Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

augusztus 20.
Ratio Educationis
(1777. augusztus 20.)

230 évvel ezelőtt, ezen a napon adta ki Mária Terézia a Ratio Educationis néven ismert rendeletét az iskolaügy átszervezéséről. Ez szabályozta az alsó és középfokú oktatás tanrendjét. A gimnáziumba csak alsófokú iskola elvégzése után lehetett bekerülni. Az osztályok szétválasztására is ennek alapján került sor, akárcsak az osztályfőnöki rendszer bevezetésére. A tanév november 1-én kezdődött, és a következő év szeptember 20-ig tartott. A nagy vakáció tehát lényegesen rövidebb volt a mainál. "Az ifjak azt tanulják, ami a jövőben számukra hasznos lesz" - szólt a tananyag megfogalmazása. A középiskolában a humán tárgyak mellett matematika és természetrajz szerepelt, az utóbbihoz tartozott a fizika, sőt némi kémiai ismeret is. A rendelkezés persze nem érvényesült gyorsan és mindenütt, mivel zömében egyházi iskolákról volt szó, amelyek nem nagyon lelkesedtek az állami beavatkozásért, és még kevésbé az állami ellenőrzésért. A Ratio Educationis előírásainak és rendelkezéseinek a bevezetésére és a tanítás ellenőrzésére állami tankerületeket hoztak létre.

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13