Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden?

A 2005-ben megjelent Ki-kicsoda Érden? című kiadványunk adatbázisát 2015. évben aktualizáltuk. Az összegyűjtött adatokat honlapunkon publikáljuk. (442 főt kértünk fel a kérdőív kitöltésére, ebből 215 fő küldte vissza a kitöltött adatlapot.) Az alábbiakban már az aktualizált adatok böngészhetők.
 
Kérjük, hogy akinek észrevétele van az adatlapjával kapcsolatban, jelezze nekünk!
Molnár Imre, dr. történész, tanár, diplomata
 
született:Ipolyság
családi állapot:nős
tanulmányok:Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar magyar-történelem, szociológia szak, 1979-1986
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi doktori titulus, 1994
Eötvös Loránd Tudományegyetem PhD titulus, 1998
Külügyi szakmai alapvizsga, 1998
Közigazgatási alap- és szakvizsga, 1999-2000
Konzuli szakvizsga, 2004
munkahely:Magyar Mezőgazdasági Múzeum tudományos munkatárs, muzeológus, 1986-1988
Magyarságkutató Intézet tudományos kutató, csehszlovák referens, 1988-1990
Miniszterelnöki Hivatal, Határon Túli Magyarok Hivatala A cseh és szlovák szakterület főosztályvezetője, 1990-1993
Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet tudományos munkatárs, 1993-1998
ELTE-BTK vendégtanár
Közgazdaságtudományi Egyetem Diplomataképző vendégtanár
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola vendégtanár
Külügyminisztérium főtanácsos, lengyel referens, 1998-2001
Magyar Köztársaság Varsói Nagykövetsége diplomata, kulturális és sajtó tanácsos, konzul-helyettes, 2001-2005
Magyar Külügyminisztérium Szakmai főtanácsadó, lengyel referens, 2005-2009
Magyar Nagykövetség politikai majd kulturális tanácsos, konzul-helyettes, Varsó, 2009-2013
Külügyminisztérium Információs elemző, majd szlovén referens, 2013-
Regió c. kisebbségtud. szemle szerkesztő, Budapest, 1990-1995
Dimenziók c. folyóirat szerkesztő, 1994-1995
a Koło Historii (lengyel) és a Katolicka Pedagogia (lengyel) c. folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, 2005-
szakmai társaság:Magyar Szociológiai Társaság
Magyar Történészek Világszövetség
Rákóczi Szövetség
jelentősebb tanulmányai:
-A ,,Sloboda” című magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1987. ;
-Fejezetek a szlovákiai magyarság II. világháború utáni történetéhez. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1989. ;
-Emlékirat és helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról. Regio, 1990. 1. sz. ;
-Esterházy János életútja. Regio, 1990. 2. sz. ;
-Középiskolás diákok nemzettudatának vizsgálata. Regio, 1990. 3. sz. ;
-Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. Egyház-Fórum 1991. 3-4. sz. ;
-A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség története. Szabad Újság. Pozsony, 1992.;
-Adalékok Esterházy János és a szlovákiai magyarság második világháború alatti ellenállasához. In: Fejezetek a nemzeti ellenállás történetéből. Bp., 1994.
-A szlovákiai magyarság politikai stratégiái a két világháború között In. Közép-Európa az integráció küszöbén. Bp., 1997. ;
-A lengyel ,,Szolidaritás” kezdeti időszaka a hivatalos magyar sajtó tükrében, In.: Lengyel nyár- magyar ősz (lengyel-magyar szolidaritás 1956-1990 között). Bp., 1997. ;
-A magyar anyanyelvű egyházak helyzete Csehszlovákiában. In.: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, I. köt. Bp., 1998. ;
-A szlovákiai magyar közművelődés meghatározó összetevői 1920-1945 között. In.: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, II. Kötet. Bp., 1998. ;
-Esterházy János tevékenysége a szlovák parlamentben (1939-1943). In.: Esterházy János emlékkönyv. Bp., 2001. ;
