Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden? – Keresés

VÁROS: Tata string(187) "Vigilia 1987. 10. sz., Magyar Tudomány 1988. 10. sz., valamint az Új Ember, a Keletkutatás c. és külföldi folyóiratokban jelentek meg. A Világirodalmi lexikon 11-13. köt. szerk." string(301) "nyelvészeti diákköri pályázat II. hely, 1971 Kiváló Tanárjelölt, 1972 Szocialista Kultúráért, 1986 Kiváló Úttörővezető, 1987 Érd Közoktatásáért Díj, 2010 Szolgálati Emlékérem, 2013 Polgármesteri Dicséret klubvezetőként végzett kiemelkedő szakmai munkáért, 2014" string(132) "A közösségért végzett sportmunkájáért elismerő oklevél, 1984 Város Közoktatásáért díj, 2004 Érdi Sport Díj, 2012" string(163) "Pest Megye Sportjáért érem (1979) Miniszteri Dicséret (1979) Kiváló Pedagógus (1989) Érd Város Közoktatásáért díj (2004) Kós Károly-díj (2004)" string(271) "Kiváló Munkáért (1983) Érd Városáért Kitüntetés (a Vörösmarty M. Gimn. nevelőtestületével) (1996) MTA-Pedagógus Kutatói Pályadíj (1998) Érd Közoktatásáért Díj (2005) Érd Város Életmű Díja (2014) Pedagógus Szolgálati Emlékérem (2014)" string(325) "Szocialista Kultúráért, 1974, 1984 Kiváló Munkáért, 1980 Érd Város Közoktatásáért díj, 1996 Piliscsabáért emlékplakett, 1999 Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 2000 Érd által adományozott emléklap, kiváló versenyeredményt elért diákok felkészítéséért. 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 " string(552) "Kiváló Munkáért, 1979 Érd Városáért kitüntetés (a Vörösmarty Mihály Gimnázium nevelőtestületével), 1996 Érd Közoktatásáért díj, 2001 Címzetes igazgató, 2002 Csuka Zoltán-díj, 2006 Arany Katedra Emlékplakett (miniszteri kitüntetés), 2008 Érd Városáért kitüntetés, 2009 Érd Közoktatásáért Díj (a Vörösmarty Mihály Gimnázium tantestületével), 2012 Pedagógus Szolgálati Emlékérem (miniszteri kitüntetés), 2014 Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj, 2014 Érd Város Díszpolgára, 2016" string(221) "Érd Városáért kitüntetés (a Vörösmarty Mihály Gimnázium nevelőtestületével), 1996 Érd Közoktatásáért Díj (a Vörösmarty Mihály Gimnázium tantestületével), 2012 Miniszteri Elismerő Oklevél, 2014" string(63) "Érd Közoktatásáért Díj, 2006 Raoul Wallenberg-díj, 2012" string(108) "Miniszteri Dicséret (1983) Eötvös József-emlékérem (1994) Érd Város Közoktatásáért díj (2000)" string(37) "Érd Közoktatásáért Díj (2011) " string(67) "Érd Közoktatásáért Díj (2009) EMMI Elismerő Oklevél (2015)" string(145) "Érd városi díj (1996) Év Tanára díj (2008) Érd Közoktatásáért díj (2014) Miniszteri Dicséret (2014) Németh László díj (2014)" string(166) "Eredményes Munkáért Művelődési és Közoktatási Miniszter dicsérete, 1991. Bolyai János Iskoláért kitüntetés, 2000. Érd Közoktatásáért díj, 2004." string(198) "Oktatási és Kulturális Minisztérium Elismerő oklevele. 2008. Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Év tanára. 2008. Miniszteri dicsérő oklevél. 2014. Érd Közoktatásáért Díj. 2015." string(247) "kiállítások összeállításával is foglalkozik: Irak – Irán képekben. Kötcse (2004) Irak - Irán - Kambodzsa képekben. BM Nemzetközi Oktatási Közp. (2004) A béke szolgálatában. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár (2005) " string(312) "tanítványai országos énekversenyeken, fesztiválokon érnek el jó helyezéseket, a 25 év alatt szerzett színházi tapasztalatait hasznosítja a fiatalok oktatásában és nevelésében. A tanítás mellett folyamatosan fellép operett, nóta, könnyűzenei és klasszikus koncerteken, újabban kabaréban." string(731) "A Poly-Art alapító tagja, Az Érdi Krónika elkészítésének kezdeményezése és szövegének gondozása (2004), A Helytörténeti Kiállítás létrehozásának kezdeményezése és elkészítésének gondozása (2006), A nyolcadikos területi matematika-fizika versenyének kezdeményezése és a fizika részének szervezése, a kísérleti bemutatókkal (1993-2014), "A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Koordinálásával" keretében a fizika laborgyakorlatokhoz készített tananyag egységet (2012) A Geomatech keretében több, mint 100 digitális tananyag fejlesztése Kopasz Katalin módszertanossal és Varga Zsolt informatikus kollégákkal (2013-2015)" string(347) "Motets by Bach Dynasty. Hungaroton, 1992, 1997 Cesar Franc: A-Dúr mise op.12. offertóriumok. Hungaroton, 1995 Azio Corghi: La cetra appesa. Ricordi, 1995 Pongrácz Zoltán: Oratórium. Taiyo, 1996 Samuel Scheidt: Missa Solemnis. Disques Pelléas, 1999 J. S. Bach: H-moll mise. Lutheránia, 1999 J. S. Bach: Kantáták (több, mint 10 CD) " string(909) "A Nemzeti Parasztpárt elképzelései 1945-ben. In: Budaörsi füzetek, Budapest, 1975 896-1996 „Legszebb ország hazám”: Versgyűjtemény a honfoglalásról, Érd, összeáll., 1996 Könyvtári szakmai nap Érden, Könyvtári Levelezőlap, 1997, 11. szám Bod Péter nyomában, Pest Megyei Könyvtáros, 1998, 1. szám A Kárpátaljától Afrikáig, Könyvtári Levelezőlap, 1998, 1. szám Konferencia Érden, Pest Megyei Könyvtáros, 2005, 1. szám Pest megyei könyvtárosnap, Pest Megyei Könyvtáros, 2005, 1. szám Európai uniós tájékoztatás a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004, 3. és 4. szám, társszerző: Paulovits Istvánné A helyi sajtó rövid története, Érd a XXI. sz. küszöbén, Érd, Budapest, 2002 Jubileumi évkönyv: 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, főszerkesztő, több írás szerzője, 2004" string(1598) "A gyermekkönyvtár szolgáltatásai és közművelődési programjai. Érd, 1988. Tantárgyi ajánló bibliográfia a gyermekkönyvtár állományából (társszerk.: Bárányné Sághi Ilona). Érd, 1989. Rejtvénytár könyvtárhasználati és napközis foglalkozásokhoz. Érd, 1990. Volt egyszer egy iskola: versgyűjtemény iskolai ünnepekhez. Érd, 1993. A helytörténeti dokumentumok felhasználása a gyermekkönyvtári tevékenységben. In: Pest Megyei Krónikás. Vác, 1994. Költészet napi rajzpályázat. Érd, 1997. Októberi ünnepeink: versgyűjtemény. Érd, 1998. Múlt és jövő között. Kilencven éve született Csuka Zoltán. Írások, versek. (szerk.) Érd, 1991. Jubileumi emlékkönyv: 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár. Érd, 2004. (társszerző). Könyvtárszakmai tanulmányai, cikkei jelennek meg a „Könyv, Könyvtár, Könyvtáros”, a Pest Megyei Könyvtáros, a Fordulópont c. folyóiratokban. E kötet társszerkesztője. Máglyák a tejúton (versek). Érd, 2001. Versei a következő antológiákban jelentek meg: Versmondók könyve. Budapest, 1975. Madárúton. Budapest, 1979. Az örvénylő-szívű vándor. Győr, 1982. Balaton hullámai. (oroszul). Kijev, 1983. Tiéd a táj. Érd, 1984. Kezemben piros alma. Nyíregyháza, 1988. Földet ér vándorlásunk. Budapest, 1989. Szavak kéke, aranya. Pest megyei írók, költők antológiája. Budapest, 2001. ;. 1974-től rendszeresen publikál irodalmi folyóiratokban. 1993-1994 a Fórum, az Érdi Fórum c. időszaki kiadvány szerk. (társszerk. Szedlacsek Emília)" string(807) "Vizsgálatok az óvodás Wechsler intelligenciateszttel. Tematikus vitaanyagok. Budapest, 1986., Gyógypedagógiai Szemle, 1988. 1. sz. Bevezetés a pszichológiába. Kőszeg, 1995. Több kiadványban társszerzőként közreműködött: Különböző pszichometriai eljárások elemzése rétegzett mintavétellel 4-5 éves korban - Tematikus vitaanyagok MPT. Budapest, 1986. Gyógypedagógiai Szemle, 1988. 1. sz. A SON teszttel végzett vizsgálatok tapasztalatai. In: A differenciált beiskolázás néhány mérőeszköze. Budapest, 1989. Általános lélektan. Oktatási segédanyag 1989, 1991. Tapasztalatok az Ayres-féle szenzoros integrációs terápiával. Rehabilitáció, 1995. 3. sz. Az intelligencia mérése gyermekeknél. In: Az intelligencia mérése. Budapest, 1996. (társszerző)" string(350) "Európai Uniós tájékoztatás a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. Tud. és Műszaki Tájékoztatás, 2004. 3-4. sz. (társszerző: Bazsóné Megyes Klára) Az Európai Uniós különgyűjtemény és tájékoztatás. In: Jubileumi emlékkönyv : 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár. Érd, 2004. Írásai megjelentek az Érdi Újságban." string(391) "A tőkés világgazdaság és a fejlődő országok (1965) Állami gazdaságpolitika Nyugat-Európában (1966) Portfolio Management (Kanada, 1985) Magyarország szellemi válsága (a Délkelet c. hetilapban jelent meg folytatásban 1995) Amit a pénzről tudni kell. Budapest (1998) Gazdaság és államhatalom. Budapest 2001. (angol kiadás 2002.) Világuralmi téboly. Budapest 2004." string(663) "Zeneirodalom. Budapest, 1970. (jegyzet) Fejezetek a Pest megyei állami zeneoktatás 35 éves történetéből. Budapest, 1986. (társszerző). Zeneiskolai növendékek véleménye zenei tevékenységükről. 1982. A zeneiskola társadalmi funkciói. 1983. Kodály Zoltán zenepedagógiája. 1983. Esettanulmány : interjúterv zeneiskolai növendékekre. 1983. A zeneiskola : szociológiai felmérés. 1984. Kiemelkedő képességű növendékek személyiség jellemzője. 1984. Zeneiskolai tájékoztató c. információs kiadvány szerkesztése I-XII. évf. 1975-1987. 10 éves a művészeti iskola. Piliscsaba, 2002. Az én zenei forrásom… 2003." string(500) "Die Árpádenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Budapest, 1986. A bélakuti / péterváradi ciszterci monostor. Újvidék, 1989. A honfoglalás-kori edényművesség. In: Honfoglalás és néprajz. Szerk:. Kovács László, Paládi-Kovács Attila. Budapest, 1997. Az Árpád-kori, köznépi lakóház kutatása, különös tekintettel az 1990-es évekre In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szerk. Cseri Miklós, Tárnoki Judit. Szentendre, 2000." string(1614) "A Nemzeti Parasztpárt elképzelései 1945-ben. In: Budaörsi füzetek, Budapest, 1975 896-1996 „Legszebb ország hazám”: Versgyűjtemény a honfoglalásról, Érd, összeáll., 1996 Könyvtári szakmai nap Érden, Könyvtári Levelezőlap, 1997, 11. szám Bod Péter nyomában, Pest Megyei Könyvtáros, 1998, 1. szám A Kárpátaljától Afrikáig, Könyvtári Levelezőlap, 1998, 1. szám Konferencia Érden, Pest Megyei Könyvtáros, 2005, 1. szám Pest megyei könyvtárosnap, Pest Megyei Könyvtáros, 2005, 1. szám Európai uniós tájékoztatás a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004, 3. és 4. szám, társszerző: Paulovits Istvánné A helyi sajtó rövid története, Érd a XXI. sz. küszöbén, Érd, Budapest, 2002 Jubileumi évkönyv: 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, főszerkesztő, több írás szerzője, 2004 Ki kicsoda Érden?, főszerkesztő, Érd, 2006 Vándorgyűlés pedig legyen!, Könyvtári Levelezőlap, 2009, 7. szám Az MKE első tiszteletbeli tagjai, Könyvtári Levelezőlap, 2009, 7. szám A Pest Megyei Szervezet története. In: Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2009. Bp. 2011. Könyvtárak névadói, Könyvtári Levelezőlap, 2006, 10. szám Mindegyik más, mindegyik európai, Könyvtári Levelezőlap, 2007, 7. szám, társszerző Paulovits Istvánné A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete tevékenysége 2003-2006 között, Pest Megyei Könyvtáros, 2006. Pest megyei könyvtárak névadási szokásai, Pest Megyei Könyvtáros, 2006. " string(833) "A környezetvédelem történelme. A környezetvédelem oktatása és szemléletformálás a történelem tárgyon belül, Bp., 1982 Környezetvédelmi szakkör a gimnáziumban. In: Környezetvédelmi szakkör a középiskolában, Bp., 1983 Teaching History and Environmental Education (Bangalore Conference, 1985) A környezetvédelem és a történelem tantárgy összefüggései. Új Pedagógiai Szemle, 1993, 10. szám Változó táj. Lacertina füzetek. Bp., 1999 Tanóra, tantárgy (társszerző: Victor András). In: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, Bp., 2003 Módszerek a történelem tantárgyban. In: Lépések az ökoiskola felé, Bp., 2004 A humán tárgyak környezeti vonatkozásai. In: Kerettantervi segédlet a környezeti neveléshez, a könyvtárhasználathoz és az egészségneveléshez. Bp., 2001" string(772) "Zeneirodalom. Budapest, 1970. (jegyzet) Fejezetek a Pest megyei állami zeneoktatás 35 éves történetéből. Budapest, 1986. (társszerző). Zeneiskolai növendékek véleménye zenei tevékenységükről. 1982. A zeneiskola társadalmi funkciói. 1983. Kodály Zoltán zenepedagógiája. 1983. Esettanulmány : interjúterv zeneiskolai növendékekre. 1983. A zeneiskola : szociológiai felmérés. 1984. Kiemelkedő képességű növendékek személyiség jellemzője. 1984. Zeneiskolai tájékoztató c. információs kiadvány szerkesztése I-XII. évf. 1975-1987. 10 éves a művészeti iskola. Piliscsaba, 2002. Az én zenei forrásom… 2003. Ötven évünk 1953-2003. Nagykőrös, 2003 (társszerző) 40 éves a Zeneiskola. Érd,2006 (társszerző)" string(391) "A tőkés világgazdaság és a fejlődő országok (1965) Állami gazdaságpolitika Nyugat-Európában (1966) Portfolio Management (Kanada, 1985) Magyarország szellemi válsága (a Délkelet c. hetilapban jelent meg folytatásban 1995) Amit a pénzről tudni kell. Budapest (1998) Gazdaság és államhatalom. Budapest 2001. (angol kiadás 2002.) Világuralmi téboly. Budapest 2004." string(1626) "A gyermekkönyvtár szolgáltatásai és közművelődési programjai. Érd, 1988. Tantárgyi ajánló bibliográfia a gyermekkönyvtár állományából (társszerk.: Bárányné Sághi Ilona). Érd, 1989. Rejtvénytár könyvtárhasználati és napközis foglalkozásokhoz. Érd, 1990. Volt egyszer egy iskola: versgyűjtemény iskolai ünnepekhez. Érd, 1993. A helytörténeti dokumentumok felhasználása a gyermekkönyvtári tevékenységben. In: Pest Megyei Krónikás. Vác, 1994. Költészet napi rajzpályázat. Érd, 1997. Októberi ünnepeink: versgyűjtemény. Érd, 1998. Múlt és jövő között. Kilencven éve született Csuka Zoltán. Írások, versek. (szerk.) Érd, 1991. Jubileumi emlékkönyv: 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár. Érd, 2004. (társszerző). Könyvtárszakmai tanulmányai, cikkei jelennek meg a „Könyv, Könyvtár, Könyvtáros”, a Pest Megyei Könyvtáros, a Fordulópont c. folyóiratokban. E kötet társszerkesztője. Máglyák a tejúton (versek). Érd, 2001. Versei a következő antológiákban jelentek meg: Versmondók könyve. Budapest, 1975. Madárúton. Budapest, 1979. Az örvénylő-szívű vándor. Győr, 1982. Balaton hullámai. (oroszul). Kijev, 1983. Tiéd a táj. Érd, 1984. Kezemben piros alma. Nyíregyháza, 1988. Földet ér vándorlásunk. Budapest, 1989. Szavak kéke, aranya. Pest megyei írók, költők antológiája. Budapest, 2001. ;. 1974-től rendszeresen publikál irodalmi folyóiratokban. 1993-1994 a Fórum, az Érdi Fórum c. időszaki kiadvány szerk. (társszerk. Szedlacsek Emília) Tündér Szelina. Bp. 2014" string(500) "Die Árpádenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Budapest, 1986. A bélakuti / péterváradi ciszterci monostor. Újvidék, 1989. A honfoglalás-kori edényművesség. In: Honfoglalás és néprajz. Szerk:. Kovács László, Paládi-Kovács Attila. Budapest, 1997. Az Árpád-kori, köznépi lakóház kutatása, különös tekintettel az 1990-es évekre In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szerk. Cseri Miklós, Tárnoki Judit. Szentendre, 2000." string(1726) "A Szentendrei Görögkeleti Szerb Püspöki Könyvtár / Nemes Erzsébet In: Magyar könyvszemle. – 109. (1993) 3., p. 353-356. Mikrofilmek Címjegyzéke, Időszaki kiadványok: 8., 9. kötet, Bp. 1993, 1995. OSZK Egymásra utalva (Olvasás és könyvtárkultúra határon innen és túl) / Nemes Erzsébet In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – (1997) 2., p. 34. Javaslatok az olvasás éve előkészítése érdekében – Bakonybél, 2000. október 24-24. / Nemes Erzsébet In: Künyv és Nevelés. – (2000) 4., p. 6-7. Az MKE Olvasószolgálati Szekció kapcsolatai a határon túli magyar könyvtárakkal / Nemes Erzsébet In: Könyvtári Levelező/Lap. – 14. (2002) 5., p. 10-13. Olvasással a tudásért – konferencia a KSH Könyvtárban / Nemes Erzsébet In: Statisztikai Szemle. – (2010) 12., p. 1247-1248. Szövetségben az olvasókörök : jubileumi kötet az Olvasókörök Szövetsége megalakulásának 20. évfordulójára / [szerk. Nemes Erzsébet] .