Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

március 24.
Bél Mátyás
(Ocsova, 1684. március 24. - Pozsony, 1749. augusztus 29.)

Evangélikus lelkész, tudós volt, 325 évvel ezelőtt született. Igazi polihisztor, latin, magyar, német és szlovák nyelven publikált, tudományszervező, a berlini és londoni akadémia, az olmützi és a jénai tudóstársaság tagja. Új alapra helyezte a latinoktatást, tankönyveket szerkesztett és adott ki. A latin nyelvű, tudományos híreket is közlő periodika a Nova Posoniensa c. lap alapítója és szerkesztője. E lapjával megalapozta a honismereti publicisztikát. Magyar nyelvű katekizmust, Újszövetséget adott ki. Tervezte a magyar nyelv- és irodalomtörténet kiadását , ebből azonban csak a rovásírásról szóló rész jelent meg. Legnagyobb vállalkozása Magyarországnak a német államismereti iskola módszeren alapuló vármegyénkénti leírása volt, a földrajzi, közigazgatási , néprajzi, gazdasági viszonyokról adott képet. A megjelent öt kötet tíz vármegye ismertetését tartalmazza (főként a Felvidéket) Mikovinyi Sámuel térképeivel, a többi vármegye leírása kéziratban maradt. A magyar tudományos irodalomban először foglalkozott a hazai mezőgazdasággal és a parasztsággal (Tractatus de re rustica Hungarorum). Az iskolai tantervet korszerűsítve bevezette a földrajz, a magyar történelem tanítását, a francia nyelvet. Kutatta a finnugor nyelvrokonság kérdését is. Érdeklődését az alkímia is felkeltette, Wallaszkay János orvostól tanulta az alkímiát, és elsősorban a robbanó elegyekkel (salétrom, kén) foglakozott.

Bővebb irodalom Bél Mátyásról könyvtárunk állományából:

Bél Mátyás : Hungariából Magyarország felé
Bél Mátyás Pest megyéről / [fordította Szabó Béla ; jegyzetekkel ellátta és az 1728. évi összeírás adataival kiegészítette Pintér Emilné]
Török Zsolt: Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a honismereti iskola
Bél Mátyás levelezése / [a leveleket sajtó alá rend., a bevezetőt írta és a jegyzeteket kész. Szelestei N. László

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13