Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

július 26.
George Bernard Shaw
(Dublin, 1856. július 26. – Ayot Saint Lawrence, 1950. november 2.)

A XX. század egyik legtermékenyebb színpadi szerzője 155 éve született. Ír származású volt, egy elszegényedett arisztokrata család fia. Az apa részeges semmittevő, az anya művelt zenetanárnő, aki férje helyett is pénzt keres. Az apa a nagyon értelmes fiút pénzkeresésre akarja szoktatni, hogy majd ő tartsa el a családot. A családi körülmények miatt ezért hamar munkába áll, de emellett igyekszik minél többet tanulni, minden szabadidejét a közkönyvtárakban tölti. A történelemtől természettudományig minden érdekli. Még ifjú ember, amikor szülei elválnak és ő apjával marad, aki elveszi pénzét, amelyet munkával keres. Apjától el se köszönve Londonba szökik édesanyjához, aki úgy fogadja, mintha el se szakadtak volna egymástól. Megnősül, jól fizetett állása van, tisztelt közéleti férfi. Zenészekről és írókról írt kötetnyi tanulmányt. Művészek és ifjú politikusok körében írókkal is összebarátkozik Oscar Wilde-dal, H. G. Wells-szel. Két feltűnést keltő kritikasorozatával lép az irodalmi életbe. Az első Wagner zenedrámáiról, a másodikat Ibsen drámáiról írta. Jó ideig újságírónak és politikusnak ismerték. A különböző hírlapokban és folyóiratokban zene-, színi- és irodalomkritikusként tartották számon. Csak 42 éves korában írta első színdarabját. A Warrenné mestersége c. művét jó tíz évig magántársaságban se merték bemutatni, és két évtizednek kellett eltelnie, amíg színházban először játszották. Warrenné ugyanis tisztes gazdag asszony, de csak később fedezi fel a leánya, hogy vagyona és jövedelme onnét származik, hogy jól menő bordélyháza van. Üzlettársa pedig egy pap. Egész sor színjátéka komoly kritika a polgári élet hazugságai ellen. Shaw nevetve és nevettetve vígjátékokban tart tükröt nézői elé. Közben történelmi komédiákat is ír, a Caesar és Cleopatra, Az ördög cimborája. A két világháború közt írta legremekebb színjátékait, a Szent Johanna bemutatása óta a műfaj klasszikusának számít. A franciák hősnőjében nem a szentet, hanem a nép szabadságának hősét mutatja be. A második világháború után leginkább időszerű politikai témákat formál komédiává. Néha azonban megint visszafordul a múltba, egészen a végső, a Newtonról szóló komédiáig. Ünnepelt íróként halt meg 94 évesen.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13