Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

február 15.
Galilei, Galileo
(Pisa, 1564. február 15. – Arcetri, 1642. január 8.)


Galileo Galilei 1564. február 15-én látta meg a napvilágot az itáliai Pisa városában. Édesapja orvosi pályára szánta, de a család anyagi helyzete miatt nem sikerült befejeznie a képzést. Így Galileo figyelme egy számára kedveltebb téma, a természettudományok felé fordult.Tanulmányai befejeztével a Padovai Egyetemen kapott állás, ahol oktatói tevékenysége mellett saját kísérleteivel, kutatásával foglakozott.


Legtöbbet a csillagászatban és a fizika terén munkálkodott, de matematikai és filozófiai tanokkal is foglalkozott. A testek gyorsulására és az erő működésére irányuló kutatásai, kísérletei megalapozták Newton munkásságát. A hang- és a fénysebességgel kapcsolatos mérései pedig Einstein relativitáselméletének kidolgozását segítették elő.


Nevéhez fűződik többek között a távcső tökéletesítése, nagyobb távolságra való optimalizálása. Megfigyelte a Hold egyenetlenségeit (kráterek), felfedezte a Jupiter 3 holdját (4-ből) valamint megállapította, hogy a Tejutat csillagok sokasága alkotja.


Felismerte a geocentrikus felfogás hibáit, és Kopernikusz valamint Giordano Bruno nyomán a heliocentrikus (Napközpontú) világkép jelentőségét. Emiatt eretnekséggel vádolták, és perbe is fogták. Tudományos nézetei a kor szellemével ellentétesek voltak ugyan, de a Medici család támogatásának és egyházi körökben való népszerűségének köszönhetően, megúszta a máglyahalált. Előbb börtönbe vetették, de csakhamar házi őrizetbe került. Művei tiltólistára kerültek, melyet VII. Sándor pápa oldott fel 1664-ben.


Az 1630-as évek végén megvakult, de még ekkor is dolgozott. 1642. január 8-án hunyt el.„És mégis mozog a föld”


Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13