Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Közérdekű adatok

ÉRVÉNYES: 2011. június 20-tól 2011. december 31-ig (korábbi állapotok)

1.Szervezeti, személyzeti adatok
1.1.Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
Hivatalos név:Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Székhely:2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Postacím:2030 Érd, pf. 22.
Telefonszám:23/365470
Faxszám:23/365470/8
Email cím:Írjon nekünk emailt!
Honlap:www.csukalib.hu
Nyitva tartás:Nyitva tartás
Szervezeti struktúra
A szervezeti struktúra ábrája: Szervezeti struktúra letöltése
A szerv vezetői
Igazgató helyettes:Sebestyénné Majchrowska Ewa, 23/365470/3, Írjon nekünk emailt!
Gazdasági vezető:Török Péter, 23/365470/4, Írjon nekünk emailt!
1.2.Felügyelt költségvetési szervek
Nincs a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
1.3.Gazdálkodó szervezetek
Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezet.
1.4.Közalapítványok
Nincs a szerv által alapított közalapítvány.
1.5.Lapok
Lap megnevezése:Duna-part irodalmi, kulturális és társadalmi folyóirat
Lap kiadója:Pest Megye Önkormányzata Vármegye Közalapítványának megbízásából kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Lap kiadójának elérhetőségei:2030 Érd, Hivatalnok utca 14., 23/365470/2, Írjon nekünk emailt!
Lap főszerkesztője:Büki Attila
1.6.Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Felügyeleti szerv:Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
Felügyeleti szerv elérhetőségei:Érd, Alsó utca 1-3., 2031 Érd, Pf. 31., 23/522300, www.erd.hu
Felügyeleti szerv ügyfélszolgálata:Érd, Alsó utca 1-3., 23/522301, onkormanyzaterd.hu
1.7.Költségvetési szervek
Nincs a szerv által alapított más költségvetési szerv.

2.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alaptevékenység, feladatkör, hatáskör
Tevékenységre vonatkozó jogszabályok:1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
Szervezeti és működési szabályzat: Szervezeti és működési szabályzat letöltése
Hatósági ügyek intézésének rendje
A szerv nem intéz hatósági ügyeket.
Közszolgáltatások
Közszolgáltatások megnevezése:közgyűjtemény, nyilvános könyvtári ellátás, közművelődés
Közszolgáltatások tartalma:
  • nyilvános könyvtári ellátás a 1997. évi CXL. törvény 55. és 65. §-ban foglaltak szerint
  • a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása
  • tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
  • más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása
  • könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása
Közszolgáltatások igénybevételi rendje:Könyvtárhasználati szabályzatok
Közszolgáltatások díjai:Könyvtárhasználati szabályzatok
Nyilvánartások
Saját fenntartású adatbázisok:könyvtári dokumentum adatbázis
könyvtári olvasói adatbázis
Nyilvános kiadványok
Nyilvános kiadványok címei:Könyvtárunk kiadványai
Nyilvános kiadványok hozzáférhetősége:A helyismereti gyűjteményben hozzáférhető, helyben olvasható, nem kölcsönözhető.
Nyilvános kiadványokért fizetendő költségtérítés:A kiadványok listáján megtalálható a jelenleg megvásárolható kiadványok ára.
Döntéshozatal, ülések
Nincsenek a szervnek testületi szervei.
Pályázatok
Nincsenek a szerv által kiírt pályázatok.
Hirdetmények
Nincsenek a szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.
Közérdekű adatok igénylése
Nincs adat.
Közzétételi listák
Nincsenek a szervre vonatkozó közzétételi listák.

3.Gazdasági adatok
3.1.A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Nem történtek a szervnél nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Nem történtek számvevőszéki vizsgálatok.
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Nem történtek egyéb vizsgálatok.
A működés eredményessége, teljesítmény
Nincs adat.
Működési statisztika
Nincs adat.
3.2.Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Éves költségvetések: 2008. évi költségvetés letöltése
2009. évi költségvetés letöltése
2010. évi költségvetés letöltése
2011. évi költségvetés letöltése
Számviteli beszámolók
Számviteli beszámolók: 2008. első félévi számviteli beszámoló letöltése
2008. évi számviteli beszámoló letöltése
2009. első félévi számviteli beszámoló letöltése
2009. évi számviteli beszámoló letöltése
2010. évi számviteli beszámoló letöltése
A költségvetés végrehajtása
A költségvetés végrehajtása:Nincs adat.
3.3.További gazdasági adatok
Foglalkoztatottak
A foglalkoztatottak száma:17 fő
Személyi juttatások:Nincs adat.
Vezetők juttatásai:Nincs adat.
Egyéb alkalmazottak juttatásai:Nincs adat.
Támogatások
A szerv nem nyújt támogatásokat.
Szerződések
Nincsenek ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések.
Koncessziók
Nincsenek koncesziók.
Egyéb kifizetések
Nincsenek ötmillió forintot meghaladó egyéb kifizetések.
Az Európai Unió által támogatott fejlesztések
Nincsenek az Európai Unió által támogatott fejlesztések.
Közbeszerzések
Nincsenek közbeszerzések.

 
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13