Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden?

143. Molnár Imre, dr. szociológus, történész
 
született:Ipolyság, 1956. november 26.
családi állapot:nős
apa:Molnár Imre
anya:Jusztin Margit
házastárs:Sagun Monika Zdzisława
gyermek:Mirjam (született: 1990)
gyermek:Mónika (született: 1992)
gyermek:Imre (született: 1994)
gyermek:Kinga (született: 2000)
tanulmányok:Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar, 1986
munkahely:Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1986-1988
Magyarságkutató Intézet, 1988-1990
MeH Határon Túli Magyarok Hivatala, 1990-1993
Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet, 1993-
ELTE vendégtanár
Közgazdaságtudományi Egyetem Diplomataképző vendégtanár
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola vendégtanár
KüM lengyel referens, 1998-2001
Magyar Köztársaság Varsói Nagykövetsége kulturális tanácsos, 2001-2005
KüM lengyel referens, 2005-
Szegeden a Gondolatjel c. egyetemi lap szerkesztő, 1979-1982
Regió c. kisebbségtud. szemle szerkesztő, Budapest, 1990-1995
Dimenziók c. folyóirat szerkesztő, 1994-1995
közéleti megbizatás:Határon Túli Magyarokkal Foglalkozó Tanácsadó Testület tagja
Rákóczi Szövetség főtitkára, 1993-
szakmai társaság:Magyar Szociológiai Társaság
Magyar Történészek Világszövetség
Rákóczi Szövetség
jelentősebb művei:
Jerzy Popiełusko. Életrajz. Bern, 1989. (szerk. utószó)
Mint fészekből kizárt madár. A hontalanság éveinek irodalma. Budapest, 1990. (társszerző: Tóth László)
Hazahúzott a szülőföld. Visszaemlékezések, dokumentumok 1945-1953. Budapest, 1992. (társszerző: Varga Katalin)
Esterházy János: Cselekedjünk mindnyájan egyetértésben és szeretetben. Pozsony, 1992. (szerk. Kövesdy Jánossal)
Szlovákok az európai történelemben. Budapest, 1994. (szerk.)
Esterházy János. Életrajz. Pozsony, 1996.
Esterházy János: A kisebbségi kérdés. Budapest, 2000. (szerk.).
Deáki (falumonográfia). Budapest, 2002.
Zdradzony bohater – Janos Esterhazy. Warszawa, 2004.
jelentősebb tanulmányai:
Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. Egyház-Fórum, 1991. 3-4. sz.
A Sloboda c. magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1987.
Fejezetek a szlovákiai magyarság II. világháború utáni történetéhez. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1989.
Emlékirat és helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról. Regio, 1990. 1. sz.
Esterházy János életútja. Regio, 1990. 2. sz.
Középiskolás diákok nemzettudatának vizsgálata. Regio, 1990. 3. sz.
A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség története. Pozsony, Szabad Újság, 1992.
Adalékok Esterházy János és a szlovákiai magyarság második világháború alatti ellenállásához. In: Fejezetek a nemzeti ellenállás történetéből. Budapest, 1994.
Egy felvidéki magyar értelmiségi életpálya figyelmeztető üzenete. Rákóczi Hírvivő 1994. 1-2. sz.
A szlovákiai magyarság politikai stratégiái a két világháború között. In: Közép-Európa az integráció küszöbén. Budapest, 1997.
A lengyel ,,Szolidaritás” kezdeti időszaka a hivatalos magyar sajtó tükrében. In: Lengyel nyár - magyar ősz (lengyel-magyar szolidaritás 1956-1990 között). Budapest, 1997.
A magyar anyanyelvű egyházak helyzete Csehszlovákiában. In: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, I. köt. Budapest, 1998.
A szlovákiai magyar közművelődés meghatározó összetevői 1920-1945 között. In: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, II. kötet. Budapest, 1998.
Esterházy János tevékenysége a szlovák parlamentben (1939-1943). In: Esterházy János emlékkönyv. Budapest, 2001.
Húszéves a Szolidaritás. Duna-part, 2001. 1. sz.
Magyar-lengyel szakralitás érintkezési pontjai és azok mai értelmezési kísérlete. In: Magyar-lengyel történelmi kapcsolatok a X-XVI. században. Budapest, 2003.
idegennyelvű tanulmányai:
Zdradzony bohater. János Esterházy 1901-1957. Warszawa, 2004. Polsko-węgierskie tradycje sakralne. In: Węgry-Polska 1000 lat chrześcijaństwa. Sandomierz, 2003.
Ukształtowanie się węgierskiej świadomości środkowoeuropejskiej w okresie miedzywojennym. In: Europa Środkowa: Wspólnota czy zbiorowość? Wrocław, 2004.
Tanulmányai jelentek meg a Honismeretben, a Köznevelésben, a Magyar Nemzetben és külföldi folyóiratokban is.
róla szóló irodalom:
Ki kicsoda Kassától-Prágáig. Szekszárd, 1993
lakcím:Fenyőfa utca 9.
telefon:23/373-545
Érden él:1994 óta

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13