Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

augusztus 29.
(Ákosházi) Sárkány Ambrus
(1480 körül – Mohács, 1526. augusztus 29.)

Az ákosházi Sárkány család ősi birtoka Zala megyében feküdt. A dinasztia II. (Jagelló) Ulászló alatt emelkedett fel az ismeretlenségből az országos politika porondjára. Az 1505. évi országgyűlésen Sárkány Ambrus mint pozsonyi kapitány és főispán tűnik fel. 1510-ben diplomataként Ulászló megbízásából ő utazott el Miksa német-római császárhoz a törökellenes cambray ligához való csatlakozás ügyében.

Sárkány Amrus volt többek közt Zala megye főispánja is. Látjuk tehát, hogy a király bizalmasa volt, aki legbensőbb ügyeit intézte. Sárkány karrierje igazán akkor ívelt fel, amikor 1525-ben az országbíró ítélőmestere, majd maga lett országbíró. 1526. július 20-án II. Lajos a közelgő török seregek elé vonulva Sárkány Ambrus érdi kastélyában pihent meg és innen indult a mohácsi csatamezőre. Eközben a kastély ura már a király parancsára Buda és Érd kikötőjéből hajókkal 2000 pápai zsoldost szállítva, Tomori Pál érsek, fővezér megsegítésére, Pétervárad felmentésére indult. Mire azonban odaért, Pétervárad már elesett. Később Báthorival együtt próbálta megakadályozni a tengernyi török had átkelését a Dráván az eszéki híd felégetésével, de a szultán felépítette azt és átkelt rajta. Ott esett el ő is a mohácsi síkon 485 évvel ezelőtt a király közvetlen kíséretében, a hatalmas túlerővel vívott küzdelemben. A képen az ófalusi II. Lajos emlékmű, melyen az Ákosházi Sárkány család címere látható.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13