Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

június 4.
Trianoni békeszerződés
(1920. június 4.)

Kilencvenöt évvel ezelőtt Magyarország és a háborúban győztes antanthatalmak között a versailles-i Nagy Trianon palotában írták alá az I. világháborút lezáró békeszerződést. A szerződés meghatározta Magyarország határait, az elcsatolandó területeket, kimondta függetlenségét a Monarchiától, megtiltotta, hogy más országgal a Nemzetek Szövetsége engedélye nélkül államszövetségre lépjen, a magyar hadsereg létszámát 35000 főben maximalizálták, megtiltották az általános hadkötelezettséget, korlátozták a fegyvergyártást, az országot a háborús károk megtérítésére kötelezték, a jóvátétel zálogául lekötötték a magyar állam minden vagyonát és bevételi forrását, a kereskedelemben a győztes államoknak a legnagyobb kedvezmény elvét volt köteles biztosítani. A békeszerződés nyomán Magyarország területe 67%-kal, a lakosság száma pedig 18,2 millió főről 7,6 millióra csökkent. A magyar külpolitikát a II. világháború végéig egyértelműen a határrevíziós törekvéseknek rendelték alá, ezekben a "mindent vissza" hívei többségben voltak a kompromisszumra is hajlandókhoz. A fegyverkezési és egyéb korlátozásokat 1937-ben felmondta a magyar kormány, lényegében visszhang nélkül. Az elveszített területek egy részét a II. világháború előtt és alatt a Bécsi döntésekkel (1938 és 1940), illetve német szövetségben fegyveres akciókkal az ország visszaszerezte. Az I. Bécsi döntéssel a Felvidék és Kárpátalja déli - többségében magyarlakta - részét, Csehszlovákia német elfoglalásakor Kárpátalját, a II. Bécsi döntéssel Észak-Erdélyt, Jugoszlávia német lerohanását követően pedig Muraközt, Dél-Baranyát és Bácskát kapta vissza az ország. Az 1947-es Párizsi békeszerződés visszaállította az 1937-es határokat. Azóta Magyarország területe – apróbb kölcsönös területi kiigazításoktól eltekintve – nem változott, nagysága hivatalosan 93.030 km2.

Irodalom:

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13