Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden? – Keresés

ALKOTÁS: publikációi

 URBÁN LÁSZLÓ, DR. irodalomtörténész, pártfogó felügyelő
publikációi:
2015-től rendszeresen publikál az Érdi Újságban, mint külső munkatárs.
 BAZSÓNÉ MEGYES KLÁRA középiskolai tanár, könyvtáros, könyvtárigazgató
publikációi:
több cikk a Könyvtárvilág c. internetes lapban
 BORBÉLY PÁL műszaki-gazdasági tanácsadó, nyugdíjas
publikációi:
hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg.
 BOZSOGI OZSDA ERIKA dramaturg, színész
publikációi:
megjelennek a Filmkultúra online változatán.
 DOMANOVSZKY SÁNDOR, DR. nyugdíjas mérnök
publikációi:
szakfolyóiratokban, konferenciák kiadványaiban olvashatóak. 1966-2015 között: 208 szakcikk, nyomtatásban megjelent előadás, három nyelven, nyolc országban jelent meg.
Több mint 10 ezer szakmai felvételt készített, ebből mintegy ezer került különféle kiadványok címlapjára, ill. publikálásra. Munkahelyén és egyéb szakcégeknél, intézményeknél mintegy 100 db szakmai fotója van kiállítva.
Prospektusok, referencialisták anyagát készítette, szakmai filmek készítésénél szakértői tevékenységet is végzett. Szaklektori, szakmai jegyzet- és tankönyvírói tevékenysége is jelentős.
 KECSKÉS ANDRÁS tanár, tudományos kutató
publikációi:
Számos tanulmánya jelent meg irodalomtudományi és egyéb folyóiratokban.
 KERÉKGYÁRTÓ LÁSZLÓ szakképzési és felnőttképzési szakértő
publikációi:
Az oktatás rendszerváltása. Köznevelés, 1992. szept. 11.
Programjavaslat a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a szakképzésből kiszorult csoportok szakképzésbe való bevonására. Felnőttoktatás, 1999. 2. szám
Szükségszerű-e a kudarc 8. után? A tanulási kudarc okai és a felzárkóztatás... Nemzeti Szakképzési Intézet, 2001
Hibák, ellentmondások, nem életszerű előírások a felnőttképzés jogszabályaiban. Felnőttképzés, 2008. 2. szám
Felnőttképzést folytató intézmények kötelezettségei. Szakoktatás, 2008. 2. szám
A szakiskolai szakképzést előkészítő és a felzárkóztató oktatás a monitorozás tükrében 2009. NSZFI, 2010
A hatósági képesítések, kötött foglalkozások szabályozási rendszerének vizsgálata, elemzése. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 2014
 REGE BÉLA okleveles építőmérnök
publikációi:
publikációi rendszeresen megjelennek a Mélyépítéstudományi Szemlében (1970-) és a Sínek Világa szakfolyóiratokban
 KOPOR TIHAMÉR kommunikációs szakember
publikációi:
2010 óta folyamatosan publikál az Érdi Lapban.
 KUBASSEK JÁNOS, DR. geográfus, múzeumigazgató
publikációi:
Rommel's legendary soldier- Laszlo Almasy, Saharan traveller and explorer. Washington, 2001
The role of Hungarian travellers and geographers in the scientific exploration of Africa. Kairo, 2001. (társszerző Lázár Imre)
Report on tehe participation on the conference sustainable settlement and the local communities 25 years of collaboration between the Hungarian Academy of Sciences and Indian National Science Academy (INSA) 2005
Hungarian Explorers and Travellers in India. New-Delhi, 2007. (társszerző Lázár Imre)
