Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

február 20.
II. József
(Bécs, 1741. március 13. - Bécs, 1790. február 20.)

Magyar király, német-római császár, I. Ferenc és Mária Terézia fia, 220 évvel ezelőtt halt meg. Tényleges hatalom csak anyja halála után 1780-ban került a kezébe. Trónra lépését követően nem koronáztatta magát magyar királlyá, ezért "kalapos" királynak is nevezik. Uralkodása alatt nem hívott össze országgyűlést. A felvilágosodás szellemében, abszolutisztikus módszerekkel, modernizált és erősen centralizált birodalmat kívánt létrehozni. Türelmi rendeletében szabad vallásgyakorlatot biztosított, feloszlatta a nem tanítással vagy betegápolással foglalkozó szerzetesrendeket. 1784-ben a németet tette hivatalos nyelvé, megszüntette a birodalmon belüli vámhatárokat, egységes birodalmi adminisztrációt hozott létre. Megszüntette az örökös jobbágyságot, megadta a szabad költözés, a saját vagyonnal rendelkezés és a pályaválasztás jogát a jobbágyoknak. 1789-ben egységes a nemességre is kiterjedő földadót vezetett be. Halála előtt Magyarországot érintő rendeleteit -a türelmi és a jobbágyrendelet kivételével - visszavonta. Mivel II. József örökösök nélkül halt meg, így öcsse II.Lipót követte a trónon.

Irodalom:

Sára János: A Habsburgok és Magyarország, 950-1918
Gonda Imre: A Habsburgok : Egy európai jelenség
Pohl, Walter: A Habsburgok : egy európai dinasztia története
Habsburg lexikon / [szerk. Brigitte Hamann]

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13