Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

május 5.
Radnóti Miklós
(Budapest, 1909. máj. 5.- Abda, 1944. nov. 9.)

Magyar költő, Glatter Miklós néven 105 éve született. A szegedi egyetem magyar-francia szakán tanult, középiskolai tanári végzettséget szerzett. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának alapítója, Sík Sándor tanítványa volt. 1934-ben felségül vette szerelmes verseinek múzsáját Gyarmati Fannit (a költő felesége ez év februárjában halt meg). Radnóti több napilap és folyóirat munkatársa volt, kritikái és esszéi rendszeresen megjelentek a Nyugatban. 1940-től több alkalommal is behívták munkaszolgálatra. 1943-ban feleségével együtt az izraelita vallásról áttért a római katolikus hitre. 1944. májusában újra munkaszolgálatra hívták be. A szerbiai Bor melletti lágerbe került, az írással azonban még ekkor sem hagyott fel. Ekkor írta legszebb eclogáit és „erőltetett menetben” innen vitték Abda határáig, ahol több társával együtt kivégezték. Noteszét, utolsó verseivel a kabátja zsebében találták meg az abdai tömegsírban.
A Nyugat harmadik nemzedékének lírikusa, költészetét az avantgárd és az újklasszicista verseszmény határozzák meg. A klasszikus verselés hagyományát valamennyi kötetében őrzi. Érett korszakának fő műfaja az ecloga, szerelmi lírája a magyar költészetben páratlan (Tétova óda, Levél a hitveshez). Még a költő által összeállított utolsó kötetében (Tajtékos égHetedik ecloga, Nyolcadik ecloga, Erőltetett menet) is közzétették. Prózai elbeszélése az Ikrek hava (napló a gyerekkorról), műfordítóként antik szerzőket és kortárs lírát is tolmácsolt. 1946-ban az abdai tömegsírból a budapesti Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13