Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden? – Keresés

ÉV: 2014
SELECT kiki_alkotas.emb_id,tip FROM kiki_alkotas LEFT JOIN kiki_ember ON (kiki_ember.emb_id=kiki_alkotas.emb_id) WHERE (kiadas='2015') AND (hido='') AND (szoveg LIKE '%2014%') ORDER BY tip,id  (80 sor)
kiki_alkotas.emb_id  tip
305A
241D
255D
257D
266D
282D
286D
287D
300D
337D
345D
358D
366D
381D
393D
399D
411D
422D
423D
431D
443D
444D
393E
249FM
315FM
321FM
232FM
345FM
350FM
351FM
352FM
357FM
378FM
338FM
305FM
398FM
418FM
442FM
245I
272I
295I
232I
308I
310I
321I
336I
346I
345I
376I
310IEA
339IEA
245JF
381JF
249JK
257JK
265JK
289JK
310JK
332JK
345JK
388JK
411JK
422JK
232JT
232K
301K
315K
339K
346K
332KI
357M
369M
376M
240MVS
330P
372P
232TF
406TF
357TU
265TVS

 VASNÉ DR. TÓTH KORNÉLIA könyvtáros, művelődéstörténész, tudományos kutató
tanulmányok:ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola művelődéstörténet szakirányon doktorátus, 2014
:
Array
:
Array
:
Array
:
Array
:
Array
 BÁCS ISTVÁN, DR. alpolgármester
munkahely:Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala , 2006-2014
munkahely:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata , 2014-
 BARÁTH FERENC közlekedésmérnök, ny. MÁV igazgató
közéleti megbizatás:MSZP választmányi tag, 2008-2014
 URBÁN LÁSZLÓ, DR. irodalomtörténész, pártfogó felügyelő
:
Array
 BAZSÓNÉ MEGYES KLÁRA középiskolai tanár, könyvtáros, könyvtárigazgató
díjai:
Array
 BIRTA MIKLÓS dzsesszgitár előadóművész, tanár
munkahely:Budapest Jazz Orchestra, 2014
szakmai társaság:Lakatos Ablakos Dezső kuratórium kurátor, 2010-2014
zenekari, énekkari tagság:Budapest Jazz Orchestra helyettes tag, 2012-2014
zenekari, énekkari tagság:Budapest Jazz Orchestra tag, 2014
:
Array
:
Array
 BORBÉLY PÁL műszaki-gazdasági tanácsadó, nyugdíjas
közéleti megbizatás:ÉVAÉP Kft, ÉKF Kft, ÉRDHŐ Kft felügyelő bizottsági elnök, -2014
 BÜKI ATTILA költő, író, festőművész
:
Array
:
Array
 CSŐZIK LÁSZLÓ, DR. ügyvéd, politikus, önkormányzati képviselő
közéleti megbizatás:20-30 Egyesület alapító elnök, Érd, 2010-2014
 DARÓCI LAJOSNÉ tanár
közéleti megbizatás:Poly-Art Alapítvány vezetőségi tagja, Érd, 2014-
közéleti megbizatás:Képzőművészek Érdi Közösségének (KÉK) vezetőségi tagja, 2014-
közéleti megbizatás:Bíró András Baráti Társaság alapító tagja és titkára, Érd, 2014-
díjai:
Array
 TARNÓCZI SÁNDORNÉ titkárnő, amatőr képzőművész
szakmai társaság:Képzőművészek Érdi Közössége, 2014-
díjai:
Array
:
Array
 DOMANOVSZKY SÁNDOR, DR. nyugdíjas mérnök
szakmai társaság:Magyar Hegesztési Egyesület, 2014-
 EŐRY EMIL szobrász, festőművész
:
Array
:
Array
 ERDÉLYI TAKÁCS ISTVÁN református lelkipásztor
díjai:
Array
 FAJKUSZ JÓZSEF nyugdíjas, fotós
szakmai társaság:Pincetulajdonosok Egyesülete, Érd, 2014
 GABELICS TAMÁS nyugdíjas
közéleti megbizatás:Horgász Egyesület Pest megyei Szövetség elnöke, 2014-
 GOLLER ÁGOTA, DR. nyugalmazott irodalomtörténész
:
Array
 HORVÁTH KINGA nyugdíjas gimnáziumi tanár
díjai:
Array
 SOMFAI ISTVÁN középiskolai tanár, címzetes igazgató
díjai:
Array
 SOMFAINÉ SZŰCS MÁRIA középiskolai tanár
díjai:
Array
 SASS SYLVIA operaénekes, festőművész
:
Array
 TARNAY TÜNDE építész tervező
munkahely:Polgármesteri Hivatal, Építéshatósági Csoport és Főépítészi Csoport, Érd MJV, 2013-2014
munkahely:Magántervező: családi házak , villák területen, 2014-
 PÓCSINÉ SIVÁK ERZSÉBET óvodavezető
:
Array
 MARTINOVICH SÁNDOR térképész, nyugdíjas
díjai:
Array
 MAJOR GYÖRGY építészmérnök, belsőépítész
szakmai társaság:MMA köztestületi tag, 2014-
:
Array
 HABOS LÁSZLÓ
antológiák:
Array
:
Array
 KAMP SALAMON, DR karnagy, zenei igazgató
munkahely:PTE Művészeti Kar Zeneelméleti és kórus tanszék tanszékvezető, 2006-2014
:
Array
 KARSCH MANFRED grafikus, festőművész
:
Array
:
Array
:
Array
 LENDVAINÉ TIMÁR EDIT múzeumpedagógus, földrajztanár
munkahely:Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd, 2014-
:
Array
:
Array
