Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

március 28.
Johannes Amos Comenius
(Nivnice, 1592. márc.28.-Amszterdam, 1670. nov. 15.)

Cseh-morva teológus, pedagógus, iskolaszervező, filozófus 420 éve született. Az utókor elsősorban tanítási és nyelvtanítási módszerek megújítójaként tartja számon. Oktatási reformja két fontos dolgot tartott szem előtt: először is a tanulás gyors, örömteli és alapos legyen, a tanároknak figyelembe kell vennie, miként fogadja az ismereteket a gyermek elméje. Erről szól a Nagy oktatástan (Didactica Magna) és A gyermekkor iskolája c. művei. Másodszor, hogy az európai kultúra minden gyermek számára elérhető legyen, latinul kell tanulniuk, de a „magolós” nyelvtanulás helyett „természetes” módszert javasolt. Tankönyvét is ebben a szellemben állította össze: hasznos ismereteket közölt a világról cseh és latin nyelven egymás melletti hasábban feltüntetve, hogy a tanulók könnyebben összehasonlíthassák és megtanulhassák a latin nyelvet. A könyv hamarosan Európa szerte híressé vált.

Meggyőződése volt, hogy az összes emberi ismeretet a legegyszerűbb, legáltalánosabb alapfogalmakra kell visszavezetni. Emellett ki kell dolgozni az alapfogalmak egymáshoz kapcsolódásának rendszerét is. Ez a mindent átfogó tudomány a pánszófia. Ez a "mindentudás" segíti az embereket abban, hogy boldoguljanak a világban. Magyarországon 1650-ben Sárospatakon ifj. Rákóczi Zsigmond fejedelem pánszofikus mintaiskolát kívánt létrehozni és ennek létrehozására Comeniust kérte fel. A vállalkozás azonban nem volt sikeres, részben a fejedelem halála miatt, részben pedig a gyerekek felkészületlenek voltak ahhoz, hogy az írás-olvasás alapismeretein túl mást is megtanuljanak.

A nagy oktatási reformer nevét viseli az Európai Unió keretein belül működő Élethosszig tartó tanulás programjának a közoktatásra vonatkozó (az óvodáktól a középiskoláig) része is. A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. Kiemelten támogat néhány fontos általános célkitűzést, mint pl. a multikulturális környezetben történő tanulást, a hátrányos helyzetű csoportok támogatását vagy az iskolai leszakadás elleni harcot.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13