Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

november 20.
Bolyai Farkas
(Bolya, 1775. február 9. - Marosvásárhely, 1856. november 20.)

Híres matematikus, a marosvásárhelyi főiskola professzora volt, 150 éve halt meg. Tanulmányait Nagyenyeden, Kolozsváron, továbbá a göttingeni és jénai egyetemeken végezte. Göttingenben került baráti kapcsolatba Gauss-sal.

1801-ben megnősül, felesége, egy kolozsvári borbély kirurgus lánya. A következő évben megszületik fia, Bolyai János.

1804-től a marosvásárhelyi kollégium matematikai, fizikai és kémiai tanszékén 47 évig tanított. 1832-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.

Matematikai művei nem találnak megértésre. Sem az 1830-ban megjelent magyar nyelvű Aritmetika eleje, sem fő műve, az 1832-33-ban megjelent kétkötetes latin nyelvű Tentamen. Az első kötet függeléke (Appendix) volt fiának korszakalkotó munkája. Foglalkozott drámaírással, rajzolással, zenével is. Az általa feltalált főző- és fűtőkemence korában nagy népszerűségnek örvendett.

Bolyai Farkas 1851-ben, 76 évesen megy nyugdíjba. Megírja végrendeletét, amelyben "nyolc X alatt sok x-et írt" öreg professzornak titulálja magát. A temetésén semmi ceremóniát nem kíván, még harangot sem, de hozzáteszi: "az oskola csengettyűje szólhatna".

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13