Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

április
Fráter György
(Horvátország, Kamičić, 1482. - Alvinc, 1551. december 17.)

Horvát származású nemes, eredeti neve Utyeszenics, aki nagyszerű katonai, papi, politikai diplomáciai képességekkel rendelkezett. Számtalan tisztséget töltött be: volt királyi tanácsos, helytartó, kormányzó és erdélyi vajda, élete utolsó évében megkapta az esztergomi érsek és a bíboros címeket is. Fiatalon még Corvin Jánost szolgálta, majd Szapolyai Jánost. Szerette volna, ha a Mohács után kettőbe szakadt államot sikerül egyesíteni, ezért győzte meg Szapolyait, hogy halála esetén a Habsburgokat tegye meg örökösének (váradi béke - 1538). 1540-től a csecsemő királyfi gyámja, s megvédi Budát az ostromló császáriaktól, majd 1542-vel kezdődően megszervezte az Erdélyi Fejedelemséget. Élete végéig Erdély legbefolyásosabb vezetője és védelmezője volt. 1551-ben rávette Izabellát és fiát a lemondásra, s az Erdélyből való távozásra, ő maga pedig átadta Erdélyt a császáriaknak. Habsburg Ferdinánd egyfelől megjutalmazta, címekkel halmozta őt el. Erdély vajdája lesz, de a császár emberei gyanakvóak a baráttal szemben, mert tartanak a kiváló politikustól, aki a töröknek is megküldi az erdélyiek adóját, ezért alvinczi kastélyában Castaldo zsoldosai meggyilkolják. Hetven napig feküdt temetetlenül majd a gyulafehérvári káptalan emberei a székesegyház kriptájába temetik.

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13