Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

november 10.
Luther Márton
(Eisleben, 1483. nov. 10.- Eisleben, 1546. febr. 18.)

Német lelkész, a reformáció szellemi atyja, 530 éve született. Ágoston-rendi szerzetesként lett teológus és professzor, a wittenbergi egyetem bibliatanára volt. 1517. október 31-én kitűzi a wittenbergi vártemplom kapujára a búcsúcédulákkal kapcsolatos nevezetes 95 tételét. (Albert mainzi püspök búcsúcédulák segítségével próbálta összegyűjteni a szükséges források ráeső részét a római Szent Péter-bazilika felépítéséhez, illetve saját adósságai kifizetéséhez. Október 31-én Luther levelet írt Albert püspöknek, amelyben tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen.) 1518-ban tételei visszavonására akarta késztetni a pápai követ, de ezt megtagadta, s a pápához fellebbezett 1519-ben a Lipcsei Dispután nyilvános hitvitára került sor, ahol Johannes Eck-kel szemben megvédte tanait. Tagadta a pápaság isteni eredetét, a pápa és a zsinatok tévedhetetlenségét. 1520-ban a pápa kiátkozással fenyegette meg, mire ő a wittenbergi vár kapujánál elégette nyilvánosan a kiátkozó pápai bullát és az egyházi törvénykönyvet. Ebben az évben írta nagy vitairatait a A kereszténység állapotának megjavításáról, Az egyház babiloni fogságáról, A keresztény ember szabadságáról és Az Antikrisztus bullája ellen címmel. 1521-ben az egyház kiközösítette, eretnekké nyilvánította, a wormsi birodalmi gyűlésen pedig kimondták rá a wormsi birodalmi átkot, melynek értelmében bárki büntetlenül megölhette. A vagyona gazdátlanná vált, bárki magához vehette. Bölcs Frigyes választófejedelem, hogy megmentse Luthert elraboltatta és Wartburg várába vitette. Az itt töltött tíz hónap alatt röpiratokat írt, s hozzákezdett a Biblia német nyelvre fordításához. 1522-re befejezte az Újszövetség fordítását és magyarázattal látta el, majd 1534-re az Ószövetséggel is elkészült. 1522-ben visszatér Wittenbergbe és a reformáció eszméinek terjesztéséért dolgozott. Legfontosabb feladatának az egyházszervezést és a népoktatás fejlesztését tekintette. 1525-ben házasságot kötött Bóra Katalinnal, a házasságból hét gyermeke született. Luther Márton a szükséges reformokat sokáig a katolikus egyház keretein belül szerette volna megvalósítani, de a korabeli vallási és társadalmi ellenkezésnek köszönhetően, véget vetett a katolicizmus középkori európai egyeduralmának.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13