-[Hódmezővásárhely] : Olvasókörök Szövets., 2010 . Olvasókörök egykor és ma : hazai és határon túli olvasókörök a XVIII.századtól napjainkig / Nemes Erzsébet In: Könyvtári levelező/lap. – 22. (2010) 7., p. 3-12. Az MKE Ifjúsági/Olvasáskutatási/Olvasószolgálati szekció története. / Nemes Erzsébet In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935–2009. Jubileumi kiadvány. Szerk.: Bényei Miklós. Budapest, 2011, Magyar Könyvtárosok Egyesülete. 405–418. o. Nemes Erzsébet: Scheibner Tamás / A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei, 1945–1953. Bp. Ráció, 2014. In: Kortárs, 2016, 5.sz. P.108-110. " string(964) "sportcsarnokok: Zalaegerszeg, Sopron, Paks, Szombathely városi sporttelepek: Jászberény, Mezőtúr, Szolnok Törökszentmiklós tornatermek: Ált. Isk. Keszthely, Nevelési Közp. Pécs atlétikai pályák: Tatai-edzőtábor, TF Csörsz u., Tatabánya, Nyíregyháza, PVSK Pécs. Budapest: BEAC, EXPO (sportcsarnok, edzőtermek, uszoda), Margitszigeti Atlétikai Centrum, Budapest Sportcsarnok, ELTE Sporttelep, Budapest-i Rendezvénycsarnok (sporttechnológiai szakértés, műszaki ellenőrzés), FTC (műfüves labdarúgópálya, jégcsarnok, magán teniszpálya). Külföldön: athéni sportcsarnok (atlétika-kosárlabda Eb), Aleppo (Szíria) stb. Jelentősebb építészeti pályázatok I. hely. (társtervezőként): EXPO (sportcsarnok, edzőcsarnokok, atlétikai pálya, fedett uszoda), sport- és szabadidő központok, városi sportcsarnokok (Cegléd, Baja, Szombathely), Nemzeti Sportuszoda 2006. évi Úszó Eb-re történő bővítése." string(1238) "sport- és tornacsarnokok: Zalaegerszeg, Sopron, Paks, Szombathely, Gyál, Hódmezővásárhely, Érd, Oroszlány, Kazincbarcika, Algyő, Győr, Kistarcsa, Pannonhalom, Székesfehérvár városi sporttelepek: Jászberény, Mezőtúr, Szolnok Törökszentmiklós tornatermek: Ált. Isk. Keszthely, Nevelési Közp. Pécs, Mohács, Gyöngyös, Budaörs atlétikai pályák: Tatai-edzőtábor, TF Csörsz u., Tatabánya, Nyíregyháza, PVSK Pécs. Budapest: BEAC, EXPO (sportcsarnok, edzőtermek, uszoda), Margitszigeti Atlétikai Centrum, Budapest Sportcsarnok, ELTE Sporttelep, Budapest-i Rendezvénycsarnok (sporttechnológiai szakértés, műszaki ellenőrzés), FTC (műfüves labdarúgópálya, jégcsarnok, magán teniszpálya), Pesti úti Sportcsarnok, Dél-Pesti Sportakadémia, Közszolgálati Egyetem Sportközpont, Puskás Ferenc Stadion Külföldön: athéni sportcsarnok (atlétika-kosárlabda Eb), Aleppo (Szíria) stb. Jelentősebb építészeti pályázatok I. hely. (társtervezőként): EXPO (sportcsarnok, edzőcsarnokok, atlétikai pálya, fedett uszoda), sport- és szabadidő központok, városi sportcsarnokok (Cegléd, Baja, Szombathely), Nemzeti Sportuszoda 2006. évi Úszó Eb-re történő bővítése." string(284) "Mentler Krisztina: Sass Sylvia: Hangok és képek. Budapest, 2004. Film: Sass Sylvia ecsettel portré filmek, Tv és rádió riportok; zenekritikák, méltatások országos és megyei lapokban Ki kicsoda a magyar zeneéletben? Budapest, 1988. Biográf ki kicsoda. Budapest, 2004. " string(284) "Mentler Krisztina: Sass Sylvia: Hangok és képek. Budapest, 2004. Film: Sass Sylvia ecsettel portré filmek, Tv és rádió riportok; zenekritikák, méltatások országos és megyei lapokban Ki kicsoda a magyar zeneéletben? Budapest, 1988. Biográf ki kicsoda. Budapest, 2004. " string(2505) "hu.wikipedia.org/wiki/Vasné_Tóth_Kornélia Kovács Sándor: Vetélkedő diákoknak Érd múltjáról, Érdi Újság XVIII. évf. 9. sz. (2008. ápr. 30.) Kovács Sándor: A Szent Iván-éj hagyományairól, Érdi Újság XVIII. évf. 4. sz. (2008. febr. 21.) Miskei Anita: Dobd már el zsebdünnyögőn a lenyót helper!, Fejér Megyei Hírlap, (2010. 10. 30.) Hargitai Kis Virág: Élő diáknyelv, Bogárd és Vidéke (2010. szeptember 30.) Csider István: Él még a szekunda, Népszabadság Hétvége, LXVIII. évfolyam, 10/2. sz. Élő diáknyelv, Érdi Lap, VIII. évf. 8. sz. (2010. ápr. 22.) Dede Éva: Diákszótár – nem diákszemmel, Iskolakultúra, 2011. 1. sz. - Kritika rovat Balázs Géza: Mennyi szleng! Diákszleng – a korok, megközelítések tükrében, Magyar Tudomány, 2011/1. sz. Csider István: Radnóti Moszkvában - Jelentős magyar ex libris-anyagot talált a Rudomino Könyvtárban az OSZK kutatója, Népszabadság 2011. febr. 10. Békés Enikő és Tóth Zsombor: Vonzások és választások: a könyvtár dicsérete. Szöveg–Emlék–Kép (Bp., OSZK-Gondolat, 2011, Bibliotheca Scientiae et Artis), az MTA BTK Irod. Intézetének portálja, 2012. jún. 13., http://reciti.hu/2012/130. - Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás c. tanulmányról, mely a kötetben jelent meg. Vitéz Ferenc: A magyar ex libris 100 éve, Gyűjtemények kiállítása, Néző Pont, 2014. április, 214-217. Palásthy Lajos: Doktori disszertáció, Kisgrafika 2014/3. 10. p. - „Kultúra, tudomány, művelődés találkozása a XX. sz. ex libriseinek témavilágában. A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban” című disszertációm bemutatása. Klaus Rödel: Doktorafhandling om exlibris, Exlibris NYT 2014/4.sz., 1625-26. - doktori disszertációmat méltatja a dán ex libris folyóirat. A reálgimnázium története, Bogárd és Vidéke, 2015.02.26-i, és Fejér Megyei Hírlap 2015.02.24-i szám. Trencsényi Zoltán: Könyvjelek kötetbe szedve, Népszabadság, 2016. március 12, szombat, 14. (könyvajánló), http://sso.nol.hu/kultura/konyvjelek-kotetbe-szedve-1606083 Bárkay Tamás: Zrínyi két neje, két lapja, Népszabadság, 2016. február 27., 12. o., online: Zrínyi Miklós kettős élete c.-mel, http://nol.hu/belfold/zrinyi-miklos-kettos-elete-1603727 Gál Sándor: Modern magyar ex librisek képes albuma, Sárréti Híd, 2016. március 3., 12. " string(390) "Péterfi Miklós: Hangyaszorgalommal. Érdi Újság, 2001. jan. 19. ; B. A.: Kis füzet gazdag tartalommal. Érdi Újság, 2001. jan. 19. G. S.: Tárgyról tárgyra. Érdi Újság, 2004. jún. 18. Sz. F.: Tárgyról tárgyra. Érdekes, 2004. 7-8. sz. Kéringer Mária: Kovács Sándor: Érd oktatás-és neveléstörténete(recenzió). Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 14. szám (2005)" string(1455) "Francoise Jaunin: Deux jeunes peintres hongrois au Tessin, Culture, 26. 01.’96. Helene Tauvel-Dorsaz: A travers leur création, deux artistes hongrois partent en quete de leur identité, Journal de GE/Gazette de Lausanne, 08.02.’96. Kinga Hajdu et Janos Kosa, peintures et photographies, Reg’ Art, 1./96. Vörös István: A kis képek dicsérete, Balkon, 1997. 3. szám Molnár Edit: Mint egy kiállítás, Új Művészet, 1997. 10.-11. szám Kollár József: Termékváltás a metaforagyárban, Új Művészet 1998. 8. szám Hornyik Sándor: A festészeten innen és túl- a kilencvenes évek képisége, Új Művészet, 1999. 7. szám Bohár András: A bizonytalan identitás szépsége, Új Művészet 1999. 7. szám Sinkó István: Aszfaltozás után, Új Művészet 1999. 8. szám Tatai Erzsébet: Kaland és hagyomány, Műértő 2000. 4. szám L. Molnár Mária: A preraffaelita kaucsukbaba, Új Művészet 2001. május R.Gy.Zs.: Fénykép hatású festmények, Népszabadság 2002. február 11. Kárpáti Zoltán: Dürer hóvirágjai, Új Művészet 2002. május Erdősi Anikó: Képes kalendárium, Új Művészet 2004. június Révész Emese: Múzeumban érlelt gyümölcsből édes befőtt, Art-magazin 2008. 2. szám Révész Emese: Fenséges és hisztérikus kis katasztrófák, Új Művészet 2008. 7.szám Bretus Imre: Emlékek az aranykorból- Hajdú Kinga és Kósa János kiállítása, Szalon 2008. 5. szám " string(1317) "egyéni: Érd (1975), Sóskút (1975), Kiskunlacháza (1978), Budakeszi (1978), Kapuvár (1980), Győr (1982), Érd (1983), Taksony (1984), Kiskunmajsa (1984), Budapest (1984), Kiskőrös (1986), Budapest Csepel Iskolagaléria (1986), Kecskemét (1987), Szob (1987), Nagyvázsony (1987), Csákvár (1989), Nagykanizsa (1990), Budapest (1992), Salzburg (1993), Hatvan (1993), Ercsi (1993), Kiskunlacháza (1993), Érd (1994), Budapest Vajdahunyad vára (1994), Fertőszentmiklós (1995), Érd (1995), Zirc (1996), Bicske (1996), Budapest (1996), Szob (1997), Budapest (1998), Érd (1998), Veszprém (1999), Budapest Art Expo (1999), Érd (2000, 2001, 2003, 2004), Százhalombatta (2003), Diósd (2004), Zirc (2004) csoportos: Budapest Műcsarnok (1978), Kapuvár (1979), BudapestVajdahunyad vára (1980), Szentendre (1980), Suhl (1980), Érd (1982), Baja (1982), Budapest Csontváry-terem (1983), Kiskőrös (1983), Budapest Vajdahunyad vára (1985), Kiskőrös (1986), Budai Vár (1989), Budapest Vajdahunyad vára (1990), Kanada Edmonton (1990), Hódmezővásárhely (1991), Nyíregyháza (1993), Gyula (1993), Majk (1993), Kaposvár (1994), Budapest (1994), Sopron (1994), Diósd (1994), Érd (1998), Budapest Vajdahunyad vára (1999), Abony (2000), Székesfehérvár Szent István Múzeum (2000), Tata (2000)" string(1978) "Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. Egyház-Fórum, 1991. 3-4. sz. A Sloboda c. magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1987. Fejezetek a szlovákiai magyarság II. világháború utáni történetéhez. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1989. Emlékirat és helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról. Regio, 1990. 1. sz. Esterházy János életútja. Regio, 1990. 2. sz. Középiskolás diákok nemzettudatának vizsgálata. Regio, 1990. 3. sz. A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség története. Pozsony, Szabad Újság, 1992. Adalékok Esterházy János és a szlovákiai magyarság második világháború alatti ellenállásához. In: Fejezetek a nemzeti ellenállás történetéből. Budapest, 1994. Egy felvidéki magyar értelmiségi életpálya figyelmeztető üzenete. Rákóczi Hírvivő 1994. 1-2. sz. A szlovákiai magyarság politikai stratégiái a két világháború között. In: Közép-Európa az integráció küszöbén. Budapest, 1997. A lengyel ,,Szolidaritás” kezdeti időszaka a hivatalos magyar sajtó tükrében. In: Lengyel nyár - magyar ősz (lengyel-magyar szolidaritás 1956-1990 között). Budapest, 1997. A magyar anyanyelvű egyházak helyzete Csehszlovákiában. In: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, I. köt. Budapest, 1998. A szlovákiai magyar közművelődés meghatározó összetevői 1920-1945 között. In: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, II. kötet. Budapest, 1998. Esterházy János tevékenysége a szlovák parlamentben (1939-1943). In: Esterházy János emlékkönyv. Budapest, 2001. Húszéves a Szolidaritás. Duna-part, 2001. 1. sz. Magyar-lengyel szakralitás érintkezési pontjai és azok mai értelmezési kísérlete. In: Magyar-lengyel történelmi kapcsolatok a X-XVI. században. Budapest, 2003." string(846) "A kisüzem-nagyüzem kérdése a magyar baromfitenyésztésben. Közgazdasági Szemle, 1960. 3. sz. Az állategészségügyi munka főbb közgazdasági vonatkozásai. Gazdálkodás, 1969. 11. sz. Integráció és hatékonyság Hungarian Co-operativa, 1979. 2 sz. (angol, német, francia, orosz nyelven) A magyar szövetkezetek fejlődésének perspektívái. SZNSZ kiadvány, 1980. Szövetkezetek a magyar gazdaságban. Te New Hungarian Quarterly, 1985. (angol, német, orosz nyelven) Új utakon a szövetkezeti mozgalom. Társadalomtudományi Közlemények, 1989. 1. sz. A mezőgazdaságban várható változások és azok kereskedelmi hatásai. Kézirat, 1992. Az áfészek és az élelmiszergazdasági intergráció. MTA tanulmány, 1994. A mezőgazdasági kistermelés és a falusi foglalkoztatás. Társadalmi Szemle, 1997. 8-9. sz." string(108) "A 20. századi orosz prózáról és a felsőoktatási pedagógia területéről 35 tanulmánya jelent meg." string(961) "A kisüzem-nagyüzem kérdése a magyar baromfitenyésztésben. Közgazdasági Szemle, 1960. 3. sz. Az állategészségügyi munka főbb közgazdasági vonatkozásai. Gazdálkodás, 1969. 11. sz. A hatékonyság növelésének lehetőségei a mezőgazdaságban. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1975. 2. sz. Integráció és hatékonyság Hungarian Co-operativa, 1979. 2 sz. (angol, német, francia, orosz nyelven) A magyar szövetkezetek fejlődésének perspektívái. SZNSZ kiadvány, 1980. Szövetkezetek a magyar gazdaságban. Te New Hungarian Quarterly, 1985. (angol, német, orosz nyelven) Új utakon a szövetkezeti mozgalom. Társadalomtudományi Közlemények, 1989. 1. sz. A mezőgazdaságban várható változások és azok kereskedelmi hatásai. Kézirat, 1992. Az áfészek és az élelmiszergazdasági intergráció. MTA tanulmány, 1994. A mezőgazdasági kistermelés és a falusi foglalkoztatás. Társadalmi Szemle, 1997. 8-9. sz." string(1948) "Neologizmusok a diáknyelvben. Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján, In. Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010, Balázs Géza (szerk.), Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010. Budapest, 143-163. Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás, In. Szöveg-emlék-kép, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296-313. Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei I. rész, Kisgrafika, 2011/1. sz., 4-7. Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei II. rész, Kisgrafika, 2011/2. sz., 4-6. Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában, Könyv-Könyvtár-Könyvtáros, 2011. augusztus, 45-61. A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája, Magyar Könyvszemle, 2012/1. sz., 93-112. Kereskényi Gyula (1835–1911), Érd helytörténész plébánosa, Honismeret 2012/6. szám, 45-48. és Százhalom Kalendárium 2015, Kiad. Faluvédő Egylet Százhalom Hagyományőrzők Köre, Százhalombatta, 2014 (felelős kiadó: Jankovits Márta), 68-77. A szubjektum és az emlékezet, Csiby Mihály kisgrafikáinak recepciója, In. Esemény és narratíva, Történetiség, elbeszélések, interpretáció, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, 2013., 242-251. Kultúrtájak – A magyar világörökség, emlékhelyeink ex libriseken, In. Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2014., 190–220. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 6. rész) Az ex libris a tudomány mérlegén – szakírók, szakírások, In. Interpretációk interpretációja, Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, Szerk. Zsupán Edina, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., Bibliotheca Scientiae et Artis VII., 143-166. " string(3041) " -A ,,Sloboda” című magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1987. ; -Fejezetek a szlovákiai magyarság II. világháború utáni történetéhez. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1989. ; -Emlékirat és helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról. Regio, 1990. 