Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden?

A 2005-ben megjelent Ki-kicsoda Érden? című kiadványunk adatbázisát 2015. évben aktualizáltuk. Az összegyűjtött adatokat honlapunkon publikáljuk. (442 főt kértünk fel a kérdőív kitöltésére, ebből 215 fő küldte vissza a kitöltött adatlapot.) Az alábbiakban már az aktualizált adatok böngészhetők.
 
Kérjük, hogy akinek észrevétele van az adatlapjával kapcsolatban, jelezze nekünk!
Szlameniczky István, dr. nyugdíjas, okleveles agrárközgazdász
 
született:Érd, 1931. május 20.
családi állapot:nős
házastárs:Bihari Edit
gyermek:András (született: 1956)
apa:Szlameniczky András
anya:Berényi Mária
tanulmányok:Agrártudományi Egyetem, 1953
munkahely:Gépállomás, Sárpilis, 1950
Országos Tervhivatal osztályvezető helyettes, 1954-1974
MSZMP KB osztályvezető helyettes, 1974-1978
SZÖVOSZ elnök, 1978-1990
Kisállattenyésztés főszerkesztő (másodállásban), 1958-1963
Állatorvosi Egyetem meghívott egyetemi tanár (másodállásban), 1966-1983
közéleti megbizatás:MSZMP KB tagja, 1980-1990
Szövetkezetpolitikai Munkaközösség tagja, 1974-1990
Szövetkezetpolitikai Munkaközösség titkára, 1974-1978
Élet és Tudomány szerkesztő bizottság tagja, 1958-1983
Országos Érdekegyeztetési Tanács tagja, 1985-1990
Fogyasztási Szövetkezeti Országos Tanács tagja és elnöke, 1978-1990
Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, Központi Bizottság tagja, 1978-1990
Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, Intercoop Bizottsági elnökségi tagja, 1979-1990
Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, Fogyasztói Bizottság tagja, 1987-1990
szakmai társaság:Magyar Agrártudományi Egyesület vezetőségi tagja, 1961-1980
MTA Agrártudományi Osztályának tagja, 1976-1979
MTA Agrárszakbizottság tagja, 1985-1990
MTA Szövetkezetelméleti Bizottság tagja, 1986-1991
Magyar Agrárközgazdasági Egyesület tagja, 1988-
tudományos fokozatai:
Mezőgazdasági tudományok kandidátusa, 1974
Címzetes egyetemi docens (Agrártudományi Egyetem, 1965)
Címzetes egyetemi tanár (Állatorvostudományi Egyetem, 1987)
jelentősebb tanulmányai:
A kisüzem-nagyüzem kérdése a magyar baromfitenyésztésben. Közgazdasági Szemle, 1960. 3. sz.
Az állategészségügyi munka főbb közgazdasági vonatkozásai. Gazdálkodás, 1969. 11. sz.
A hatékonyság növelésének lehetőségei a mezőgazdaságban. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1975. 2. sz.
Integráció és hatékonyság Hungarian Co-operativa, 1979. 2 sz. (angol, német, francia, orosz nyelven)
A magyar szövetkezetek fejlődésének perspektívái. SZNSZ kiadvány, 1980.
Szövetkezetek a magyar gazdaságban. Te New Hungarian Quarterly, 1985. (angol, német, orosz nyelven)
Új utakon a szövetkezeti mozgalom. Társadalomtudományi Közlemények, 1989. 1. sz.
A mezőgazdaságban várható változások és azok kereskedelmi hatásai. Kézirat, 1992.
Az áfészek és az élelmiszergazdasági intergráció. MTA tanulmány, 1994.
A mezőgazdasági kistermelés és a falusi foglalkoztatás. Társadalmi Szemle, 1997. 8-9. sz.
jelentősebb művei:
Baromfitenyésztés a világgazdaságban. Budapest, 1963.
A tyúktenyésztés- kézikönyve. Budapest, 1964. (társszerzők: Bögre J., Kakukk T., Váradi B.)
Baromfitenyésztés az európai szocialista országokban. Budapest, 1966-67 (magyar és cseh nyelven, társszerzők: R. Vanciková, Bögre J.)
Állati termékek a hazai és a világgazdaságban. Budapest, 1973, 1977.
Merre tart a magyar mezőgazdaság. Budapest, 1980. (társszerző: Bíró F., Soós G., Szalai B.)
Első kézből az érdekvédelemről. Budapest, 1987. (társzerzők: Enyedi Gy., Megyeri J., Romány P., Szabó I.)
Reform és a fogyasztási szövetkezetek. Budapest, 1989.
Történések Érden. Budapest, 2001.
Érd agrárvilága a XX. század második felében. Érd, 2003.
Érd múltja és történelmi emlékei. Budapest, 2011.
előadásai:
Baromfihústermelésünk növelésének külkereskedelmi vonatkozásai. MTA, Nemzetközi Hústermelési Konferencia, 1956.
A hatékonyság korszakos követelmény. MTA Közgyűlés, Agrár szekció, 1978.
Szövetkezés a lakásépítésben és fenntartásban. SZNSZ KB ülés, Budapest 1987.
Az alapvető szövetkezeti értékekről magyar szemmel. SZNSZ XXIX. Kongresszus Stockholm, 1988.
Váltásban a szövetkezés. III. Orsz. Szövetkezeti Konferencia, Hajdúszoboszló, 1988.
Mozaikok Érd mezőgazdaságának történetéből. Honismereti Konferencia, Érd, 2001.
munkássága:
szakirányú könyvei mellett több száz tanulmány, ismeretterjesztő cikk szerzője.
róla szóló irodalom:
Pályaív. Interjú Vitrai Tamással. MTV 1980. aug. 19.
Láng Zsuzsa: Statisztából főszereplő. Pest Megyei Szövetkezeti Élet, 1982. jan. 5.
Sági Ágnes: Sok szállal kötődik Érdhez. Pest Megyei Hírlap. 1983.
Balogh Jolán: Nyugdíjas szemmel…. Szövetkezet, 1992. nov. 11.
Péterfy Miklós: Az örökség tisztelete. Érdi Újság, 2001. jún. 1.
Péterfy Miklós: Talaj menti diktatúra: Új helytörténeti könyv Érd mezőgazdadaságáról. Érdi Újság, 2003. okt. 24.
díjai:
Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1958
Földművesszövetkezetek Kiváló Dolgozója, 1959
Szocialista Munkáért Érdemérem, 1961
Országos Tervhivatal Kiváló Dolgozója, 1966
Munka Érdemrend arany fokozata, 1972
Kiváló Szövetkező (Szovjet szövetkezeti díj), 1984
Szocialista Magyarországért Érdemrend, 1986
Jurkovics-díj (Csehszlovák szövetkezeti díj), 1986
Kiváló Szövetkezeti Munkáért, 1988
SZÖVOSZ díj, 1990
Szövetkezetért Életút, 1997
kutatási területe:
Agrárközgazdasági kérdések, különös tekintettel a strukturális és hatékonysági problémákra, a nemzetközi tapasztalatok tanulmányozása.
A szövetkezés elméleti kérdései, valamint azoknak a hazai sajátosságokhoz igazodó alkalmazása.
hobbi:barkácsolás, kertművelés, agrár- és szövetkezeti témákban kutatás, írás
lakcím:1126 Budapest, Beethoven utca 2/a.
telefon:1/356–9087
Érden élt:Nem lakik Érden, de a családja és Ófalu varázsa köti a városhoz.
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13