Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden? – Keresés

ALKOTÁS: tudományos fokozatai

 VASNÉ DR. TÓTH KORNÉLIA könyvtáros, művelődéstörténész, tudományos kutató
tudományos fokozatai:
PhD (2014), művelődéstörténész
 CZAKÓ LÁSZLÓ, DR. nyugdíjas, sakkozó
tudományos fokozatai:
doctor in sacra theologia
 DOMANOVSZKY SÁNDOR, DR. nyugdíjas mérnök
tudományos fokozatai:
BME műszaki doktor, 1987
 SZLAMENICZKY ISTVÁN, DR. nyugdíjas, okleveles agrárközgazdász
tudományos fokozatai:
Mezőgazdasági tudományok kandidátusa, 1974
Címzetes egyetemi docens (Agrártudományi Egyetem, 1965)
Címzetes egyetemi tanár (Állatorvostudományi Egyetem, 1987)
 GOLLER ÁGOTA, DR. nyugalmazott irodalomtörténész
tudományos fokozatai:
az irodalomtudomány kandidátusa (1991)
egyetemei doktorátus pedagógiából (1983)
 SZÉKELY EDGÁR, DR. nyugalmazott osztályvezető főorvos
tudományos fokozatai:
Az orvostudomány kandidátusa, 1965.
Az orvostudományok doktora (akadémiai doktor), 1983.
 HORVÁTH PÁL, DR. mérnök-közgazdász, nyugdíjas honvéd tábornok
tudományos fokozatai:
közgazdász doktor (1978)
hadtudományok doktora (2007)
 NAGY LÁSZLÓ, DR. történész
tudományos fokozatai:
történelemtudomány kandidátusa, 1959
a történelemtudomány doktora (az MTA doktora) 1987
 MAJOR GYÖRGY építészmérnök, belsőépítész
tudományos fokozatai:
Doctor of Liberal Arts (DLA), 2005 (szabad művészetek doktora)
 KALTENBACH JENŐ, DR jogász, országgyűlési biztos
tudományos fokozatai:
Ph. D. (1990)
 MAGYAR KÁLMÁN, DR. régész-történész, főmuzeológus, főtanácsos
tudományos fokozatai:
archeológiai és történelmi egyetemi doktor "summa cum laude", 1973
 BERECZ ISTVÁN, DR. Fizikus
tudományos fokozatai:
a fizikai tudományok kandidátusa (1981)
 VÉGVÁRI GYÖRGY, DR. professzor
tudományos fokozatai:
MTA, a tudományok kandidátusa, 1997
Habilitált egyetemi docens, 2005
 ZALAVÁRI JÓZSEF egyetemi docens
tudományos fokozatai:
Doctor of Liberal Arts/ DLA (2009)
 KUBASSEK JÁNOS, DR. geográfus, múzeumigazgató
tudományos fokozatai:
Ph.D.fokozat "summa cum laude" Pécsi Tudományegyetem (2007)
 ROMICS IMRE, PROF. Orvos, egyetemi tanár
tudományos fokozatai:
Az orvostudomány kandidátusa, 1985
MTA doktora, 1995
 SOMFAI PÉTER egyetemi hallgató, ír sztepp-táncos
tudományos fokozatai:
Nemzetközi kapcsolatok szakértő (2010)
Történelem-latin szakos bölcsész (2013)
 FAZEKAS TIBORC egyetemi oktató
tudományos fokozatai:
ELTE doktori címe a „magyar nyelvészet” szakterületén, „summa cum laude” minősítéssel (1977)
 BÍRÓ BORBÁLA, PROF.DR. biológus, ökológus
tudományos fokozatai:
egyetemi doktor KLTE, 1983
a biológiai tudomány kandidátusa MTA, 1989
PhD. GATE, 1997
dr. habil. Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2003
MTA doktora, 2008
 EISEMANN GYÖRGY, DR. irodalomtörténész, egyetemi docens, egyetemi tanár
tudományos fokozatai:
bölcsészettudományi doktor (1981)
kandidátus (1994
MTA doktora (2009)
 TAKÁCS MIKLÓS Régész
tudományos fokozatai:
MTA doktora, 2014.
 MOJZER GYÖRGY Plébános
tudományos fokozatai:
Pappá szentelés, 2007
 NEMES ERZSÉBET, DR. könyvtáros, népművelő
tudományos fokozatai:
ELTE egyetemi doktori fokozat, könyvtártudomány, 1996
 KÓSA JÁNOS festőművész, egyetemi docens
tudományos fokozatai:
DLA
 KÉRINGER MÁRIA, DR. levéltáros
tudományos fokozatai:
kisdoktori (1981)
 NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár
tudományos fokozatai:
Az irodalomtudomány kandidátusa, 1986.
Az irodalomtudományok doktora, 2008.

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13