1. sz. ; -Esterházy János életútja. Regio, 1990. 2. sz. ; -Középiskolás diákok nemzettudatának vizsgálata. Regio, 1990. 3. sz. ; -Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. Egyház-Fórum 1991. 3-4. sz. ; -A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség története. Szabad Újság. Pozsony, 1992.; -Adalékok Esterházy János és a szlovákiai magyarság második világháború alatti ellenállasához. In: Fejezetek a nemzeti ellenállás történetéből. Bp., 1994. -A szlovákiai magyarság politikai stratégiái a két világháború között In. Közép-Európa az integráció küszöbén. Bp., 1997. ; -A lengyel ,,Szolidaritás” kezdeti időszaka a hivatalos magyar sajtó tükrében, In.: Lengyel nyár- magyar ősz (lengyel-magyar szolidaritás 1956-1990 között). Bp., 1997. ; -A magyar anyanyelvű egyházak helyzete Csehszlovákiában. In.: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, I. köt. Bp., 1998. ; -A szlovákiai magyar közművelődés meghatározó összetevői 1920-1945 között. In.: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, II. Kötet. Bp., 1998. ; -Esterházy János tevékenysége a szlovák parlamentben (1939-1943). In.: Esterházy János emlékkönyv. Bp., 2001. ; -A magyar-lengyel szakralitás érintkezési pontjai és azok mai értelmezési kísérlete. In.: Magyar-Lengyel történelmi kapcsolatok a X-XVI. században. Bp., 2003. -Polsko-węgierskie tradycje sakralne. In.: Węgry-Polska 1000 lat chrześcijaństwa. Sandomierz, 2003 -Ukształtowanie się węgierskiej świadomości środkowoeuropejskiej w okresie miedzywojennym. In: Europa Środkowa: Wspólnota czy zbiorowość? Wrocław, Ossolineum, 2004. -Činnost Jánosa Esterházyho v Slovenskom Parlamente (1939-1943), In. Stŕední Evropa, Praha, ročnik 21, červen, 2007.144-162 p. -W Polsce nas kochaja, In.: Węgierski łącznik, Fronda, Warszawa, 2008, - A magyar katolikus egyház és a lengyel menekültek, In. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2009, 1-4. szám, 247-256 p. -"Követni a lelkiismeret és a felebaráti szeretet parancsát" Esterházy János élete lengyel kapcsolatai tükrében, In. Lengyel menekültek 1939-1945, Spolok Lórántffy Zs. Královsky Chlmec, 2009, 214-239. p. -Epilog życia Jánosa Esterházyego. Wplyw system represji na życie przedstawicieła elity politycznej Europy Środkowej, in.: Przyjaźń z tyśiacletnim rodowodem, Strzelec, Belchatów, 2009, -1956 hatása és következményei Csehszlovákiában. In. Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira, Metem Budapest, 2009, 93-104 p. " string(211) "KÖZÉP 60 - építészet és oktatás Budapest, 2006 (egyben a kiállítás társ kurrátora) borderLINE architecture 12. Velencei építészeti Biennálé, 2010 1. Nemzeti Építészeti szalon Budapest, 2014" string(224) "Irak – Irán képekben. Kötcse (2004), Érd Magyar Földrajzi Múzeum Irak - Irán - Kambodzsa képekben. BM Nemzetközi Oktatási Közp. (2004) A béke szolgálatában. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár (2005) " string(63) "Nyelvoktatás módszertana, tantervek írása, nyelvi versenyek" string(139) "mikrohullámú hálózatok, katonai kutatás-fejlesztés, Közel-Kelet és Délkelet Ázsia vallásai és történelme, magyar történelem" string(57) "a régmúlt tárgyainak kutatása (Peru, Mexikó, Afrika)" string(326) "magyar nyelvjárások, különösen a volt bukovinai székelyek nyelve a magyar nyelv története és szociológiája a magyar nyelv oktatása idegen nyelvűek számára a magyar-német irodalmi kapcsolatok és fordítások története a finnugor nyelvtudomány története a hungarológia története és mai feladatai " string(169) "A kisebbségi magyarság története (Cseh)Szlovákiában, Esterházy János élete, Magyar-Lengyel kapcsolatok története, a középkori magyar szakralitás kutatása." string(286) "szakmai cikkeket és tanulmányokat írt a mikrohullámú kutatások területéről, a katonai kutatás-fejlesztések finanszírozásáról (1984-1990) valamint vallásfilozófiai cikkeket, élményeiről, tapasztalatairól rendszeresen adott interjúkat helyi és országos médiáknak" string(103) "sportlétesítmények tervezése, sporttechnológiai kutatások valamint ezek felső színtű oktatása" string(244) "Tanulmányai, szakmai publikációi rendszeresen megjelennek a Felnőttképzés, Felnőttoktatás, Köznevelés, Szakmunkásnevelés, Szakoktatás, Új Szakképzési Modell c. szakmai folyóiratokban, valamint cikkei különböző napilapokban." string(641) "több mint 230 tanulmány szerzője régészeti kutatásokat végzett a következő helyeken: Nyírbátor - Báthori-várkastély, Ötvöskónyi-Báthori- várkastély, Nagyecsed-Sárvár - nemzetségi központ, Bodrog-Bű, Segesd és Babócsa - nemzetségi központok, Kaposvár- vár, Főnyed-vár, Balatonszabadi-Pusztatorony erődített templom, Hedrehely ferences kolostor, Kürtös puszta templom, Fonyód és Tuzsér középkori temető Történeti – régészeti kiállításokat állított össze pl. Nyírbátorban, Kaposszentjakabon, Kaposváron, Balatonszabadiban, Segesden, Nagyecseden és Saint-Gilles-ben (Franciaország)." string(301) "Kezdettől (1996-) eredményesen vesz részt a könyvtár helyismereti pályázatain. Érdről, neves érdiekről készült fotókkal, családtörténeti írásokkal gyarapította a könyvtár helytörténeti gyűjteményét. Ebbéli kutatásai eredményeképpen megjelentek írásai a helyi lapokban." string(1464) "jelentősebb érdi műemlékek helyreállításai, restauráltatásai: barokk kőkereszt (Kinga utca 1.), (1997) Nepomuki Szent János szobra (1997) minaret külső kőkonzerválása (1999) Szent Walburga szobra (1999) barokk kőkereszt (a Gyormában) (2000) II. Lajos emlékmű (2000) Kutyavár romjainak konzerválása, állagmegóvása Falusi Ferenc munkáját kiegészítve (2000). Magyar Földrajzi Múzeum oldalszárnyainak műemléki védelem alá helyeztetése, az épületegyüttes építéstörténetének kutatása. A Magyar Földrajzi Múzeum kocsiszínének végfalánál lévő kút rekonstrukciós terveinek elkészítése (csak részben készült el az eredeti tervhez képest). A római limes érdi szakaszának régészeti vizsgálata a Magyar Nemzeti Múzeum szakembereivel (2000). A Műemlékek Állami Gondnoksága kezelésében lévő kastélyok történeti enteriőr rekonstrukciós munkálatai, műtárgybeszerzések: A budafoki és nagytétényi műemléki és értékvédelmi vizsgálat készítése A fertődi Esterházy-kastély (Eszterháza) helyreállítási terveihez fényképtár elkészítése és CD-n történő rögzítése, Dávid Ferenc művészettörténésszel A Visegrádi Királyi palota hercegi lakosztályának történeti enteriőr rekonstrukciójának háttérkutatása, Lukács Zsófia belsőépítész kiviteli terveivel. Családi házak terveinek készítése archaikus elemek felhasználásával." string(1464) "jelentősebb érdi műemlékek helyreállításai, restauráltatásai: barokk kőkereszt (Kinga utca 1.), (1997) Nepomuki Szent János szobra (1997) minaret külső kőkonzerválása (1999) Szent Walburga szobra (1999) barokk kőkereszt (a Gyormában) (2000) II. Lajos emlékmű (2000) Kutyavár romjainak konzerválása, állagmegóvása Falusi Ferenc munkáját kiegészítve (2000). Magyar Földrajzi Múzeum oldalszárnyainak műemléki védelem alá helyeztetése, az épületegyüttes építéstörténetének kutatása. A Magyar Földrajzi Múzeum kocsiszínének végfalánál lévő kút rekonstrukciós terveinek elkészítése (csak részben készült el az eredeti tervhez képest). A római limes érdi szakaszának régészeti vizsgálata a Magyar Nemzeti Múzeum szakembereivel (2000). A Műemlékek Állami Gondnoksága kezelésében lévő kastélyok történeti enteriőr rekonstrukciós munkálatai, műtárgybeszerzések: A budafoki és nagytétényi műemléki és értékvédelmi vizsgálat készítése A fertődi Esterházy-kastély (Eszterháza) helyreállítási terveihez fényképtár elkészítése és CD-n történő rögzítése, Dávid Ferenc művészettörténésszel A Visegrádi Királyi palota hercegi lakosztályának történeti enteriőr rekonstrukciójának háttérkutatása, Lukács Zsófia belsőépítész kiviteli terveivel. Családi házak terveinek készítése archaikus elemek felhasználásával." string(596) "A II. világháborúban elesett érdi katonák, elhurcoltak és egyéb körülmények között életüket vesztett érdi polgárok neveinek felkutatása, összegyűjtése. Ez szolgált alapul a hősi emlékműhöz. Egyesületi társaival közösen elkészítették - az összegyűjtött nevek felhasználásával - a HŐSÖK KÖNYVÉT , mely kegyeleti célból, és mindenki által kézbe foghatóan, a Városi Könyvtárban lett elhelyezve. (Másodpéldánya a Városi Önkormányzatban.) Ez a nagyalakú emlékkönyv, az első és második világháborúban elesett érdiek nevét tartalmazza." string(103) "sportlétesítmények tervezése, sporttechnológiai kutatások valamint ezek felső színtű oktatása" string(790) "Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport Szegedi Iskolai Longitudinális Programjában intézményvezetőként 2003-tól vesz részt. TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása 2008-tól Érd Megyei Jogú Város pályázatában való aktív részvétel. TÁMOP 3.1.3. A természettudományos közoktatás megújítása az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával 2010-től Érd Megyei Jogú Város pályázatában való együttműködés. TÁMOP 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás 2012-es pályázat kidolgozása, beadása. Határtalanul program pályázatának kidolgozása 2013-ban Bolyaiak nyomdokain címmel. Az iskola 7. osztályos tanulói 2013-ban és 2014-ben is lehetőséget kaptak egy 5 napos erdélyi kirándulásra. " string(301) "Kezdettől (1996-) eredményesen vesz részt a könyvtár helyismereti pályázatain. Érdről, neves érdiekről készült fotókkal, családtörténeti írásokkal gyarapította a könyvtár helytörténeti gyűjteményét. Ebbéli kutatásai eredményeképpen megjelentek írásai a helyi lapokban." string(543) "frakcióvezető-helyettes MSZP (1998-2002.) Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság alelnöke (1992.10.13-1994.06.27.) Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke (1994.06.28-1994.07.14.) Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke (1996.02.20-1998.06.17.) Oktatási és Tudományos Bizottság alelnöke (1998.06.25-2002.05.14.) Ellenőrző albizottság elnök (1998.12.09-2005.05.14.) Oktatási és Tudományos Bizottság elnöke (2003.05.26-) Tudomány- és technológiapolitikai vegyes albizottság tagja (2003.06.19-)" string(480) "frakcióvezető-helyettes MSZP (1998-2002.) Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság alelnöke (1992.10.13-1994.06.27.) Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke (1994.06.28-1994.07.14.) Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke (1996.02.20-1998.06.17.) Oktatási és Tudományos Bizottság alelnöke (1998.06.25-2002.05.14.) Oktatási és Tudományos Bizottság elnöke (2003-2006) Kulturális Bizottság alelnöke, Média Albizottság elnöke (2006-2010)" string(633) "szakfolyóiratokban, konferenciák kiadványaiban olvashatóak. 1966-2004 között: 140 szakcikk, nyomtatásban megjelent előadás, három nyelven, nyolc országban jelent meg. Több mint 10 ezer szakmai felvételt készített, ebből mintegy ezer került különféle kiadványok címlapjára, ill. publikálásra. Munkahelyén és egyéb szakcégeknél, intézményeknél mintegy 100 db szakmai fotója van kiállítva. Prospektusok, referencialisták anyagát készítette, szakmai filmek készítésénél szakértői tevékenységet is végzett. Szaklektori, szakmai jegyzet- és tankönyvírói tevékenysége is jelentős." string(166) "A lészpedi szent leján. Tisztatáj, 1983. Hadikfalvi csobánolás. Élet és Tudomány, 1986. Székelyek az Al-Dunánál. Világlap, 1996. Magyar Hírek, 1989" string(633) "szakfolyóiratokban, konferenciák kiadványaiban olvashatóak. 1966-2015 között: 208 szakcikk, nyomtatásban megjelent előadás, három nyelven, nyolc országban jelent meg. Több mint 10 ezer szakmai felvételt készített, ebből mintegy ezer került különféle kiadványok címlapjára, ill. publikálásra. Munkahelyén és egyéb szakcégeknél, intézményeknél mintegy 100 db szakmai fotója van kiállítva. Prospektusok, referencialisták anyagát készítette, szakmai filmek készítésénél szakértői tevékenységet is végzett. Szaklektori, szakmai jegyzet- és tankönyvírói tevékenysége is jelentős." string(840) "Az oktatás rendszerváltása. Köznevelés, 1992. szept. 11. Programjavaslat a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a szakképzésből kiszorult csoportok szakképzésbe való bevonására. Felnőttoktatás, 1999. 2. szám Szükségszerű-e a kudarc 8. után? A tanulási kudarc okai és a felzárkóztatás... Nemzeti Szakképzési Intézet, 2001 Hibák, ellentmondások, nem életszerű előírások a felnőttképzés jogszabályaiban. Felnőttképzés, 2008. 2. szám Felnőttképzést folytató intézmények kötelezettségei. Szakoktatás, 2008. 2. szám A szakiskolai szakképzést előkészítő és a felzárkóztató oktatás a monitorozás tükrében 2009. NSZFI, 2010 A hatósági képesítések, kötött foglalkozások szabályozási rendszerének vizsgálata, elemzése. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 2014" string(166) "A lészpedi szent leján. Tisztatáj, 1983. Hadikfalvi csobánolás. Élet és Tudomány, 1986. Székelyek az Al-Dunánál. Világlap, 1996. Magyar Hírek, 1989" string(910) "öt kontinens 87 országában járt. 1980-81 önköltséges tanulmányút Dél-és Délkelet Ázsiában (India, Nepál, Srí Lanka, Malaysia) 1985 tanulmányút az USA-ban, Kanadában, Thaiföldön, a Kaukázusban 1987-1988 a Magyar Tudományos Afrika-expedíció tagja; 1989 Oxfordban és Londonban a British Museumban végez kutatásokat a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként 1990 karsztkutatásokat végez Kínában és Vietnámban 1991 Dél-Koreában meghívott egyetemi oktatóként előadásokat tart 1993 expedíciót vezet a Szaharában, az egyiptomi Gilf Kebir fennsík sziklafestményeihez 1993- kutató- és tanulmányutak: Törökországban, Szíriába, Portugáliába, Thaiföldre, Ausztráliába és a Fülöp-szigetekre. 2004 Klebelsberg ösztöndíjjal kutatásokat végzett a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban és a Smithsonian Institutionban, 2004 Izland, Grönland, Mexikó." string(1083) "hét kontinens 103 országában járt. 1980-81 önköltséges tanulmányút Dél-és Délkelet Ázsiában (India, Nepál, Srí Lanka, Malaysia) 1985 tanulmányút az USA-ban, Kanadában, Thaiföldön, a Kaukázusban 1987-1988 a Magyar Tudományos Afrika-expedíció tagja; 1989 Oxfordban és Londonban a British Museumban végez kutatásokat a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként 1990 karsztkutatásokat végez Kínában és Vietnámban 1991 Dél-Koreában meghívott egyetemi oktatóként előadásokat tart 1993 expedíciót vezet a Szaharában, az egyiptomi Gilf Kebir fennsík sziklafestményeihez 1993- kutató- és tanulmányutak: Törökországban, Szíriába, Portugáliába, Thaiföldre, Ausztráliába és a Fülöp-szigetekre. 2004 Klebelsberg ösztöndíjjal kutatásokat végzett a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban és a Smithsonian Institutionban, 2004 Izland, Grönland, Mexikó. 2006 Fulbright-ösztöndíjasként a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban és a Smithsonian Intézetben kutatott 2014 amerikai támogatással eljutott az Antartiszra"

