Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

augusztus 23.
Kazinczy Ferenc
(Érsemjén, 1759. október 27. - Széphalom, 1831. augusztus 23.)

175 éve halt meg a magyar nyelvújítás református vallású vezére. Debrecenben, Késmárkon, Eperjesen, Sárospatakon tanult. Teológiát is végzett. 1779-ben joggyakornok. Jogász környezete elfogadta az irodalom és a művészetek iránti vonzódását, így 1786-ban a "nemzeti oskolák" felügyelőjévé nevezték ki. Protestáns ember ebben az időben nem kaphatott közhivatalt, így 1791-ben elbocsátották. Annak a szabadkőműves páholynak lett a tagja, mely forradalmat kívánt előkészíteni. A Martinovics-féle összeesküvésben való részvételéért előbb halálra ítélik, de kegyelemből várfogságra változtatják az ítéletet. Szenvedett Spielbergben, Kufsteinban, Munkácson. 1794-1801 között, több mint hat évig volt börtönben. Negyvenkét éves korában szabadult. Megnősült, s mivel anyja halálával a családi birtok szétoszlott, a Sárospatak melletti Bányácska falu melletti szerény birtok lett új családja létalapja!

. A falut irodalmi munkássága során nevezte el Széphalomnak, amit később hivatalosan is elfogadtak. 1804-től széphalmi otthona kora magyarországi irodalmi központja lett. 1830-ban Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választják. Irodalmi és egyházi munkássága jelentős.

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13