Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

október 31.
A reformáció kezdete

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontját. Luther téziseiben elutasította az egyház által árusított búcsúcédulákat, elítélte a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette, III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem vette védelmébe. Luther Wartburg várában való tartózkodása alatt lefordította németre az Újszövetséget. Nézetei gyorsan elterjedtek Németországban, majd egész Európában. Az általa vezetett protestáns irányzat lett az evangélikus, míg a nála radikálisabb, Kálvin János, genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

A reformáció alapvető hittételeit az "öt sola” foglalja össze: egyedül a Szentírás, egyedül a hit, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus, egyedül Istené a dicsőség.

A reformáció hatása szinte felbecsülhetetlen. A reformációnak köszönhetjük többek között: a Biblia magyar nyelvre való lefordítását, a könyvnyomtatás fellendülését, az anyanyelv fontosságának felismerését, az iskolarendszer fejlődését.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13