 
:
A Nemzeti Parasztpárt elképzelései 1945-ben. In: Budaörsi füzetek, Budapest, 1975
896-1996 „Legszebb ország hazám”: Versgyűjtemény a honfoglalásról, Érd, összeáll., 1996
Könyvtári szakmai nap Érden, Könyvtári Levelezőlap, 1997, 11. szám
Bod Péter nyomában, Pest Megyei Könyvtáros, 1998, 1. szám
A Kárpátaljától Afrikáig, Könyvtári Levelezőlap, 1998, 1. szám
Konferencia Érden, Pest Megyei Könyvtáros, 2005, 1. szám
Pest megyei könyvtárosnap, Pest Megyei Könyvtáros, 2005, 1. szám
Európai uniós tájékoztatás a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004, 3. és 4. szám, társszerző: Paulovits Istvánné
A helyi sajtó rövid története, Érd a XXI. sz. küszöbén, Érd, Budapest, 2002
Jubileumi évkönyv: 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, főszerkesztő, több írás szerzője, 2004
 
:
szakfolyóiratokban, konferenciák kiadványaiban olvashatóak. 1966-2004 között: 140 szakcikk, nyomtatásban megjelent előadás, három nyelven, nyolc országban jelent meg.
Több mint 10 ezer szakmai felvételt készített, ebből mintegy ezer került különféle kiadványok címlapjára, ill. publikálásra. Munkahelyén és egyéb szakcégeknél, intézményeknél mintegy 100 db szakmai fotója van kiállítva.
Prospektusok, referencialisták anyagát készítette, szakmai filmek készítésénél szakértői tevékenységet is végzett. Szaklektori, szakmai jegyzet- és tankönyvírói tevékenysége is jelentős.
 
