Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

március 17.
Kudó József
(Tököl, 1885. március 17. - Budapest, 1967. augusztus 3.)

Horvát származású plébános, 125 évvel ezelőtt született. Iskoláit Székesfehérváron végezte, s ott is szentelték pappá 1907-ben. Érdre került segédlelkésznek, majd Ercsi, Ráckeve, Budafok, Fehérvárcsurgó és Iváncsa községekben folytatta papi pályáját. 1915-től a világháborúban kórházi és tábori lelkészi teendőket látott el különböző frontokon. 1922-től Érd plébánosa volt. 1923-ban kért először engedélyt, hogy Újfaluban az iskolában misézhessen. Ezt meg is kapja, s ettől fogva itt is van szentmise, így a híveknek nem kell a távoli Ófaluba járniuk. Egyidejűleg felvetődik az a gondolat, hogy új templom épüljön Újfaluban. Az építést Magyar István világi elnök irányításával 1927-1929 között végezték el. Ez a mai Jézus Szíve templom Újfaluban. A településen 1945-ig több helyen is megalakultak az új egyházközösségek. Ezért a megyés főpásztor a régi plébánia székhelyét, ami eddig az ófalusi templom volt, áthelyezi Érd-Újfaluba. Kudó József 1962-ig itt plébános. Kudó támogatásának köszönhető, hogy a Szent József egyházközség megalakulhatott, hogy Tusculanumban és a Weekenden ( mai parkvárosi településrész) állandó szent misét tartottak. Jelentős szerepe volt Érd civil kulturális életében is. Hosszú ideig az érdi kaszinó elnöke. 1947-től 1948-ig a Szabadművelődési Tanács elnöki tisztét is betöltötte. Kéziratban elkészítette a Kudó család történetét, amely az érdi délszláv gyökerű lakosság múltjának fontos forrásműve. Érden az ercsi úti temetőben nyugszik.

Irodalom:

Kudó József visszaemlékezése kéziratos naplójából : Kézirat másolat
Kudó József önéletrajzi írása : Kézirat másolat
Kudó József érdi plébános jubileuma. Érd és vidéke 1932. szeptember 2.

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13