gyermek:Dániel (született: 1990)
 JUDIK ZOLTÁN építészmérnök, sporttechnológus
munkahely:TERVBER Kisszövetkezet, 1988-1990
munkahely:Nemzeti Sportuszodák Margitsziget, 1990-2003
szakmai társaság:MÉSZ, 1990
 KALTENBACH JENŐ, DR jogász, országgyűlési biztos
munkahely:JATE adjunktus, 1982-1990
munkahely:JATE docens, 1990-1993
munkahely:Alkotmánybíróság főtanácsosa, 1990-1993
:
Array
 KAMP SALAMON, DR karnagy, zenei igazgató
munkahely:Debreceni Kodály Kórus művészeti vezető, karnagy, 1990-1996
 KARSCH MANFRED grafikus, festőművész
munkahely:Texelektro Ipari Szövetség, Érd, 1974-1990
munkahely:ALUCOLOR Ipari Szövetkezet, Érd, 1990-2008
 MADARÁSZ KATALIN énekes
:
Array
 BARTHA LAJOS JÓZSEF nyugdíjas
szakmai társaság:Csillagászok Baráti Köre, 1963-1990
 BERECZ ISTVÁN, DR. Fizikus
munkahely:Debreceni Atommag Kutató Intézet, 1954-1990
 BRUNNER VILMOSNÉ nyugdíjas
tanulmányok: egészségügyi gazdaságtan speciális tanfolyam, 1990
 KECSKÉS ANDRÁS tanár, tudományos kutató
munkahely:ELTE BTK óraadó tanár, 1990-2005
 KERÉKGYÁRTÓ LÁSZLÓ szakképzési és felnőttképzési szakértő
munkahely:Mechwart A. Szakközépiskola, Budapest, 1985-1990
munkahely:Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 1990-1992
:
Array
 ZALAVÁRI JÓZSEF egyetemi docens
tanulmányok:Magyar Iparművészeti Egyetem, 1990-1994
 KEVEHÁZI GÁBOR balettművész, koreográfus
díjai:
Array
 KOPOR TIHAMÉR kommunikációs szakember
munkahely:Állami Biztosító, 1981-1990
 KOVÁCSNÉ MOGYORÓSI ERIKA könyvtáros, költő
:
Array
 BARITS PÁL villamosmérnök tanár
munkahely:Érdi Kós Károly Szakképző Iskola , 1990-
 MITTÁK FERENC történész, író, nyugdíjas
tanulmányok:Államigazgatási Főiskola, 1990
munkahely:Százhalombatta Városi Tanács, 1986-1990
munkahely:Százhalombatta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1990-2010
szakmai társaság:TIT Pest megyei Szervezet történelmi szakosztály vezetőségi tagja, 1985-1990
 KUBASSEK JÁNOS, DR. geográfus, múzeumigazgató
:
Array
 ROMICS IMRE, PROF. Orvos, egyetemi tanár
szakmai társaság:Amerikai Urológus Társaság, 1990-
 FRANCZ JÓZSEF Nyugalmazott hivatásos tűzoltó alezredes
munkahely:Érd Város Hivatásos Tűzoltósága parancsnokhelyettes, 1990-2011
 HARASZTI GYULA nyugdíjas festőművész grafikus középiskolai tanár
munkahely:Kossuth L. Ált.Isk. 1977-1990, Budafok, 1977-1990
munkahely:Illatos úti Művészeti Szakközépiskola 1990-2000-ig, Budapest, 1990-2000
 STIBRÁNYI MÁRTONNÉ védőnő
gyermek:Márton Miklós (született: 1990)
 MANGEL GYÖNGYI KLÁRA újságíró, szerkesztő-riporter
közéleti megbizatás:Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezet választmányi tag, 1988-1990
közéleti megbizatás:Magyarországi Zöld Párt választmányi tag, 1989-1990
munkahely:Országos "Frederic Joliot Curie" Országos Sugárbiológiai ás Sugár-egészségügyi Kutató Intézet, 1984-1990
munkahely:Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe környezetvédelmi referens, 1990-1992
 MATÉCZ FERENCNÉ
díjai:
