Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

szeptember 19.
Érdy János
(Szob, 1796. szeptember 19. – Pest, 1871. május 9.)

Luczenbacher János néven született 220 évvel ezelőtt, jogász, régész, numizmatikus volt. A tizenegy gyermekes család Belgiumból származott. Érdy Vácon, Esztergomban, majd Nagyszombaton a bencés rendiek gimnáziumában tanult. A gimnázium elvégzése után jogtudományokat hallgatott a győri akadémián. 1821. augusztusában királyi táblai jegyzőnek fölesküdött és jogi doktor lett. Nem készült az ügyvédségre, mert tanszékre vágyott és amíg jogi tanszék nem nyílt, Végh Ignác házánál Vereben nevelősködött. Emellett a család ügyvédje és gazdasági felügyelője volt. Tanítványával Pesten, Pozsonyban, sőt Bécsben is lakott. A régen óhajtott tanszéket többszöri pályázása dacára sem nyerhette el. Ezek után a jogi irodalommal szakított és a történelem tanulmányozására adta magát. 1832-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választották. 1839-ben Pesten telepedett le, kizárólag a tudományos irodalommal foglalkozott. 1840-től az Akadémia megtette éremgyűjteményének őrévé, 1846-ban József nádor pedig a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának őrévé nevezte ki. 1847-től Sopron vármegye táblabírája lett. 1848-ban családi nevét, első sikeres ásatásának helyszíne kapcsán Érdyre változtatta. 1847-ben Érd és Batta határában hét halomsírt tárt fel, melyeket kora tudományos álláspontja szerint a hunoknak tulajdonított. 1857-ben lemondott az akadémiai éremtári őrségről. 1860-ban báró Sina Simon, az érdi kastély felújítója és átépíttetője nagylelkű adakozásából készített új bútorokban a múzeumi éremgyűjteményt felállíthatta és a látogatók előtt megnyitotta. 1869-ben nyugalomba vonult, majd rövidesen meghalt. Tevékenységének állít emléket a róla elnevezett Érdy kódex, amely terjedelménél és irodalmi értékénél fogva is legjelentősebb nyelvemlékkódexünk, egy prédikáció- és legendagyűjtemény. Szerzője, feltehetően egy karthauzi kolostor szerzetese, Karthauzi Névtelenként vonult be irodalomtörténetünkbe. Első ismertetője Érdy János volt, a kódexet az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13