 BAKA GYÖRGYI könyvtáros, népművelő
szakmai társaság:Magyar Írószövetség, 2014
:
Array
:
Array
 CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT vállalkozó
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 2014-
 KERÉKGYÁRTÓ LÁSZLÓ szakképzési és felnőttképzési szakértő
munkahely:Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakértő, 2013-2014
:
Array
 EGRI MÓNIKA illusztrátor
:
Array
:
Array
 UNGVÁRY ZSOLT író, újságíró, tanár, könyvtáros
:
Array
 SZILASNÉ MÉSZÁROS JUDIT Pedagógus
díjai:
Array
 ZONDA ATTILA író
:
Array
 ZALAVÁRI JÓZSEF egyetemi docens
:
Array
:
Array
 KIRÁLY FANNI ötvös iparművész
díjai:
Array
:
Array
:
Array
:
Array
 RAUTNER, FRITZ képzőművész
:
Array
:
Array
 PINTÉRNÉ BERNYÓ PIROSKA pedagógus - intézményvezető - közoktatási szakértő
szakmai társaság:Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja, Érd, 2010-2014
 KOPOR TIHAMÉR kommunikációs szakember
:
Array
 KOVÁCS SÁNDOR múzeumi könyvtáros, helytörténész, szakíró
közéleti megbizatás:Érdi Értéktár Bizottság tagja, 2014-
:
Array
 KOVÁCSNÉ MOGYORÓSI ERIKA könyvtáros, költő
:
Array
 KUBASSEK JÁNOS, DR. geográfus, múzeumigazgató
:
Array
:
Array
:
Array
 ROMICS IMRE, PROF. Orvos, egyetemi tanár
díjai:
Array
 FEKETE ZOLTÁN ügyvezető, főszerkesztő
munkahely:Érd Médiacentrum, Érdi Városi Televízió Kft. , 2014-
 NOVÁK FERENC
közéleti megbizatás:Érdi VSE Tiszteletbeli elnök, 2002-2014
közéleti megbizatás:Érdi VSE ügyvezető elnök, 2014-
 BENCZÉNÉ DIZSERI MÁRTA középiskolai tanár
díjai:
Array
 STIBRÁNYI MÁRTONNÉ védőnő
közéleti megbizatás:Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tag, 2014-
 MANGEL GYÖNGYI KLÁRA újságíró, szerkesztő-riporter
:
Array
 MOLNÁR IMRE, DR. történész, tanár, diplomata
:
Array
 BARANYI TERÉZ tanár, intézményvezető
:
Array
:
Array
 URBÁN PÉTER író
munkahely:Magyar Napló szerkesztő, 2011-2014
:
Array
 SZABÓ ÁDÁM előadóművész
díjai:
Array
:
Array
 KÉRI MIHÁLY kulturális szervező, festőművész, önkormányzati képviselő
:
Array
 ESZES MÁRIA
közéleti megbizatás:Német Játszóház (Szepes Gyula Művelődési Központ), Érd , 2013-2014
 VARGA LÁSZLÓ nyugdíjas középiskolai tanár
munkahely:Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 1971-2014
díjai:
Array
:
Array
 BÍRÓ BORBÁLA, PROF.DR. biológus, ökológus
szakmai társaság:EIP AGRI Focus Soil organie matter, 2014
:
Array
 EISEMANN GYÖRGY, DR. irodalomtörténész, egyetemi docens, egyetemi tanár
díjai:
Array
 TAKÁCS MIKLÓS Régész
:
Array
 DEMETER JUDIT takarító, dohánybolti kisegítő
munkahely:Tüskecsarnok, 2014-2015
 HAJDÚ KINGA festő
díjai:
Array
:
Array
 MOJZER GYÖRGY Plébános
munkahely: plébános, Mezőkomárom, 2009-2014
munkahely: plébános, Érd-Tusc. és -Óváros, 2014-
 NEMES ERZSÉBET, DR. könyvtáros, népművelő
:
Array
 MOLNÁR IMRE ADALBERT
közéleti megbizatás:Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Érd, 2014-
 RÉCSEI KRISZTINA MÁRIA intézményvezető
munkahely:Családsegítő Központ, Érd, 1998-2014
munkahely:Szociális Gondozó Központ, Érd, 2014-
 KÓSA JÁNOS festőművész, egyetemi docens
munkahely:Magyar Képzőművészeti Egyetem egyetemi docens, 2014-
díjai:
Array
:
Array
 KISS SÁNDOR szociálpedagógus
díjai:
Array
 SÜDI GÁBOR birkózó, edző
díjai:
Array
sporteredmény:kötöttfogású birkózás veterán magyar bajnokság, 1. helyezés, 2014
 DÖMÖTÖR-MÁTRAI BEÁTA röplabda edző
sporteredmény:Strandröplabda Magyar Bajnok, III.. helyezés, 1997,2014
 NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár
:
Array
 MENTES ÉVA gyógypedagógus
díjai:
Array
 MOLNÁRNÉ KÁLLAY ANDREA Középiskolai tanár, intézményvezető helyettes
díjai:
Array
 DÉNES MERCÉDESZ sportoló
munkahely:KF Service Soutions-Kamionfényező Kft., 2014-
sporteredmény:Bírkózás Junior EB, III. helyezés, 2014
sporteredmény:Bírkózás Junior VB, 2014
sporteredmény:Bírkózás Héraklész Program Női Egyéni Össz. verseny, V. helyezés, 2014

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13