Array
 MOLNÁR IMRE, DR. történész, tanár, diplomata
munkahely:Magyarságkutató Intézet tudományos kutató, csehszlovák referens, 1988-1990
munkahely:Miniszterelnöki Hivatal, Határon Túli Magyarok Hivatala A cseh és szlovák szakterület főosztályvezetője, 1990-1993
munkahely:Regió c. kisebbségtud. szemle szerkesztő, Budapest, 1990-1995
:
Array
:
Array
 BILIKNÉ NICZINGER ÉVA MAGDOLNA általános iskolai tanár
tanulmányok:Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar magyar nyelv és irodalom szakos ált. isk. tanár, 1990
 DRUZSIN JÓZSEF
munkahely:HTV, 1976-1990
munkahely:BHG, 1990-1998
 SZÓKA JÚLIA énekművész, zenepedagógus
:
Array
 WESZELOVITS ISTVÁNNÉ Körzeti-közösségi ápolónő
gyermek:Gergő (született: 1990)
 VARGA LÁSZLÓ nyugdíjas középiskolai tanár
:
Array
 TÓTH TAMÁSNÉ nyugdíjas, vegyipari gépész üzemmérnök
szakmai társaság:Gépipari Tudományos Egyesület , 1978-1990
szakmai társaság:Kémikusok Egyesülete, 1980-1990
 KELÉNYI ISTVÁN, DR. költő, író, művészettörténész, könyvtörténész, műfordító
:
Array
 DÖMÖTÖR LÁSZLÓ pénzügyi tanácsadó, búvároktató
gyermek:Dávid (született: 1990)
munkahely:Katonai Főiskola Művelődési Háza igazgató, Szentendre, 1988-1990
munkahely: egyéni vállalkozó, 1990-
 FÁSY ÁDÁM producer, licence tulajdonos
tanulmányok:Vendéglátóipari Főiskola menedzserképző szak, 1990-1993
 HOLL ZSUZSA színművész
gyermek:Kristóf (született: 1990)
szakmai társaság:Magyar Színészkamarai Egyesület, 1990-
 MAROSINÉ ENGLER EDIT fotós, gyermektorna foglalkozásvezető
munkahely:Magyar Földrajzi Múzeum, 1986-1990
 TAKÁCS MIKLÓS Régész
:
Array
 HAJÓS TILDA hivatásos katona (nyugállományú őrnagy)
:
Array
 HAJDÚ KINGA festő
:
Array
 KÓKA ROZÁLIA előadóművész
munkahely:Kisdobos szerkesztősége, 1985-1990
munkahely:Liget Termál Szálló, Érd, 1990-1991
:
Array
 RÉCSEI KRISZTINA MÁRIA intézményvezető
gyermek:Récsei Petra Klaudia (született: 1990)
 KÓSA JÁNOS festőművész, egyetemi docens
:
Array
 TÓTH ERNŐ festő és szobrászművész
gyermek:Kristóf (született: 1990)
díjai:
Array
:
Array
 KÉRINGER MÁRIA, DR. levéltáros
:
Array
 SÜDI GÁBOR birkózó, edző
sporteredmény:kötöttfogású birkózás serdülő magyar bajnokság, 1. helyezés, 1990
sporteredmény:szabadfogású birkózás serdülő bajnokság, 1. helyezés, 1990
sporteredmény:birkózás serdülő Világbajnokság, 2. helyezés, Szombathely, 1990
 BOGNÁR SÁRA, DR. házi gyermekorvos
gyermek:Miklós (született: 1990)
 HAVASI MÁRTA, DR. nyugalmazott jogász, ügyvéd
munkahely:Kossuth Könyvkiadó jogtanácsos, 1990
munkahely:Gondolat Könyvkiadó, 1990
 T. NÉMETH GABRIELLA régész
tanulmányok:Eötvös Loránd Tudományegyetem régészet-történelem szak, 1990
munkahely:Győr-Moson-Sopron megyei Múzeumok Igazgatósága, 1990-1993
szakmai társaság:Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, 1990-
 MOLNÁRNÉ KÁLLAY ANDREA Középiskolai tanár, intézményvezető helyettes
gyermek:Eszter (született: 1990)

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13