Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden? – Keresés

ÉV: 2006
SELECT kiki_alkotas.emb_id,tip FROM kiki_alkotas LEFT JOIN kiki_ember ON (kiki_ember.emb_id=kiki_alkotas.emb_id) WHERE (kiadas='2015') AND (hido='') AND (szoveg LIKE '%2006%') ORDER BY tip,id  (53 sor)
kiki_alkotas.emb_id  tip
261D
266D
285D
286D
293D
295D
335D
342D
344D
345D
369D
374D
381D
398D
393E
237EL
241FM
249FM
267FM
285FM
304FM
343FM
344FM
341FM
398FM
306FTE
265I
285I
295I
308I
310I
336I
422I
301IEA
310IEA
245JF
265JK
289JK
345JK
363JK
411JK
425JK
437JSZ
232JT
301K
362K
265KEA
341M
240MVS
447MVS
304OB
357TU
265TVS

 VASNÉ DR. TÓTH KORNÉLIA könyvtáros, művelődéstörténész, tudományos kutató
:
Array
 BÁCS ISTVÁN, DR. alpolgármester
munkahely:Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala , 2006-2014
 BARÁTH FERENC közlekedésmérnök, ny. MÁV igazgató
közéleti megbizatás:Városfejlesztési és Műszaki Bizottság elnöke, 2002-2006
közéleti megbizatás:MSZP frakcióvezető helyettese, 2002-2006
:
Array
 URBÁN LÁSZLÓ, DR. irodalomtörténész, pártfogó felügyelő
:
Array
 BAZSÓNÉ MEGYES KLÁRA középiskolai tanár, könyvtáros, könyvtárigazgató
:
Array
 TÓTH ISTVÁN, DR. igazgató
munkahely:VÁV, VÁV UNION Kft. főmérnök, 1975-2006
munkahely:Napfény Otthon Alapítvány igazgató, 2006-
 BIRTA MIKLÓS dzsesszgitár előadóművész, tanár
:
Array
 BÜKI ATTILA költő, író, festőművész
:
Array
 CSEPREGI GYÖRGY zeneszerző, képzőművész, irodalmi publicista
szakmai társaság:Magyar Zeneszerzők Egyesülete, 2006
 CSŐZIK LÁSZLÓ, DR. ügyvéd, politikus, önkormányzati képviselő
munkahely:Érd Város alpolgármestere, 2002-2006
munkahely:Szerencsejáték Zrt. területi igazgató, 2006-2010
 VERES JUDIT, DR. gyermekorvos
közéleti megbizatás:Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, 2006-
 DEDE ÉVA tanár, pszichológus
tanulmányok:Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola, Elméleti Pszichoanalízis Progr., abszolutórium, 2006
munkahely:Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda munkatársa, Budapest, 2006-
 T. MÉSZÁROS ANDRÁS önkormányzati képviselő, fotográfus
közéleti megbizatás:Pest megyei és városi képviselő, frakcióvezető, 2002-2006
közéleti megbizatás:Érd Megyei Jogú Város polgármestere, 2006-
 DOMANOVSZKY SÁNDOR, DR. nyugdíjas mérnök
díjai:
Array
 EŐRY EMIL szobrász, festőművész
:
Array
:
Array
:
Array
:
Array
 ERDÉLYI TAKÁCS ISTVÁN református lelkipásztor
díjai:
Array
 FÁBIÁN MARGIT nyugdíjas tanárnő
:
Array
 SZÉKELY EDGÁR, DR. nyugalmazott osztályvezető főorvos
szakmai társaság:World Association of Bronchology Member of the board, 2000-2006
 SZABÓ JÚLIA zenetanár, címzetes igazgató, főtanácsos
díjai:
Array
:
Array
:
Array
 SOMFAI ISTVÁN középiskolai tanár, címzetes igazgató
díjai:
Array
 SASS SYLVIA operaénekes, festőművész
:
Array
 PUNK GABRIELLA Mária Gemma apátnő
díjai:
Array
 PÓCSINÉ SIVÁK ERZSÉBET óvodavezető
díjai:
Array
:
Array
 MAJOR GYÖRGY építészmérnök, belsőépítész
:
Array
:
Array
 JÁNOSI GYÖRGY
közéleti megbizatás:Országgyűlés országgyűlési képviselő, 2002-2006
közéleti megbizatás:Országgyűlés országgyűlési képviselő, 2006-2010
:
Array
:
Array
 JUDIK ZOLTÁN építészmérnök, sporttechnológus
:
Array
 KAMP SALAMON, DR karnagy, zenei igazgató
munkahely:PTE Művészeti Kar Zeneelméleti és kórus tanszék tanszékvezető, 2006-2014
:
Array
 KARSCH MANFRED grafikus, festőművész
:
Array
:
Array
 ANTUNOVITS ANTAL műszerész vállalkozó, képviselő
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 2006-
közéleti megbizatás:Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagja, Érd, 2006-
