Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

szeptember 1.
A pécsi egyetem alapítása

Idén ünnepli alapításának 650. évfordulóját Magyarország első egyeteme, a Pécsi Tudományegyetem.

V. Orbán pápa 1367. szeptember 1-jén keltezett bullájában adott engedélyt a pécsi egyetem létrehozására: „...Nagy Lajos király kérelme előtt meghajolván: testvéreink tanácsára elhatározzuk és rendeljük, hogy Pécs városában legyen és örök időkig fennmaradjon az egyetem, a kánon- és római jogi, úgyszintén más megengedett fakultással, leszámítva a teológiait.” Az egyetem kancellárja a mindenkori pécsi püspök lett, aki teljes joghatósággal bírt a tanárok és a tanulók felett. Az első kancellár Koppenbachi Vilmos pécsi püspök volt. Az egyetem mindennapjairól viszonylag kevés információval rendelkezünk, annyi azonban biztos, hogy Nagy Lajos korában az intézmény magas színvonalon működött. Az oktatás színvonalát mutatja, hogy a végzett diákok a későbbiekben Európa számos egyetemén töltöttek be tanári állásokat. Az egyetem mindössze néhány évtizedig állt fenn, valószínűleg Nagy Lajos halála után indult hanyatlásnak. A történelem viharai miatt Pécsett csak a 18. század végétől kezdődött el ismét a felsőoktatás, de az igazi egyetemi képzés a pozsonyi egyetem 1923-as Pécsre helyezésével indult újra. Ma a Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyeteme, ahol tíz karon folyik magas színvonalú képzés.

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13