Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

szeptember 2.
Heckenast Gusztáv
(Kassa, 1811. szeptember 2. – Pozsony, 1878. április 10.)

200 éve született nyomdász, könyvkereskedő, könyvkiadó, a Vasárnapi Újság alapítója.1840-ben társult Landerer Lajossal. A közös cégen belül a kiadási és könyvkereskedelmi ügyeket intézte. A nyomdában készült a Kossuth Lajos szerkesztésében megjelenő Pesti Hírlap és Jókai Mór Életképek című lapja. A Landerer és Heckenast-nyomda neve az 1848. március 15-i forradalmi események kapcsán vált igazán emlékezetessé. A szabad sajtó első termékeit, a Nemzeti dalt, és a 12 pontot a márciusi ifjak ebben a nyomdában nyomtatták ki. A szabadságharc bukása után, 1854-ben meghalt Landerer Lajos, s a nyomda most már egyedül Heckenast Gusztávé maradt. Társa halálát követően egyedül vitte tovább az egész üzletet. 1863-ig Landerer és Heckenast impresszummal jelentette meg a kiadványait, utána nevében is egyedüli tulajdonosává vált a legendás Landerer-nyomdának. 1854-ben bocsátotta útjára Pákh Albert szerkesztésében a Vasárnapi Újságot. Ez az első olyan magyar lap, melynek egyik fő vonzereje a fametszetes kép volt. Az ötvenes években több más lapnak is kiadója volt: Arany János Szépirodalmi Figyelőjének, Jókai Mór Nagytükör című humoros újságjának, amelynek később Üstökös lett a neve. Kiadványainak nagy része magyar írók, költők műve volt, az ő nyomdájában jelentek meg többek között Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc, Vajda János, Jókai Mór, Jósika Miklós írásai. Elsőként adott ki gyűjteményes sorozatot (Magyar Remekírók). 1873-ban cégét eladta a Franklin Társulatnak, majd Pozsonyban telepedett le, ahol haláláig élt.

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13