Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden?

A 2005-ben megjelent Ki-kicsoda Érden? című kiadványunk adatbázisát 2015. évben aktualizáltuk. Az összegyűjtött adatokat honlapunkon publikáljuk. (442 főt kértünk fel a kérdőív kitöltésére, ebből 215 fő küldte vissza a kitöltött adatlapot.) Az alábbiakban már az aktualizált adatok böngészhetők.
 
Kérjük, hogy akinek észrevétele van az adatlapjával kapcsolatban, jelezze nekünk!
Nagy László, dr. történész
  string(97) "történelemtudomány kandidátusa, 1959 a történelemtudomány doktora (az MTA doktora) 1987 " string(288) "A Rendőrtiszti Főiskolán a "Magyarország Európában" c. tantárgy megszervezője és vezető professzora. Az alább felsorolt főbb munkái mellett több mint 300 cikke, tanulmánya jelent meg, rendszeresen ad interjút (rádió, TV), előadásokat tart itthon és külföldön. " string(356) "Magyarország Európában a honfoglalástól a rendszerváltásig, különös tekintettel Magyarország helyzetére a Habsburgok Dunai Monarchiájában, Erdély és a Habsburg-ellenes harcok története, a korszak társadalmi problémái, a történelemtudomány és az irodalomtörténet határterületei, a török hódoltság korának erkölcsi világa." string(1232) "A Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest, 1961. Bethlen Gábor a nagy fejedelem. Budapest 1964. Bethlen Gábor a független Magyarországért. Budapest, 1969. Magyar hadsereg és hadművészet a 30 éves háborúban. 1972. A végvári dicsőség nyomában. 1978. „Sok dolgot próbála Bethlen Gábor …” Budapest, 1981. Bocskai István a hadak élén. 1981. „Nem jöttünk égi hadak-útján” Budapest, 1982. Hajdúvitézek. Budapest, 1983, 1986, 2003. „Kuruc életünket megállván csináljuk…”. Budapest, 1983. A „bibliás őrálló” fejedelem. 1984. A rossz hírű Báthoryak. Budapest, 1984, 1986. Habsburg és törökellenes harcok a 17. században Budapest, 1984. Kard és szerelem. Budapest, 1985. A török világ végnapjai Magyarországon. Budapest, 1986. Az „erős fekete bég”. Budapest, 1987. „Tündérkert” fejedelme Báthory Gábor. Budapest, 1988. „Megfogyva bár, de törve nem”. Budapest, 1990. Magyarország Európában a honfoglalástól a közelmúltig. Budapest, 1993. Botránykövek régvolt históriánkban. Budapest, 1997. Egy szablyás magyar úr Genfben. Budapest, 2000. Székelyek a hadak útján. Budapest, 2001. Hajduci. Brno, 2003." string(292) "az „Ungarn Jahrbuch” c. német folyóirat minden munkájáról írt részletes ismertetést. Pusztai Sándor: Időtálló históriás. 1984. Nádor Tamás: Ember és gondolat. Könyvhét VIII. évf. 1. sz. Takács Tibor: A Bocskai-kor kutatója. Új Honvédségi Szemle, 2004. 12. sz." string(146) "Kiváló Dolgozó, 1965 Századok Nívódíj, 1982 Zrínyi Kiadó Nívódíj, 1985 Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1987 Stromfeld-díj, 1990"
született:Mezőkeresztes, 1927. június 11.
családi állapot:nős
anya:Nagy Emília
apa:Nagy Károly
házastárs:Goller Ágota, dr.
tanulmányok:Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar történelem szak
munkahely: katona, 1945-1953
Hadtörténeti Intézet tudományos munkatárs- szekcióvezető, 1953-1969
Kulturális Kapcsolatok Intézet, Külügyi Intézet tudományos szervező, 1969-1972
Művelődési Minisztérium tudományos egyetemi osztályvezető helyettes, 1972-1974
KLTE egyetemi docens, 1972-1977
Hadtörténeti Intézet tudományos főmunkatárs, tudományos tanácsadó, 1978-1991
KLTE professzor, 1990-
ELTE professzor, 1990-
BM oktatási és tudományos tanácsadó, 1991-1995
Rendőrtiszti Főiskola vezető professzor
szakmai társaság:Magyar Történelmi Társulat tagja (megalakulástól)
MTA Hadtörténeti Bizottság tagja, 1958-
Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő bizottság tagja, 1991-2000
Bocskai Szövetség tiszteletbeli elnöke, 1998-2001
tudományos fokozatai:
történelemtudomány kandidátusa, 1959
a történelemtudomány doktora (az MTA doktora) 1987
munkássága:
A Rendőrtiszti Főiskolán a "Magyarország Európában" c. tantárgy megszervezője és vezető professzora.
Az alább felsorolt főbb munkái mellett több mint 300 cikke, tanulmánya jelent meg,
rendszeresen ad interjút (rádió, TV),
előadásokat tart itthon és külföldön.
kutatási területe:
Magyarország Európában a honfoglalástól a rendszerváltásig, különös tekintettel Magyarország helyzetére a Habsburgok Dunai Monarchiájában, Erdély és a Habsburg-ellenes harcok története, a korszak társadalmi problémái, a történelemtudomány és az irodalomtörténet határterületei, a török hódoltság korának erkölcsi világa.
jelentősebb művei:
A Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest, 1961.
Bethlen Gábor a nagy fejedelem. Budapest 1964.
Bethlen Gábor a független Magyarországért. Budapest, 1969.
Magyar hadsereg és hadművészet a 30 éves háborúban. 1972.
A végvári dicsőség nyomában. 1978.
„Sok dolgot próbála Bethlen Gábor …” Budapest, 1981.
Bocskai István a hadak élén. 1981.
„Nem jöttünk égi hadak-útján” Budapest, 1982.
Hajdúvitézek. Budapest, 1983, 1986, 2003.
„Kuruc életünket megállván csináljuk…”. Budapest, 1983.
A „bibliás őrálló” fejedelem. 1984.
A rossz hírű Báthoryak. Budapest, 1984, 1986.
Habsburg és törökellenes harcok a 17. században Budapest, 1984.
Kard és szerelem. Budapest, 1985.
A török világ végnapjai Magyarországon. Budapest, 1986.
Az „erős fekete bég”. Budapest, 1987.
„Tündérkert” fejedelme Báthory Gábor. Budapest, 1988.
„Megfogyva bár, de törve nem”. Budapest, 1990.
Magyarország Európában a honfoglalástól a közelmúltig. Budapest, 1993.
Botránykövek régvolt históriánkban. Budapest, 1997.
Egy szablyás magyar úr Genfben. Budapest, 2000.
Székelyek a hadak útján. Budapest, 2001.
Hajduci. Brno, 2003.
róla szóló irodalom:
az „Ungarn Jahrbuch” c. német folyóirat minden munkájáról írt részletes
ismertetést.
Pusztai Sándor: Időtálló históriás. 1984.
Nádor Tamás: Ember és gondolat. Könyvhét VIII. évf. 1. sz.
Takács Tibor: A Bocskai-kor kutatója. Új Honvédségi Szemle, 2004. 12. sz.
díjai:
Kiváló Dolgozó, 1965
Századok Nívódíj, 1982
Zrínyi Kiadó Nívódíj, 1985
Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1987
Stromfeld-díj, 1990
hobbi:úszás, irodalomtörténeti kutatások
lakcím:Érd, Sió utca 10.
telefon:23/361–590