Pál Teleki ou les expoirs de renaissance de la nation hongroise dans l'entre-deux-guerres Hérodote revue de géographie et degéopolitique. Paris, 2011
 MOLNÁR IMRE, DR. történész, tanár, diplomata
publikációi:
Jerzy Popiełuszko. Életrajz. (szerkesztés, utószó) Bern, 1989.
Mint fészekből kizavart madár. A hontalanság éveinek irodalma. (társszerző: Tóth László) Bp. 1990.
Hazahívott a szülőföld. Visszaemlékezések, dokumentumok a Csehországba deportált magyarok sorsáról, 1945-1953. (társszerző: Varga Kálmán) Bp. 1992.
Esterházy János: Cselekedjünk mindnyájan egyetértésben és szeretetben. Cseh-Szlovákiai Magyar Füzetek. (szerkesztés) Pozsony, 1992.
Szlovákok az európai történelemben. (szerkesztés) Bp. Teleki László Alapítvány 1994.
Esterházy János. (Életrajzi monográfia). Nap-Kiadó, Dunaszerdahely, 1996.
Esterházy János: A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, (szerkesztés) Bp., 2000.
Deáki (falumonográfia). Száz magyar falu könyvesháza. Bp. 2002.
Zdradzony bohater János Esterházy (1901-1957) , Fronda, Warszawa, 2004.
Otthontalan Emlékezet, (Társszerkesztő: Szarka László) Komárom, 2007.
Esterházy János: „Sem gyűlölettel, sem erőszakkal…”, Életrajzi album, Komárom, 2008.
Kegyelem életfogytig, Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján, Szeged, METEM, 2008.
Lengyel menekültek 1939-1945, Spolok Lórántffy Zs. Královsky Chlmec, 2009, 214-239. p. (Kötetszerkesztés)
Esterházy János élete és mártírhalála, Méry-Ratio, Budapest, 2010,
Omilosteny na smrť, Dokumenty utrpenia Jánosa Esterházyho na základe záznamov Márie Esterházy-Mycielskej, Szeged, METEM, 2010.
Boldog Jerzy Popieluszko lengyel mártírpap élete és halála, METEM, Szeged, 2011.
Život a martyrska smrť Jánosa Esterházyho, Méry-Ratio, Budapest, Méry-Ratio, Budapest, 2012.
Ułaskawiony na śmierć, (wybór i opracowanie), Wież, Warszawa, 2010
The life and martyrdom of János Esterházy, Méry-Ratio, Budapest, 2010,
Esterházy Lujza: Sorskérdések margójára (kötetszerkesztés+előszó), Méry-Ratio, Budapest, 2014.
János Esterházy węgiersko-polski męczennik, (kötetszerkesztés+előszó ) METEM, Budapest-Warszawa 2015.
 KÉRI MIHÁLY kulturális szervező, festőművész, önkormányzati képviselő
publikációi:
3 kiló VLS : a Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (dokumentum- és szöveggyűjtemény). Szentendre, 2002.
Egy művészeti társaság anatómiája: a Patak Csoport. Duna-part, 2000. 1. sz.
A lélek geometriája. Aknay János. Budapest, 2000. (szerk. Novotny Tihamér).
Olaj, vászon – Puha Ferenc műtermében. Duna-part, 2004. 2. sz.
A festő is madár (Egy Somogyi-könyvre). Duna-part, 2003. 2. sz.
A lélek harangjai – Eőry Emil újabb szobrairól. MAK-tár 2005. 3. sz.
Ezenkívül rendszeresen jelennek meg írásai a helyi lapokban: Érdi Újság, Érdi Lap
 KÓKA ROZÁLIA előadóművész
publikációi:
A lészpedi szent leján. Tisztatáj, 1983.
Hadikfalvi csobánolás. Élet és Tudomány, 1986.
Székelyek az Al-Dunánál. Világlap, 1996.
Magyar Hírek, 1989
 VOTIN JÓZSEF építész, könyvtáros, népművelő, újságíró, ingatlanforgalmazó
publikációi:
Földrajzi Múzeumi Tanulmányok
Pest Megyei Hírlap
Érdi Tükör
Érdi Lap
Érdi Újság

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13