Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

szeptember 25.
Thököly Imre
(Késmárk, 1657. szept. 25- Nikomédia, Törökország, 1705. szept. 13.)

Kuruc hadvezér, 1682-1685 között Felső-Magyarország, majd Erdély fejedelme, 355 évvel ezelőtt született. Apja, Thököly István részt vett a Wesselény Ferenc nádor vezette rendi mozgalomban, amiért 1670-ben jószágvesztésre ítélték és a császári csapatok ostrom alá vették Árva várát. A nagybeteg Thököly István az ostrom alatt meghalt, fia Imre Erdélybe menekült. 1678-ban a bujdosók vezérükké, majd 1680-ban a kuruc seregek fővezérévé választották. Rövidesen elfoglalta Kassát és Felső-Magyarországot, valamint a bányavárosokat. 1682-ben feleségül vette Zrínyi Ilonát, I. Rákóczi Ferenc özvegyét. A szultán 1682-ben királyi címet adott neki, de ő csak a Felső-Magyarország fejedelme címet használta. Sikertelenek maradtak a tartós francia kapcsolatok megszerzésére irányuló törekvései, és ezért jobbára csak a hanyatló török birodalom szövetségére támaszkodhatott. A török Bécs alatti veresége (1683) és az azt követő magyarországi hadjárat véget vetett fejedelemségének. A kurucok egymás után csatlakoztak a törököt Magyarországból kiűző császári csapatokhoz. Thököly haláláig törökországi száműzetésbe kényszerült. Hamvait 1906-ban hozták vissza szülővárosába és a késmárki evangélikus templomban temették el.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13