közéleti megbizatás:Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság elnöke, Érd, 2006-
közéleti megbizatás:Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagja, Érd, 2006
 LENDVAINÉ TIMÁR EDIT múzeumpedagógus, földrajztanár
gyermek:Eszter (született: 2006)
 KECSKÉS ANDRÁS tanár, tudományos kutató
munkahely:Károli Gáspár Református Egyetem óraadó tanár, 1994-2006
 KERÉKGYÁRTÓ LÁSZLÓ szakképzési és felnőttképzési szakértő
munkahely:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szakértő, kutatásvezető, 2006-2010
 VÉGVÁRI GYÖRGY, DR. professzor
díjai:
Array
 UNGVÁRY ZSOLT író, újságíró, tanár, könyvtáros
:
Array
 REGE BÉLÁNÉ nyugdíjas építőmérnök
közéleti megbizatás:Érdi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselője, 2003-2006
közéleti megbizatás:Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Programbizottság elnöke, 2002-2006
közéleti megbizatás:Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Kuratóriuma tagja, 2003-2006
közéleti megbizatás:Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Szakmai Kollégium tagja, 2004-2006
közéleti megbizatás:Szent Adalbert Lengyel Egyesület Felügyelő Bizottságának tagja, 2006-
 REGE BÉLA okleveles építőmérnök
munkahely:Közlekedési Főfelügyelet, 1984-2006
munkahely:Nemzeti Közlekedési Hatóság, 2006-2007
:
Array
:
Array
 ILKA GÁBOR fogtechnikus
díjai:
Array
 KENTSCH ANDREAS account manager
:
Array
 KEVEHÁZI GÁBOR balettművész, koreográfus
díjai:
Array
:
Array
 KIRÁLY FANNI ötvös iparművész
díjai:
Array
:
Array
 KOVÁCSNÉ MOGYORÓSI ERIKA könyvtáros, költő
közéleti megbizatás:Érd Város Önkormányzat külső bizottsági tagja (kulturális, egészségügyi), 1994-2006
 KUBASSEK JÁNOS, DR. geográfus, múzeumigazgató
:
Array
 HARASZTI GYULA nyugdíjas festőművész grafikus középiskolai tanár
:
Array
 MÉRY LÁSZLÓ festőművész
:
Array
 STIBRÁNYI MÁRTONNÉ védőnő
közéleti megbizatás:Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tag, 2006-2010
 MANGEL GYÖNGYI KLÁRA újságíró, szerkesztő-riporter
díjai:
Array
 BILIKNÉ NICZINGER ÉVA MAGDOLNA általános iskolai tanár
tanulmányok:Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar pedagógus szakvizsga, 2006
 BENKÓCZY PÉTER okl. bányamérnök-olajipari mérnök, okl. gázipari szakmérnök
díjai:
Array
 URBÁN PÉTER író
munkahely:Magyar Nemzet újságíró, 2006-2008
 SZABÓ ÁDÁM előadóművész
díjai:
Array
 BOGNÁR NÁNDOR újságíró
munkahely:Duna Televízió, 1999-2006
 FALUSI FERENC vállalkozó
közéleti megbizatás: önkormányzati képviselő, Érd, 2002-2006
 VARGA LÁSZLÓ nyugdíjas középiskolai tanár
közéleti megbizatás:Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke, 2002-2006
közéleti megbizatás: oktatási tanácsnok, 2002-2006
közéleti megbizatás:Oktatási Bizottság tagja, 2006-2010
közéleti megbizatás:Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke, 2006-2010
:
Array
 BÍRÓ BORBÁLA, PROF.DR. biológus, ökológus
díjai:
Array
:
Array
 HAJDÚ KINGA festő
:
Array
 NEMES ERZSÉBET, DR. könyvtáros, népművelő
közéleti megbizatás:MKE Olvasószolgálati Szekció vezetőségi tagja, 2006-
 KÓSA JÁNOS festőművész, egyetemi docens
:
Array
 TÓTH ERNŐ festő és szobrászművész
:
Array
 BÖLÖNI RÉKA mesemondó, színész
:
Array
 DÖMÖTÖR-MÁTRAI BEÁTA röplabda edző
sporteredmény:Teremröplabda Országos Magyar Bajnok, 2006
 HAVASI MÁRTA, DR. nyugalmazott jogász, ügyvéd
munkahely:nyugdíjas, 2006-
 NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár
közéleti megbizatás:PPKE-BTK dékán, 2006-2009
 MÁCSAI ANETTA múzeumpedagógus
:
Array

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13