Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

július 10.
Kálvin János
(Noyon, 1509. július 10. - Genf, 1564. május 27.)

Ötszáz évvel ezelőtt született, francia származású teológus, humanista tudós, a kálvinizmus névadója. Párizsban és Orléans-ban jogi, egyházi, bölcsészeti és irodalmi tanulmányokat folytatottt. Rokona, Robert Olivetan hatására a reformáció mellé állt, részt vett reformációt pártolók titkos összejövetelein.A protestánsüldözés ideje alatt Kálvin Bázelba menekült és a következő évben ott fejezte be A keresztény vallás rendszere (Institutio Religionis Christianae) című világhírű művét. 1536 júliusában Genfbe ment Guillaume Farel meghívására. Farel nevéhez fűződik Genf reformációja. Az ő kérésére maradt ott segítőtársául, vallástanítói, majd lelkészi állást fogadott el. 1537-ben írta meg első kátéját franciául, majd egy évvel később a másodikat latinul. 1538 szeptemberében Strasbourgban települt le, ahol a hugenotta menekültekből alakult gyülekezet lelkipásztora lett. Az V. Károly császár által egybehívott wormsi (1540) vallásügyi értekezleteken ő képviselte a református irányzatot. A katolikus és protestáns fél ezen egyeztetési kísérletét a pápa követe meghiúsította. 1540-ben a tanács visszahívta Kálvint Genfbe. Kálvin hosszas fontolgatás után, 1541-ben tért vissza, ahol rövid idő alatt megszervezte a kálvinista egyház alapját képező négy szolgálatot: Lelkipásztori, Tanítói, Presbiteri, Diakóniai, és azonnal benyújtotta az általa készített egyházi rendszabályzatot, melyet a tanács jóváhagyott és Genf "egyházi alkotmánya" lett. Felállították a konzisztóriumot (egyháztanács) felerészben egyházi, felerészben világi tagokból. Ezután a konzisztórium gyakorolta az egyházi hatalmat és közvetlen befolyása volt a város világi igazgatására is. 1543-ban a párizsi Notre Dame előtti téren nyilvánosan elégetik fő művét, az Institutiot. 1559-ben Párizsban Kálvin vezetésével református nemzeti zsinat ült össze, mely elfogadta a Confessio Gallicanát (Francia Hitvallás) és az Egyház fegyelmi rendtartását. 1558 ősze óta többször is betegeskedett, utolsó prédikációját 1564 februárjában tartotta. Genf temetőjében, saját kérésére jeltelen sírba temették.

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13