:
egyéni:
Érd (1975), Sóskút (1975), Kiskunlacháza (1978), Budakeszi (1978), Kapuvár (1980), Győr (1982), Érd (1983), Taksony (1984), Kiskunmajsa (1984), Budapest (1984), Kiskőrös (1986), Budapest Csepel Iskolagaléria (1986), Kecskemét (1987), Szob (1987), Nagyvázsony (1987), Csákvár (1989), Nagykanizsa (1990), Budapest (1992), Salzburg (1993), Hatvan (1993), Ercsi (1993), Kiskunlacháza (1993), Érd (1994), Budapest Vajdahunyad vára (1994), Fertőszentmiklós (1995), Érd (1995), Zirc (1996), Bicske (1996), Budapest (1996), Szob (1997), Budapest (1998), Érd (1998), Veszprém (1999), Budapest Art Expo (1999), Érd (2000, 2001, 2003, 2004), Százhalombatta (2003), Diósd (2004), Zirc (2004)
csoportos:
Budapest Műcsarnok (1978), Kapuvár (1979), BudapestVajdahunyad vára (1980), Szentendre (1980), Suhl (1980), Érd (1982), Baja (1982), Budapest Csontváry-terem (1983), Kiskőrös (1983), Budapest Vajdahunyad vára (1985), Kiskőrös (1986), Budai Vár (1989), Budapest Vajdahunyad vára (1990), Kanada Edmonton (1990), Hódmezővásárhely (1991), Nyíregyháza (1993), Gyula (1993), Majk (1993), Kaposvár (1994), Budapest (1994), Sopron (1994), Diósd (1994), Érd (1998), Budapest Vajdahunyad vára (1999), Abony (2000), Székesfehérvár Szent István Múzeum (2000), Tata (2000)
 
:
kiállítások összeállításával is foglalkozik:
Irak – Irán képekben. Kötcse (2004)
Irak - Irán - Kambodzsa képekben. BM Nemzetközi Oktatási Közp. (2004)
A béke szolgálatában. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár (2005)
:
szakmai cikkeket és tanulmányokat írt a mikrohullámú kutatások területéről, a katonai kutatás-fejlesztések finanszírozásáról (1984-1990) valamint vallásfilozófiai cikkeket, élményeiről, tapasztalatairól rendszeresen adott interjúkat helyi és országos médiáknak
 
:
frakcióvezető-helyettes MSZP (1998-2002.)
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság alelnöke (1992.10.13-1994.06.27.)
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke (1994.06.28-1994.07.14.)
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke (1996.02.20-1998.06.17.)
Oktatási és Tudományos Bizottság alelnöke (1998.06.25-2002.05.14.)
Ellenőrző albizottság elnök (1998.12.09-2005.05.14.)
Oktatási és Tudományos Bizottság elnöke (2003.05.26-)
Tudomány- és technológiapolitikai vegyes albizottság tagja (2003.06.19-)
 
:
sportcsarnokok: Zalaegerszeg, Sopron, Paks, Szombathely
városi sporttelepek: Jászberény, Mezőtúr, Szolnok Törökszentmiklós
tornatermek: Ált. Isk. Keszthely, Nevelési Közp. Pécs
atlétikai pályák: Tatai-edzőtábor, TF Csörsz u., Tatabánya, Nyíregyháza, PVSK Pécs.
Budapest: BEAC, EXPO (sportcsarnok, edzőtermek, uszoda), Margitszigeti Atlétikai Centrum, Budapest Sportcsarnok, ELTE Sporttelep, Budapest-i Rendezvénycsarnok (sporttechnológiai szakértés, műszaki ellenőrzés), FTC (műfüves labdarúgópálya, jégcsarnok, magán teniszpálya).
Külföldön: athéni sportcsarnok (atlétika-kosárlabda Eb), Aleppo (Szíria) stb.
Jelentősebb építészeti pályázatok I. hely. (társtervezőként): EXPO (sportcsarnok, edzőcsarnokok, atlétikai pálya, fedett uszoda), sport- és szabadidő központok, városi sportcsarnokok (Cegléd, Baja, Szombathely), Nemzeti Sportuszoda 2006. évi Úszó Eb-re történő bővítése.
:
sportlétesítmények tervezése, sporttechnológiai kutatások valamint ezek felső színtű oktatása
 
:
Tanulmányai, szakmai publikációi rendszeresen megjelennek a Felnőttképzés, Felnőttoktatás, Köznevelés, Szakmunkásnevelés, Szakoktatás, Új Szakképzési Modell c. szakmai folyóiratokban, valamint cikkei különböző napilapokban.
 
:
A lészpedi szent leján. Tisztatáj, 1983.
Hadikfalvi csobánolás. Élet és Tudomány, 1986.
Székelyek az Al-Dunánál. Világlap, 1996.
Magyar Hírek, 1989
 
:
A gyermekkönyvtár szolgáltatásai és közművelődési programjai. Érd, 1988.
Tantárgyi ajánló bibliográfia a gyermekkönyvtár állományából (társszerk.: Bárányné Sághi Ilona). Érd, 1989.
Rejtvénytár könyvtárhasználati és napközis foglalkozásokhoz. Érd, 1990.
Volt egyszer egy iskola: versgyűjtemény iskolai ünnepekhez. Érd, 1993.
A helytörténeti dokumentumok felhasználása a gyermekkönyvtári tevékenységben. In: Pest Megyei Krónikás. Vác, 1994.
Költészet napi rajzpályázat. Érd, 1997.
Októberi ünnepeink: versgyűjtemény. Érd, 1998. Múlt és jövő között. Kilencven éve született Csuka Zoltán. Írások, versek. (szerk.) Érd, 1991. Jubileumi emlékkönyv: 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár. Érd, 2004. (társszerző). Könyvtárszakmai tanulmányai, cikkei jelennek meg a „Könyv, Könyvtár, Könyvtáros”, a Pest Megyei Könyvtáros, a Fordulópont c. folyóiratokban. E kötet társszerkesztője.
Máglyák a tejúton (versek). Érd, 2001.
Versei a következő antológiákban jelentek meg: Versmondók könyve. Budapest, 1975.
Madárúton. Budapest, 1979.
Az örvénylő-szívű vándor. Győr, 1982.
Balaton hullámai. (oroszul). Kijev, 1983.
Tiéd a táj. Érd, 1984.
Kezemben piros alma. Nyíregyháza, 1988.
Földet ér vándorlásunk. Budapest, 1989.
Szavak kéke, aranya. Pest megyei írók, költők antológiája. Budapest, 2001. ;.
1974-től rendszeresen publikál irodalmi folyóiratokban.
1993-1994 a Fórum, az Érdi Fórum c. időszaki kiadvány szerk. (társszerk. Szedlacsek Emília)
 
:
öt kontinens 87 országában járt. 1980-81 önköltséges tanulmányút Dél-és Délkelet Ázsiában (India, Nepál, Srí Lanka, Malaysia)
1985 tanulmányút az USA-ban, Kanadában, Thaiföldön, a Kaukázusban
1987-1988 a Magyar Tudományos Afrika-expedíció tagja; 1989 Oxfordban és Londonban a British Museumban végez kutatásokat a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként
1990 karsztkutatásokat végez Kínában és Vietnámban
1991 Dél-Koreában meghívott egyetemi oktatóként előadásokat tart
1993 expedíciót vezet a Szaharában, az egyiptomi Gilf Kebir fennsík sziklafestményeihez
1993- kutató- és tanulmányutak: Törökországban, Szíriába, Portugáliába, Thaiföldre, Ausztráliába és a Fülöp-szigetekre.
2004 Klebelsberg ösztöndíjjal kutatásokat végzett a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban és a Smithsonian Institutionban, 2004 Izland, Grönland, Mexikó.
 
:
több mint 230 tanulmány szerzője
régészeti kutatásokat végzett a következő helyeken: Nyírbátor - Báthori-várkastély, Ötvöskónyi-Báthori- várkastély, Nagyecsed-Sárvár - nemzetségi központ, Bodrog-Bű, Segesd és Babócsa - nemzetségi központok, Kaposvár- vár, Főnyed-vár, Balatonszabadi-Pusztatorony erődített templom, Hedrehely ferences kolostor, Kürtös puszta templom, Fonyód és Tuzsér középkori temető
Történeti – régészeti kiállításokat állított össze pl. Nyírbátorban, Kaposszentjakabon, Kaposváron, Balatonszabadiban, Segesden, Nagyecseden és Saint-Gilles-ben (Franciaország).
 
:
Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. Egyház-Fórum, 1991. 3-4. sz.
A Sloboda c. magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1987.
Fejezetek a szlovákiai magyarság II. világháború utáni történetéhez. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1989.
Emlékirat és helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról. Regio, 1990. 1. sz.
Esterházy János életútja. Regio, 1990. 2. sz.
Középiskolás diákok nemzettudatának vizsgálata. Regio, 1990. 3. sz.
A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség története. Pozsony, Szabad Újság, 1992.
Adalékok Esterházy János és a szlovákiai magyarság második világháború alatti ellenállásához. In: Fejezetek a nemzeti ellenállás történetéből. Budapest, 1994.
Egy felvidéki magyar értelmiségi életpálya figyelmeztető üzenete. Rákóczi Hírvivő 1994. 1-2. sz.
A szlovákiai magyarság politikai stratégiái a két világháború között. In: Közép-Európa az integráció küszöbén. Budapest, 1997.
A lengyel ,,Szolidaritás” kezdeti időszaka a hivatalos magyar sajtó tükrében. In: Lengyel nyár - magyar ősz (lengyel-magyar szolidaritás 1956-1990 között). Budapest, 1997.
A magyar anyanyelvű egyházak helyzete Csehszlovákiában. In: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, I. köt. Budapest, 1998.
A szlovákiai magyar közművelődés meghatározó összetevői 1920-1945 között. In: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, II. kötet. Budapest, 1998.
Esterházy János tevékenysége a szlovák parlamentben (1939-1943). In: Esterházy János emlékkönyv. Budapest, 2001.
Húszéves a Szolidaritás. Duna-part, 2001. 1. sz.
Magyar-lengyel szakralitás érintkezési pontjai és azok mai értelmezési kísérlete. In: Magyar-lengyel történelmi kapcsolatok a X-XVI. században. Budapest, 2003.
 
:
Vizsgálatok az óvodás Wechsler intelligenciateszttel. Tematikus vitaanyagok. Budapest, 1986., Gyógypedagógiai Szemle, 1988. 1. sz.
Bevezetés a pszichológiába. Kőszeg, 1995.
Több kiadványban társszerzőként közreműködött: Különböző pszichometriai eljárások elemzése rétegzett mintavétellel 4-5 éves korban - Tematikus vitaanyagok MPT. Budapest, 1986. Gyógypedagógiai Szemle, 1988. 1. sz.
A SON teszttel végzett vizsgálatok tapasztalatai. In: A differenciált beiskolázás néhány mérőeszköze. Budapest, 1989.
Általános lélektan. Oktatási segédanyag 1989, 1991.
Tapasztalatok az Ayres-féle szenzoros integrációs terápiával. Rehabilitáció, 1995. 3. sz.
Az intelligencia mérése gyermekeknél. In: Az intelligencia mérése. Budapest, 1996. (társszerző)
 
:
Kezdettől (1996-) eredményesen vesz részt a könyvtár helyismereti pályázatain. Érdről, neves érdiekről készült fotókkal, családtörténeti írásokkal gyarapította a könyvtár helytörténeti gyűjteményét. Ebbéli kutatásai eredményeképpen megjelentek írásai a helyi lapokban.
 
:
Európai Uniós tájékoztatás a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. Tud. és Műszaki Tájékoztatás, 2004. 3-4. sz. (társszerző: Bazsóné Megyes Klára)
Az Európai Uniós különgyűjtemény és tájékoztatás. In: Jubileumi emlékkönyv : 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár. Érd, 2004.
Írásai megjelentek az Érdi Újságban.
 
:
A tőkés világgazdaság és a fejlődő országok (1965)
Állami gazdaságpolitika Nyugat-Európában (1966)
Portfolio Management (Kanada, 1985)
Magyarország szellemi válsága (a Délkelet c. hetilapban jelent meg folytatásban 1995)
Amit a pénzről tudni kell. Budapest (1998)
Gazdaság és államhatalom. Budapest 2001. (angol kiadás 2002.)
Világuralmi téboly. Budapest 2004.
 
:
Mentler Krisztina: Sass Sylvia: Hangok és képek. Budapest, 2004.
Film: Sass Sylvia ecsettel
portré filmek, Tv és rádió riportok; zenekritikák, méltatások országos és megyei lapokban
Ki kicsoda a magyar zeneéletben? Budapest, 1988.
Biográf ki kicsoda. Budapest, 2004.
 
cikkei:
Vigilia 1987. 10. sz., Magyar Tudomány 1988. 10. sz., valamint az Új Ember, a Keletkutatás c. és külföldi folyóiratokban jelentek meg.
A Világirodalmi lexikon 11-13. köt. szerk.
 
:
Zeneirodalom. Budapest, 1970. (jegyzet)
Fejezetek a Pest megyei állami zeneoktatás 35 éves történetéből. Budapest, 1986. (társszerző).
Zeneiskolai növendékek véleménye zenei tevékenységükről. 1982.
A zeneiskola társadalmi funkciói. 1983.
Kodály Zoltán zenepedagógiája. 1983.
Esettanulmány : interjúterv zeneiskolai növendékekre. 1983.
A zeneiskola : szociológiai felmérés. 1984.
Kiemelkedő képességű növendékek személyiség jellemzője. 1984.
Zeneiskolai tájékoztató c. információs kiadvány szerkesztése I-XII. évf. 1975-1987.
10 éves a művészeti iskola. Piliscsaba, 2002.
Az én zenei forrásom… 2003.
 
