Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

február 15.
Galileo Galilei
(Pisa, 1564. febr. 15.- Arcetri, 1642. jan. 8.)

Olasz természettudós, természetfilozófus, 450 éve született. A pisai egyetem orvosi karán tanult, itt ismerkedett meg Eukleidész és Arkhimédész tanaival. 1589-től előbb a pisai majd a padovai egyetem professzoraként dolgozott, számos felfedezést tett: megalkotta a szabadesés és a hajítás törvényeit, foglalkozott az inga lengésének szabályaival, megismerkedett Kopernikusz munkásságával. A távcső 1609-es felfedezése után, megalkotta ennek továbbfejlesztett változatát, amellyel jelentős megfigyeléseket végzett: a Hold a Földhöz hasonlóan égitest, felfedezte a Jupiter négy holdját, megállapította, hogy a Tejút csillagokból áll. Felfedezéseit 1610-ben Siderius Nuncius c. művében adta közre. Egyetértett a kopernikuszi tanokkal, miszerint nem a Föld, hanem a Nap körül keringenek a bolygók, köztük a Föld is (heliocentrikus világkép). Felfedezései és újszerű gondolatai kivívták az egyház haragját, az inkvizíció tanainak visszavonására kötelezte Galileit. 1633-tól élete végéig házi őrizetben kellett töltenie napjait Firenze melletti otthonában, műveinek kiadását és terjesztését is betiltották. A házi őrizet évei alatt is továbbfolytatta munkáját és kutatásait. Megírta a Két új tudomány c. könyvét, melyben a fizika területén tett legújabb megfigyeléseit fogalmazta meg. Ez volt az a mű, amely Newton munkásságának alapköve lett, ugyanakkor pedig megszülettek a klasszikus fizika alapvető törvényei.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13