-A magyar-lengyel szakralitás érintkezési pontjai és azok mai értelmezési kísérlete. In.: Magyar-Lengyel történelmi kapcsolatok a X-XVI. században. Bp., 2003.
-Polsko-węgierskie tradycje sakralne. In.: Węgry-Polska 1000 lat chrześcijaństwa. Sandomierz, 2003
-Ukształtowanie się węgierskiej świadomości środkowoeuropejskiej w okresie miedzywojennym. In: Europa Środkowa: Wspólnota czy zbiorowość? Wrocław, Ossolineum, 2004.
-Činnost Jánosa Esterházyho v Slovenskom Parlamente (1939-1943), In. Stŕední Evropa, Praha, ročnik 21, červen, 2007.144-162 p.
-W Polsce nas kochaja, In.: Węgierski łącznik, Fronda, Warszawa, 2008,
- A magyar katolikus egyház és a lengyel menekültek, In. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2009, 1-4. szám, 247-256 p.
-"Követni a lelkiismeret és a felebaráti szeretet parancsát" Esterházy János élete lengyel kapcsolatai tükrében, In. Lengyel menekültek 1939-1945, Spolok Lórántffy Zs. Královsky Chlmec, 2009, 214-239. p.
-Epilog życia Jánosa Esterházyego. Wplyw system represji na życie przedstawicieła elity politycznej Europy Środkowej, in.: Przyjaźń z tyśiacletnim rodowodem, Strzelec, Belchatów, 2009,
-1956 hatása és következményei Csehszlovákiában. In. Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira, Metem Budapest, 2009, 93-104 p.
publikációi:
Jerzy Popiełuszko. Életrajz. (szerkesztés, utószó) Bern, 1989.
Mint fészekből kizavart madár. A hontalanság éveinek irodalma. (társszerző: Tóth László) Bp. 1990.
Hazahívott a szülőföld. Visszaemlékezések, dokumentumok a Csehországba deportált magyarok sorsáról, 1945-1953. (társszerző: Varga Kálmán) Bp. 1992.
Esterházy János: Cselekedjünk mindnyájan egyetértésben és szeretetben. Cseh-Szlovákiai Magyar Füzetek. (szerkesztés) Pozsony, 1992.
Szlovákok az európai történelemben. (szerkesztés) Bp. Teleki László Alapítvány 1994.
Esterházy János. (Életrajzi monográfia). Nap-Kiadó, Dunaszerdahely, 1996.
Esterházy János: A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, (szerkesztés) Bp., 2000.
Deáki (falumonográfia). Száz magyar falu könyvesháza. Bp. 2002.
Zdradzony bohater János Esterházy (1901-1957) , Fronda, Warszawa, 2004.
Otthontalan Emlékezet, (Társszerkesztő: Szarka László) Komárom, 2007.
Esterházy János: „Sem gyűlölettel, sem erőszakkal…”, Életrajzi album, Komárom, 2008.
Kegyelem életfogytig, Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján, Szeged, METEM, 2008.
Lengyel menekültek 1939-1945, Spolok Lórántffy Zs. Královsky Chlmec, 2009, 214-239. p. (Kötetszerkesztés)
Esterházy János élete és mártírhalála, Méry-Ratio, Budapest, 2010,
Omilosteny na smrť, Dokumenty utrpenia Jánosa Esterházyho na základe záznamov Márie Esterházy-Mycielskej, Szeged, METEM, 2010.
Boldog Jerzy Popieluszko lengyel mártírpap élete és halála, METEM, Szeged, 2011.
Život a martyrska smrť Jánosa Esterházyho, Méry-Ratio, Budapest, Méry-Ratio, Budapest, 2012.
Ułaskawiony na śmierć, (wybór i opracowanie), Wież, Warszawa, 2010
The life and martyrdom of János Esterházy, Méry-Ratio, Budapest, 2010,
Esterházy Lujza: Sorskérdések margójára (kötetszerkesztés+előszó), Méry-Ratio, Budapest, 2014.
János Esterházy węgiersko-polski męczennik, (kötetszerkesztés+előszó ) METEM, Budapest-Warszawa 2015.
róla szóló irodalom:
Ki kicsoda Kassától-Prágáig. Szekszárd, 1993
kutatási területe:
A kisebbségi magyarság története (Cseh)Szlovákiában, Esterházy János élete, Magyar-Lengyel kapcsolatok története, a középkori magyar szakralitás kutatása.
díjai:
Esterházy János Emlékplakett (Budapest), 2000.
Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje, 2005.
Pro Patria Érdemkereszt (Varsó), 2012.
Jean Monnet Emlékérem (A közép-európai népek párbeszédéért) Bp., 2015
Érden él:1994 óta 1994
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13