:
A kisüzem-nagyüzem kérdése a magyar baromfitenyésztésben. Közgazdasági Szemle, 1960. 3. sz.
Az állategészségügyi munka főbb közgazdasági vonatkozásai. Gazdálkodás, 1969. 11. sz.
Integráció és hatékonyság Hungarian Co-operativa, 1979. 2 sz. (angol, német, francia, orosz nyelven)
A magyar szövetkezetek fejlődésének perspektívái. SZNSZ kiadvány, 1980.
Szövetkezetek a magyar gazdaságban. Te New Hungarian Quarterly, 1985. (angol, német, orosz nyelven)
Új utakon a szövetkezeti mozgalom. Társadalomtudományi Közlemények, 1989. 1. sz.
A mezőgazdaságban várható változások és azok kereskedelmi hatásai. Kézirat, 1992.
Az áfészek és az élelmiszergazdasági intergráció. MTA tanulmány, 1994.
A mezőgazdasági kistermelés és a falusi foglalkoztatás. Társadalmi Szemle, 1997. 8-9. sz.
 
:
Die Árpádenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Budapest, 1986.
A bélakuti / péterváradi ciszterci monostor. Újvidék, 1989.
A honfoglalás-kori edényművesség. In: Honfoglalás és néprajz. Szerk:. Kovács László, Paládi-Kovács Attila. Budapest, 1997.
Az Árpád-kori, köznépi lakóház kutatása, különös tekintettel az 1990-es évekre In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szerk. Cseri Miklós, Tárnoki Judit. Szentendre, 2000.
 
