Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

február 12.
Charles Darwin
(Shrewsbury, 1809. február 12. - Down, 1882. április 19.)

A kétszáz évvel ezelőtt született természettudós, nagyapja Erasmus Darwin nyomdokaiba lépve először orvosnak készült. Már fiatal korában érdeklődött a természettörténet iránt, az edinburgh-i egyetemen a természettörténet mellett geológiát, majd a cambridge-i egyetemen teológiát hallgatott. 1831-ben, Adam Sedgwick geológushoz csatlakozva egy öt évig tartó expedicióra indult a Beagle fedélzetén. Az út során végzett megfigyelései alapozták meg evolúciós elméletét, a Galapagos-szigeteken észlelte miként változnak az egyes fajok. Megfigyeléseit a róla elnevezett Darwin-pintyeken végezte. Angliába visszatérve a Londoni Geológiai Társaság tagjává választották. Idejét az expedició során szerzett tapasztalatainak, megfigyeléseinek feldolgozásával töltötte: 1839-ben megjelent az Egy természettudós utazása a föld körül c. könyve. Ezt követte evolúciós elméletének kidolgozása, mely szerint az élővilág sokféleségének kialakulásában döntő szerepe van a természetes szelekciónak. 1859-ben publikálta A fajok eredete c. munkáját, amely nagy vihart kavart az akkori közvéleményben. Evolúciós elméletének legtámadottabb része az ember fejlődése volt. 1871-ben megírta Az ember származása c. könyvét. A támadások ellenére nagy tisztelet övezte, halála után a Westminster Apátságban temették el, Newton, Faraday, Lyell mellé. Nevét Ausztrália Északi Területének fővárosa, és a róla elnevezett Darwin-díj őrzi.

A témával kapcsolatos, könyvtárunkban megtalálható irodalom:

Charles Darwin: Egy természettudós utazása a Föld körül
Charles Darwin: A fajok eredete természetes kiválasztás útján
Richard Dawkins: A vak órásmester : gondolatok a darwini evolúcióelméletről
Richard Dawkins: Folyam az Édenkertből : darwinista elmélkedések az életről
Steve Jones: Darwin szelleme : a fajok eredete - mai változatban
Vámos Magda Így élt Darwin : Életrajz
A Darwin-díj : működésben az evolúció : Darwin-díjasok

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13