:
jelentősebb érdi műemlékek helyreállításai, restauráltatásai: barokk kőkereszt (Kinga utca 1.), (1997)
Nepomuki Szent János szobra (1997)
minaret külső kőkonzerválása (1999)
Szent Walburga szobra (1999)
barokk kőkereszt (a Gyormában) (2000)
II. Lajos emlékmű (2000)
Kutyavár romjainak konzerválása, állagmegóvása Falusi Ferenc munkáját kiegészítve (2000).
Magyar Földrajzi Múzeum oldalszárnyainak műemléki védelem alá helyeztetése, az épületegyüttes építéstörténetének kutatása.
A Magyar Földrajzi Múzeum kocsiszínének végfalánál lévő kút rekonstrukciós terveinek elkészítése (csak részben készült el az eredeti tervhez képest).
A római limes érdi szakaszának régészeti vizsgálata a Magyar Nemzeti Múzeum szakembereivel (2000).
A Műemlékek Állami Gondnoksága kezelésében lévő kastélyok történeti enteriőr rekonstrukciós munkálatai, műtárgybeszerzések:
A budafoki és nagytétényi műemléki és értékvédelmi vizsgálat készítése
A fertődi Esterházy-kastély (Eszterháza) helyreállítási terveihez fényképtár elkészítése és CD-n történő rögzítése, Dávid Ferenc művészettörténésszel
A Visegrádi Királyi palota hercegi lakosztályának történeti enteriőr rekonstrukciójának háttérkutatása, Lukács Zsófia belsőépítész kiviteli terveivel.
Családi házak terveinek készítése archaikus elemek felhasználásával.
 VASNÉ DR. TÓTH KORNÉLIA könyvtáros, művelődéstörténész, tudományos kutató
:
hu.wikipedia.org/wiki/Vasné_Tóth_Kornélia
Kovács Sándor: Vetélkedő diákoknak Érd múltjáról, Érdi Újság XVIII. évf. 9. sz. (2008. ápr. 30.)
Kovács Sándor: A Szent Iván-éj hagyományairól, Érdi Újság XVIII. évf. 4. sz. (2008. febr. 21.)
Miskei Anita: Dobd már el zsebdünnyögőn a lenyót helper!, Fejér Megyei Hírlap, (2010. 10. 30.)
Hargitai Kis Virág: Élő diáknyelv, Bogárd és Vidéke (2010. szeptember 30.)
Csider István: Él még a szekunda, Népszabadság Hétvége, LXVIII. évfolyam, 10/2. sz.
Élő diáknyelv, Érdi Lap, VIII. évf. 8. sz. (2010. ápr. 22.)
Dede Éva: Diákszótár – nem diákszemmel, Iskolakultúra, 2011. 1. sz. - Kritika rovat
Balázs Géza: Mennyi szleng! Diákszleng – a korok, megközelítések tükrében, Magyar Tudomány, 2011/1. sz.
Csider István: Radnóti Moszkvában - Jelentős magyar ex libris-anyagot talált a Rudomino Könyvtárban az OSZK kutatója, Népszabadság 2011. febr. 10.
Békés Enikő és Tóth Zsombor: Vonzások és választások: a könyvtár dicsérete. Szöveg–Emlék–Kép (Bp., OSZK-Gondolat, 2011, Bibliotheca Scientiae et Artis), az MTA BTK Irod. Intézetének portálja, 2012. jún. 13., http://reciti.hu/2012/130. - Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás c. tanulmányról, mely a kötetben jelent meg.
Vitéz Ferenc: A magyar ex libris 100 éve, Gyűjtemények kiállítása, Néző Pont, 2014. április, 214-217.
Palásthy Lajos: Doktori disszertáció, Kisgrafika 2014/3. 10. p. - „Kultúra, tudomány, művelődés találkozása a XX. sz. ex libriseinek témavilágában. A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban” című disszertációm bemutatása.
Klaus Rödel: Doktorafhandling om exlibris, Exlibris NYT 2014/4.sz., 1625-26. - doktori disszertációmat méltatja a dán ex libris folyóirat.
A reálgimnázium története, Bogárd és Vidéke, 2015.02.26-i, és Fejér Megyei Hírlap 2015.02.24-i szám.
Trencsényi Zoltán: Könyvjelek kötetbe szedve, Népszabadság, 2016. március 12, szombat, 14. (könyvajánló), http://sso.nol.hu/kultura/konyvjelek-kotetbe-szedve-1606083
Bárkay Tamás: Zrínyi két neje, két lapja, Népszabadság, 2016. február 27., 12. o., online: Zrínyi Miklós kettős élete c.-mel, http://nol.hu/belfold/zrinyi-miklos-kettos-elete-1603727
Gál Sándor: Modern magyar ex librisek képes albuma, Sárréti Híd, 2016. március 3., 12.
:
Neologizmusok a diáknyelvben. Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján, In. Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010, Balázs Géza (szerk.), Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010. Budapest, 143-163.
Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás, In. Szöveg-emlék-kép, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296-313.
Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei I. rész, Kisgrafika, 2011/1. sz., 4-7.
Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei II. rész, Kisgrafika, 2011/2. sz., 4-6.
Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában, Könyv-Könyvtár-Könyvtáros, 2011. augusztus, 45-61.
A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája, Magyar Könyvszemle, 2012/1. sz., 93-112.
Kereskényi Gyula (1835–1911), Érd helytörténész plébánosa, Honismeret 2012/6. szám, 45-48. és Százhalom Kalendárium 2015, Kiad. Faluvédő Egylet Százhalom Hagyományőrzők Köre, Százhalombatta, 2014 (felelős kiadó: Jankovits Márta), 68-77.
A szubjektum és az emlékezet, Csiby Mihály kisgrafikáinak recepciója, In. Esemény és narratíva, Történetiség, elbeszélések, interpretáció, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, 2013., 242-251.
Kultúrtájak – A magyar világörökség, emlékhelyeink ex libriseken, In. Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2014., 190–220. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 6. rész)
Az ex libris a tudomány mérlegén – szakírók, szakírások, In. Interpretációk interpretációja, Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, Szerk. Zsupán Edina, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., Bibliotheca Scientiae et Artis VII., 143-166.
 BAZSÓNÉ MEGYES KLÁRA középiskolai tanár, könyvtáros, könyvtárigazgató
:
A Nemzeti Parasztpárt elképzelései 1945-ben. In: Budaörsi füzetek, Budapest, 1975
896-1996 „Legszebb ország hazám”: Versgyűjtemény a honfoglalásról, Érd, összeáll., 1996
Könyvtári szakmai nap Érden, Könyvtári Levelezőlap, 1997, 11. szám
Bod Péter nyomában, Pest Megyei Könyvtáros, 1998, 1. szám
A Kárpátaljától Afrikáig, Könyvtári Levelezőlap, 1998, 1. szám
Konferencia Érden, Pest Megyei Könyvtáros, 2005, 1. szám
Pest megyei könyvtárosnap, Pest Megyei Könyvtáros, 2005, 1. szám
Európai uniós tájékoztatás a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004, 3. és 4. szám, társszerző: Paulovits Istvánné
A helyi sajtó rövid története, Érd a XXI. sz. küszöbén, Érd, Budapest, 2002
Jubileumi évkönyv: 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, főszerkesztő, több írás szerzője, 2004
Ki kicsoda Érden?, főszerkesztő, Érd, 2006
Vándorgyűlés pedig legyen!, Könyvtári Levelezőlap, 2009, 7. szám
Az MKE első tiszteletbeli tagjai, Könyvtári Levelezőlap, 2009, 7. szám
A Pest Megyei Szervezet története. In: Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2009. Bp. 2011.
Könyvtárak névadói, Könyvtári Levelezőlap, 2006, 10. szám
Mindegyik más, mindegyik európai, Könyvtári Levelezőlap, 2007, 7. szám, társszerző Paulovits Istvánné
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete tevékenysége 2003-2006 között, Pest Megyei Könyvtáros, 2006.
Pest megyei könyvtárak névadási szokásai, Pest Megyei Könyvtáros, 2006.
 DARÓCI LAJOSNÉ tanár
díjai:
nyelvészeti diákköri pályázat II. hely, 1971
Kiváló Tanárjelölt, 1972
Szocialista Kultúráért, 1986
Kiváló Úttörővezető, 1987
Érd Közoktatásáért Díj, 2010
Szolgálati Emlékérem, 2013
Polgármesteri Dicséret klubvezetőként végzett kiemelkedő szakmai munkáért, 2014
 DOMANOVSZKY SÁNDOR, DR. nyugdíjas mérnök
:
szakfolyóiratokban, konferenciák kiadványaiban olvashatóak. 1966-2015 között: 208 szakcikk, nyomtatásban megjelent előadás, három nyelven, nyolc országban jelent meg.
Több mint 10 ezer szakmai felvételt készített, ebből mintegy ezer került különféle kiadványok címlapjára, ill. publikálásra. Munkahelyén és egyéb szakcégeknél, intézményeknél mintegy 100 db szakmai fotója van kiállítva.
Prospektusok, referencialisták anyagát készítette, szakmai filmek készítésénél szakértői tevékenységet is végzett. Szaklektori, szakmai jegyzet- és tankönyvírói tevékenysége is jelentős.
 SZTRAKONICZKY ERNŐNÉ tanár, edző
díjai:
A közösségért végzett sportmunkájáért elismerő oklevél, 1984
Város Közoktatásáért díj, 2004
Érdi Sport Díj, 2012
 SZLAMENICZKY ISTVÁN, DR. nyugdíjas, okleveles agrárközgazdász
:
A kisüzem-nagyüzem kérdése a magyar baromfitenyésztésben. Közgazdasági Szemle, 1960. 3. sz.
Az állategészségügyi munka főbb közgazdasági vonatkozásai. Gazdálkodás, 1969. 11. sz.
A hatékonyság növelésének lehetőségei a mezőgazdaságban. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1975. 2. sz.
Integráció és hatékonyság Hungarian Co-operativa, 1979. 2 sz. (angol, német, francia, orosz nyelven)
A magyar szövetkezetek fejlődésének perspektívái. SZNSZ kiadvány, 1980.
Szövetkezetek a magyar gazdaságban. Te New Hungarian Quarterly, 1985. (angol, német, orosz nyelven)
Új utakon a szövetkezeti mozgalom. Társadalomtudományi Közlemények, 1989. 1. sz.
A mezőgazdaságban várható változások és azok kereskedelmi hatásai. Kézirat, 1992.
Az áfészek és az élelmiszergazdasági intergráció. MTA tanulmány, 1994.
A mezőgazdasági kistermelés és a falusi foglalkoztatás. Társadalmi Szemle, 1997. 8-9. sz.
 GOLLER ÁGOTA, DR. nyugalmazott irodalomtörténész
:
A 20. századi orosz prózáról és a felsőoktatási pedagógia területéről 35 tanulmánya jelent meg.
 GURUBINÉ CSUBIK ROZÁLIA tanár
díjai:
Pest Megye Sportjáért érem (1979)
Miniszteri Dicséret (1979)
Kiváló Pedagógus (1989)
Érd Város Közoktatásáért díj (2004)
Kós Károly-díj (2004)
 HORVÁTH KINGA nyugdíjas gimnáziumi tanár
díjai:
Kiváló Munkáért (1983)
Érd Városáért Kitüntetés (a Vörösmarty M. Gimn. nevelőtestületével) (1996)
MTA-Pedagógus Kutatói Pályadíj (1998)
Érd Közoktatásáért Díj (2005)
Érd Város Életmű Díja (2014)
Pedagógus Szolgálati Emlékérem (2014)
:
A környezetvédelem történelme. A környezetvédelem oktatása és szemléletformálás a történelem tárgyon belül, Bp., 1982
Környezetvédelmi szakkör a gimnáziumban. In: Környezetvédelmi szakkör a középiskolában, Bp., 1983
Teaching History and Environmental Education (Bangalore Conference, 1985)
A környezetvédelem és a történelem tantárgy összefüggései. Új Pedagógiai Szemle, 1993, 10. szám
Változó táj. Lacertina füzetek. Bp., 1999
Tanóra, tantárgy (társszerző: Victor András). In: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, Bp., 2003
Módszerek a történelem tantárgyban. In: Lépések az ökoiskola felé, Bp., 2004
A humán tárgyak környezeti vonatkozásai. In: Kerettantervi segédlet a környezeti neveléshez, a könyvtárhasználathoz és az egészségneveléshez. Bp., 2001
 HORVÁTH PÁL, DR. mérnök-közgazdász, nyugdíjas honvéd tábornok
:
Irak – Irán képekben. Kötcse (2004), Érd Magyar Földrajzi Múzeum
Irak - Irán - Kambodzsa képekben. BM Nemzetközi Oktatási Közp. (2004)
A béke szolgálatában. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár (2005)
:
mikrohullámú hálózatok, katonai kutatás-fejlesztés, Közel-Kelet és Délkelet Ázsia vallásai és történelme, magyar történelem
 SZABÓ JÚLIA zenetanár, címzetes igazgató, főtanácsos
díjai:
Szocialista Kultúráért, 1974, 1984
Kiváló Munkáért, 1980
Érd Város Közoktatásáért díj, 1996
Piliscsabáért emlékplakett, 1999
Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 2000
Érd által adományozott emléklap, kiváló versenyeredményt elért diákok felkészítéséért. 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012
:
Zeneirodalom. Budapest, 1970. (jegyzet)
Fejezetek a Pest megyei állami zeneoktatás 35 éves történetéből. Budapest, 1986. (társszerző).
Zeneiskolai növendékek véleménye zenei tevékenységükről. 1982.
A zeneiskola társadalmi funkciói. 1983.
Kodály Zoltán zenepedagógiája. 1983.
Esettanulmány : interjúterv zeneiskolai növendékekre. 1983.
A zeneiskola : szociológiai felmérés. 1984.
Kiemelkedő képességű növendékek személyiség jellemzője. 1984.
Zeneiskolai tájékoztató c. információs kiadvány szerkesztése I-XII. évf. 1975-1987.
10 éves a művészeti iskola. Piliscsaba, 2002.
Az én zenei forrásom… 2003.
Ötven évünk 1953-2003. Nagykőrös, 2003 (társszerző)
40 éves a Zeneiskola. Érd,2006 (társszerző)
 SOMFAI ISTVÁN középiskolai tanár, címzetes igazgató
díjai:
Kiváló Munkáért, 1979
Érd Városáért kitüntetés (a Vörösmarty Mihály Gimnázium nevelőtestületével), 1996
Érd Közoktatásáért díj, 2001
Címzetes igazgató, 2002
Csuka Zoltán-díj, 2006
Arany Katedra Emlékplakett (miniszteri kitüntetés), 2008
Érd Városáért kitüntetés, 2009
Érd Közoktatásáért Díj (a Vörösmarty Mihály Gimnázium tantestületével), 2012
Pedagógus Szolgálati Emlékérem (miniszteri kitüntetés), 2014
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj, 2014
Érd Város Díszpolgára, 2016
:
Nyelvoktatás módszertana, tantervek írása, nyelvi versenyek
 SOMFAINÉ SZŰCS MÁRIA középiskolai tanár
díjai:
Érd Városáért kitüntetés (a Vörösmarty Mihály Gimnázium nevelőtestületével), 1996
Érd Közoktatásáért Díj (a Vörösmarty Mihály Gimnázium tantestületével), 2012
Miniszteri Elismerő Oklevél, 2014
 SASS SYLVIA operaénekes, festőművész
:
Mentler Krisztina: Sass Sylvia: Hangok és képek. Budapest, 2004.
Film: Sass Sylvia ecsettel
portré filmek, Tv és rádió riportok; zenekritikák, méltatások országos és megyei lapokban
Ki kicsoda a magyar zeneéletben? Budapest, 1988.
Biográf ki kicsoda. Budapest, 2004.
 TARNAY TÜNDE építész tervező
:
jelentősebb érdi műemlékek helyreállításai, restauráltatásai: barokk kőkereszt (Kinga utca 1.), (1997)
Nepomuki Szent János szobra (1997)
minaret külső kőkonzerválása (1999)
Szent Walburga szobra (1999)
barokk kőkereszt (a Gyormában) (2000)
II. Lajos emlékmű (2000)
Kutyavár romjainak konzerválása, állagmegóvása Falusi Ferenc munkáját kiegészítve (2000).
Magyar Földrajzi Múzeum oldalszárnyainak műemléki védelem alá helyeztetése, az épületegyüttes építéstörténetének kutatása.
A Magyar Földrajzi Múzeum kocsiszínének végfalánál lévő kút rekonstrukciós terveinek elkészítése (csak részben készült el az eredeti tervhez képest).
A római limes érdi szakaszának régészeti vizsgálata a Magyar Nemzeti Múzeum szakembereivel (2000).
A Műemlékek Állami Gondnoksága kezelésében lévő kastélyok történeti enteriőr rekonstrukciós munkálatai, műtárgybeszerzések:
A budafoki és nagytétényi műemléki és értékvédelmi vizsgálat készítése
A fertődi Esterházy-kastély (Eszterháza) helyreállítási terveihez fényképtár elkészítése és CD-n történő rögzítése, Dávid Ferenc művészettörténésszel
A Visegrádi Királyi palota hercegi lakosztályának történeti enteriőr rekonstrukciójának háttérkutatása, Lukács Zsófia belsőépítész kiviteli terveivel.
Családi házak terveinek készítése archaikus elemek felhasználásával.
 POKORNY FERENC nyugdíjas gépésztechnikus
:
A II. világháborúban elesett érdi katonák, elhurcoltak és egyéb körülmények között életüket vesztett érdi polgárok neveinek felkutatása, összegyűjtése. Ez szolgált alapul a hősi emlékműhöz.
Egyesületi társaival közösen elkészítették - az összegyűjtött nevek felhasználásával - a HŐSÖK KÖNYVÉT , mely kegyeleti célból, és mindenki által kézbe foghatóan, a Városi Könyvtárban lett elhelyezve. (Másodpéldánya a Városi Önkormányzatban.) Ez a nagyalakú emlékkönyv, az első és második világháborúban elesett érdiek nevét tartalmazza.
 PÓCSINÉ SIVÁK ERZSÉBET óvodavezető
díjai:
Érd Közoktatásáért Díj, 2006
Raoul Wallenberg-díj, 2012
 PLENTER JÁNOS, DR. közgazdász
:
A tőkés világgazdaság és a fejlődő országok (1965)
Állami gazdaságpolitika Nyugat-Európában (1966)
Portfolio Management (Kanada, 1985)
Magyarország szellemi válsága (a Délkelet c. hetilapban jelent meg folytatásban 1995)
Amit a pénzről tudni kell. Budapest (1998)
Gazdaság és államhatalom. Budapest 2001. (angol kiadás 2002.)
Világuralmi téboly. Budapest 2004.
 MAJOR GYÖRGY építészmérnök, belsőépítész
:
KÖZÉP 60 - építészet és oktatás Budapest, 2006 (egyben a kiállítás társ kurrátora)
borderLINE architecture 12. Velencei építészeti Biennálé, 2010
1. Nemzeti Építészeti szalon Budapest, 2014
 ILKA ERZSÉBET óvodapedagógus
díjai:
Miniszteri Dicséret (1983)
Eötvös József-emlékérem (1994)
Érd Város Közoktatásáért díj (2000)
 JÁNOSI GYÖRGY
:
frakcióvezető-helyettes MSZP (1998-2002.)
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság alelnöke (1992.10.13-1994.06.27.)
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke (1994.06.28-1994.07.14.)
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke (1996.02.20-1998.06.17.)
Oktatási és Tudományos Bizottság alelnöke (1998.06.25-2002.05.14.)
Oktatási és Tudományos Bizottság elnöke (2003-2006)
Kulturális Bizottság alelnöke, Média Albizottság elnöke (2006-2010)
 JUDIK ZOLTÁN építészmérnök, sporttechnológus
:
sport- és tornacsarnokok: Zalaegerszeg, Sopron, Paks, Szombathely, Gyál, Hódmezővásárhely, Érd, Oroszlány, Kazincbarcika, Algyő, Győr, Kistarcsa, Pannonhalom, Székesfehérvár
városi sporttelepek: Jászberény, Mezőtúr, Szolnok Törökszentmiklós
tornatermek: Ált. Isk. Keszthely, Nevelési Közp. Pécs, Mohács, Gyöngyös, Budaörs
atlétikai pályák: Tatai-edzőtábor, TF Csörsz u., Tatabánya, Nyíregyháza, PVSK Pécs.
Budapest: BEAC, EXPO (sportcsarnok, edzőtermek, uszoda), Margitszigeti Atlétikai Centrum, Budapest Sportcsarnok, ELTE Sporttelep, Budapest-i Rendezvénycsarnok (sporttechnológiai szakértés, műszaki ellenőrzés), FTC (műfüves labdarúgópálya, jégcsarnok, magán teniszpálya), Pesti úti Sportcsarnok, Dél-Pesti Sportakadémia, Közszolgálati Egyetem Sportközpont, Puskás Ferenc Stadion
Külföldön: athéni sportcsarnok (atlétika-kosárlabda Eb), Aleppo (Szíria) stb.
Jelentősebb építészeti pályázatok I. hely. (társtervezőként): EXPO (sportcsarnok, edzőcsarnokok, atlétikai pálya, fedett uszoda), sport- és szabadidő központok, városi sportcsarnokok (Cegléd, Baja, Szombathely), Nemzeti Sportuszoda 2006. évi Úszó Eb-re történő bővítése.
:
sportlétesítmények tervezése, sporttechnológiai kutatások valamint ezek felső színtű oktatása
 KAMP SALAMON, DR karnagy, zenei igazgató
:
Motets by Bach Dynasty. Hungaroton, 1992, 1997
Cesar Franc: A-Dúr mise op.12. offertóriumok. Hungaroton, 1995
Azio Corghi: La cetra appesa. Ricordi, 1995
Pongrácz Zoltán: Oratórium. Taiyo, 1996
Samuel Scheidt: Missa Solemnis. Disques Pelléas, 1999
J. S. Bach: H-moll mise. Lutheránia, 1999
J. S. Bach: Kantáták (több, mint 10 CD)
 ÁCS VALÉRIA MÁRIA nyugdíjas pedagógus
:
a régmúlt tárgyainak kutatása (Peru, Mexikó, Afrika)
 KERÉKGYÁRTÓ LÁSZLÓ szakképzési és felnőttképzési szakértő
:
Az oktatás rendszerváltása. Köznevelés, 1992. szept. 11.
Programjavaslat a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a szakképzésből kiszorult csoportok szakképzésbe való bevonására. Felnőttoktatás, 1999. 2. szám
Szükségszerű-e a kudarc 8. után? A tanulási kudarc okai és a felzárkóztatás... Nemzeti Szakképzési Intézet, 2001
Hibák, ellentmondások, nem életszerű előírások a felnőttképzés jogszabályaiban. Felnőttképzés, 2008. 2. szám
Felnőttképzést folytató intézmények kötelezettségei. Szakoktatás, 2008. 2. szám
A szakiskolai szakképzést előkészítő és a felzárkóztató oktatás a monitorozás tükrében 2009. NSZFI, 2010
A hatósági képesítések, kötött foglalkozások szabályozási rendszerének vizsgálata, elemzése. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 2014
 KOVÁCS SÁNDOR múzeumi könyvtáros, helytörténész, szakíró
:
Péterfi Miklós: Hangyaszorgalommal. Érdi Újság, 2001. jan. 19. ;
B. A.: Kis füzet gazdag tartalommal. Érdi Újság, 2001. jan. 19.
G. S.: Tárgyról tárgyra. Érdi Újság, 2004. jún. 18.
Sz. F.: Tárgyról tárgyra. Érdekes, 2004. 7-8. sz.
Kéringer Mária: Kovács Sándor: Érd oktatás-és neveléstörténete(recenzió). Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 14. szám (2005)
 KOVÁCSNÉ MOGYORÓSI ERIKA könyvtáros, költő
:
A gyermekkönyvtár szolgáltatásai és közművelődési programjai. Érd, 1988.
Tantárgyi ajánló bibliográfia a gyermekkönyvtár állományából (társszerk.: Bárányné Sághi Ilona). Érd, 1989.
Rejtvénytár könyvtárhasználati és napközis foglalkozásokhoz. Érd, 1990.
Volt egyszer egy iskola: versgyűjtemény iskolai ünnepekhez. Érd, 1993.
A helytörténeti dokumentumok felhasználása a gyermekkönyvtári tevékenységben. In: Pest Megyei Krónikás. Vác, 1994.
Költészet napi rajzpályázat. Érd, 1997.
Októberi ünnepeink: versgyűjtemény. Érd, 1998. Múlt és jövő között. Kilencven éve született Csuka Zoltán. Írások, versek. (szerk.) Érd, 1991. Jubileumi emlékkönyv: 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár. Érd, 2004. (társszerző). Könyvtárszakmai tanulmányai, cikkei jelennek meg a „Könyv, Könyvtár, Könyvtáros”, a Pest Megyei Könyvtáros, a Fordulópont c. folyóiratokban. E kötet társszerkesztője.
Máglyák a tejúton (versek). Érd, 2001.
Versei a következő antológiákban jelentek meg: Versmondók könyve. Budapest, 1975.
Madárúton. Budapest, 1979.
Az örvénylő-szívű vándor. Győr, 1982.
Balaton hullámai. (oroszul). Kijev, 1983.
Tiéd a táj. Érd, 1984.
Kezemben piros alma. Nyíregyháza, 1988.
Földet ér vándorlásunk. Budapest, 1989.
Szavak kéke, aranya. Pest megyei írók, költők antológiája. Budapest, 2001. ;.
1974-től rendszeresen publikál irodalmi folyóiratokban.
1993-1994 a Fórum, az Érdi Fórum c. időszaki kiadvány szerk. (társszerk. Szedlacsek Emília)
Tündér Szelina. Bp. 2014
 BARITS PÁL villamosmérnök tanár
díjai:
Érd Közoktatásáért Díj (2011)
 KUBASSEK JÁNOS, DR. geográfus, múzeumigazgató
:
hét kontinens 103 országában járt. 1980-81 önköltséges tanulmányút Dél-és Délkelet Ázsiában (India, Nepál, Srí Lanka, Malaysia)
1985 tanulmányút az USA-ban, Kanadában, Thaiföldön, a Kaukázusban
1987-1988 a Magyar Tudományos Afrika-expedíció tagja; 1989 Oxfordban és Londonban a British Museumban végez kutatásokat a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként
1990 karsztkutatásokat végez Kínában és Vietnámban
1991 Dél-Koreában meghívott egyetemi oktatóként előadásokat tart
1993 expedíciót vezet a Szaharában, az egyiptomi Gilf Kebir fennsík sziklafestményeihez
1993- kutató- és tanulmányutak: Törökországban, Szíriába, Portugáliába, Thaiföldre, Ausztráliába és a Fülöp-szigetekre.
2004 Klebelsberg ösztöndíjjal kutatásokat végzett a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban és a Smithsonian Institutionban, 2004 Izland, Grönland, Mexikó.
2006 Fulbright-ösztöndíjasként a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban és a Smithsonian Intézetben kutatott
2014 amerikai támogatással eljutott az Antartiszra
 BENCZÉNÉ DIZSERI MÁRTA középiskolai tanár
díjai:
Érd városi díj (1996)
Év Tanára díj (2008)
Érd Közoktatásáért díj (2014)
Miniszteri Dicséret (2014)
Németh László díj (2014)
 FAZEKAS TIBORC egyetemi oktató
:
magyar nyelvjárások, különösen a volt bukovinai székelyek nyelve
a magyar nyelv története és szociológiája
a magyar nyelv oktatása idegen nyelvűek számára
a magyar-német irodalmi kapcsolatok és fordítások története
a finnugor nyelvtudomány története
a hungarológia története és mai feladatai
 MOLNÁR IMRE, DR. történész, tanár, diplomata
:
-A ,,Sloboda” című magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1987. ;
-Fejezetek a szlovákiai magyarság II. világháború utáni történetéhez. In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1989. ;
-Emlékirat és helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról. Regio, 1990. 1. sz. ;
-Esterházy János életútja. Regio, 1990. 2. sz. ;
-Középiskolás diákok nemzettudatának vizsgálata. Regio, 1990. 3. sz. ;
-Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. Egyház-Fórum 1991. 3-4. sz. ;
-A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség története. Szabad Újság. Pozsony, 1992.;
-Adalékok Esterházy János és a szlovákiai magyarság második világháború alatti ellenállasához. In: Fejezetek a nemzeti ellenállás történetéből. Bp., 1994.
-A szlovákiai magyarság politikai stratégiái a két világháború között In. Közép-Európa az integráció küszöbén. Bp., 1997. ;
-A lengyel ,,Szolidaritás” kezdeti időszaka a hivatalos magyar sajtó tükrében, In.: Lengyel nyár- magyar ősz (lengyel-magyar szolidaritás 1956-1990 között). Bp., 1997. ;
-A magyar anyanyelvű egyházak helyzete Csehszlovákiában. In.: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, I. köt. Bp., 1998. ;
-A szlovákiai magyar közművelődés meghatározó összetevői 1920-1945 között. In.: A szlovákiai magyar művelődés története 1918-1989, II. Kötet. Bp., 1998. ;
-Esterházy János tevékenysége a szlovák parlamentben (1939-1943). In.: Esterházy János emlékkönyv. Bp., 2001. ;
-A magyar-lengyel szakralitás érintkezési pontjai és azok mai értelmezési kísérlete. In.: Magyar-Lengyel történelmi kapcsolatok a X-XVI. században. Bp., 2003.
-Polsko-węgierskie tradycje sakralne. In.: Węgry-Polska 1000 lat chrześcijaństwa. Sandomierz, 2003
-Ukształtowanie się węgierskiej świadomości środkowoeuropejskiej w okresie miedzywojennym. In: Europa Środkowa: Wspólnota czy zbiorowość? Wrocław, Ossolineum, 2004.
-Činnost Jánosa Esterházyho v Slovenskom Parlamente (1939-1943), In. Stŕední Evropa, Praha, ročnik 21, červen, 2007.144-162 p.
-W Polsce nas kochaja, In.: Węgierski łącznik, Fronda, Warszawa, 2008,
- A magyar katolikus egyház és a lengyel menekültek, In. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2009, 1-4. szám, 247-256 p.
-"Követni a lelkiismeret és a felebaráti szeretet parancsát" Esterházy János élete lengyel kapcsolatai tükrében, In. Lengyel menekültek 1939-1945, Spolok Lórántffy Zs. Královsky Chlmec, 2009, 214-239. p.
-Epilog życia Jánosa Esterházyego. Wplyw system represji na życie przedstawicieła elity politycznej Europy Środkowej, in.: Przyjaźń z tyśiacletnim rodowodem, Strzelec, Belchatów, 2009,
-1956 hatása és következményei Csehszlovákiában. In. Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira, Metem Budapest, 2009, 93-104 p.
:
A kisebbségi magyarság története (Cseh)Szlovákiában, Esterházy János élete, Magyar-Lengyel kapcsolatok története, a középkori magyar szakralitás kutatása.
 BILIKNÉ NICZINGER ÉVA MAGDOLNA általános iskolai tanár
díjai:
Érd Közoktatásáért Díj (2009)
EMMI Elismerő Oklevél (2015)
 BARANYI TERÉZ tanár, intézményvezető
:
Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport Szegedi Iskolai Longitudinális Programjában intézményvezetőként 2003-tól vesz részt.
TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása 2008-tól Érd Megyei Jogú Város pályázatában való aktív részvétel.
TÁMOP 3.1.3. A természettudományos közoktatás megújítása az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával 2010-től Érd Megyei Jogú Város pályázatában való együttműködés.
TÁMOP 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás 2012-es pályázat kidolgozása, beadása.
Határtalanul program pályázatának kidolgozása 2013-ban Bolyaiak nyomdokain címmel. Az iskola 7. osztályos tanulói 2013-ban és 2014-ben is lehetőséget kaptak egy 5 napos erdélyi kirándulásra.
 PERGER FERENCNÉ nyugdíjas tanító
díjai:
Eredményes Munkáért Művelődési és Közoktatási Miniszter dicsérete, 1991.
Bolyai János Iskoláért kitüntetés, 2000.
Érd Közoktatásáért díj, 2004.
 SZÓKA JÚLIA énekművész, zenepedagógus
:
tanítványai országos énekversenyeken, fesztiválokon érnek el jó helyezéseket, a 25 év alatt szerzett színházi tapasztalatait hasznosítja a fiatalok oktatásában és nevelésében. A tanítás mellett folyamatosan fellép operett, nóta, könnyűzenei és klasszikus koncerteken, újabban kabaréban.
 VARGA LÁSZLÓ nyugdíjas középiskolai tanár
:
A Poly-Art alapító tagja,
Az Érdi Krónika elkészítésének kezdeményezése és szövegének gondozása (2004),
A Helytörténeti Kiállítás létrehozásának kezdeményezése és elkészítésének gondozása (2006),
A nyolcadikos területi matematika-fizika versenyének kezdeményezése és a fizika részének szervezése, a kísérleti bemutatókkal (1993-2014),
"A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Koordinálásával" keretében a fizika laborgyakorlatokhoz készített tananyag egységet (2012)
A Geomatech keretében több, mint 100 digitális tananyag fejlesztése Kopasz Katalin módszertanossal és Varga Zsolt informatikus kollégákkal (2013-2015)
 DÖMÖTÖR LÁSZLÓ pénzügyi tanácsadó, búvároktató
munkahely:Magyar Néphadsereg, Tata, 1982-1984
 TAKÁCS MIKLÓS Régész
:
Die Árpádenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Budapest, 1986.
A bélakuti / péterváradi ciszterci monostor. Újvidék, 1989.
A honfoglalás-kori edényművesség. In: Honfoglalás és néprajz. Szerk:. Kovács László, Paládi-Kovács Attila. Budapest, 1997.
Az Árpád-kori, köznépi lakóház kutatása, különös tekintettel az 1990-es évekre In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szerk. Cseri Miklós, Tárnoki Judit. Szentendre, 2000.
 HAJDÚ KINGA festő
:
Francoise Jaunin: Deux jeunes peintres hongrois au Tessin, Culture, 26. 01.’96.
Helene Tauvel-Dorsaz: A travers leur création, deux artistes hongrois partent en quete de leur identité, Journal de GE/Gazette de Lausanne, 08.02.’96.
Kinga Hajdu et Janos Kosa, peintures et photographies, Reg’ Art, 1./96.
Vörös István: A kis képek dicsérete, Balkon, 1997. 3. szám
Molnár Edit: Mint egy kiállítás, Új Művészet, 1997. 10.-11. szám
Kollár József: Termékváltás a metaforagyárban, Új Művészet 1998. 8. szám
Hornyik Sándor: A festészeten innen és túl- a kilencvenes évek képisége, Új Művészet, 1999. 7. szám
Bohár András: A bizonytalan identitás szépsége, Új Művészet 1999. 7. szám
Sinkó István: Aszfaltozás után, Új Művészet 1999. 8. szám
Tatai Erzsébet: Kaland és hagyomány, Műértő 2000. 4. szám
L. Molnár Mária: A preraffaelita kaucsukbaba, Új Művészet 2001. május
R.Gy.Zs.: Fénykép hatású festmények, Népszabadság 2002. február 11.
Kárpáti Zoltán: Dürer hóvirágjai, Új Művészet 2002. május
Erdősi Anikó: Képes kalendárium, Új Művészet 2004. június
Révész Emese: Múzeumban érlelt gyümölcsből édes befőtt, Art-magazin 2008. 2. szám
Révész Emese: Fenséges és hisztérikus kis katasztrófák, Új Művészet 2008. 7.szám
Bretus Imre: Emlékek az aranykorból- Hajdú Kinga és Kósa János kiállítása, Szalon 2008. 5. szám
 KÓKA ROZÁLIA előadóművész
:
A lészpedi szent leján. Tisztatáj, 1983.
Hadikfalvi csobánolás. Élet és Tudomány, 1986.
Székelyek az Al-Dunánál. Világlap, 1996.
Magyar Hírek, 1989
 NEMESKÉRI XÉNIA nyugdíjas
:
Kezdettől (1996-) eredményesen vesz részt a könyvtár helyismereti pályázatain. Érdről, neves érdiekről készült fotókkal, családtörténeti írásokkal gyarapította a könyvtár helytörténeti gyűjteményét. Ebbéli kutatásai eredményeképpen megjelentek írásai a helyi lapokban.
 NEMES ERZSÉBET, DR. könyvtáros, népművelő
:
A Szentendrei Görögkeleti Szerb Püspöki Könyvtár / Nemes Erzsébet In: Magyar könyvszemle. – 109. (1993) 3., p. 353-356.
Mikrofilmek Címjegyzéke, Időszaki kiadványok: 8., 9. kötet, Bp. 1993, 1995. OSZK
Egymásra utalva (Olvasás és könyvtárkultúra határon innen és túl) / Nemes Erzsébet In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – (1997) 2., p. 34.
Javaslatok az olvasás éve előkészítése érdekében – Bakonybél, 2000. október 24-24. / Nemes Erzsébet In: Künyv és Nevelés. – (2000) 4., p. 6-7.
Az MKE Olvasószolgálati Szekció kapcsolatai a határon túli magyar könyvtárakkal / Nemes Erzsébet In: Könyvtári Levelező/Lap. – 14. (2002) 5., p. 10-13.
Olvasással a tudásért – konferencia a KSH Könyvtárban / Nemes Erzsébet In: Statisztikai Szemle. – (2010) 12., p. 1247-1248.
Szövetségben az olvasókörök : jubileumi kötet az Olvasókörök Szövetsége megalakulásának 20. évfordulójára / [szerk. Nemes Erzsébet] .-[Hódmezővásárhely] : Olvasókörök Szövets., 2010 .
Olvasókörök egykor és ma : hazai és határon túli olvasókörök a XVIII.századtól napjainkig / Nemes Erzsébet In: Könyvtári levelező/lap. – 22. (2010) 7., p. 3-12.
Az MKE Ifjúsági/Olvasáskutatási/Olvasószolgálati szekció története. / Nemes Erzsébet In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935–2009. Jubileumi kiadvány. Szerk.: Bényei Miklós. Budapest, 2011, Magyar Könyvtárosok Egyesülete. 405–418. o.
Nemes Erzsébet: Scheibner Tamás / A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei, 1945–1953. Bp. Ráció, 2014. In: Kortárs, 2016, 5.sz. P.108-110.
 MOLNÁRNÉ KÁLLAY ANDREA Középiskolai tanár, intézményvezető helyettes
díjai:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Elismerő oklevele. 2008.
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Év tanára. 2008.
Miniszteri dicsérő oklevél. 2014.
Érd Közoktatásáért Díj. 2015.

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13