Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

február 14.
Batthyány Lajos gróf
(Pozsony, 1807. február 14. - Pest, 1849. október 6.)

Már egészen fiatal korában a katonai pályát választotta, de már húsz évesen, 1827-ben kilépett a hadseregből és önálló független életet kezdett élni. Átvette birtokainak irányítását, miközben jogi tanulmányaiból vizsgát tett a zágrábi akadémián. Mindezek után, a kor szokásainak megfelelően Nyugat-Európai körutat tett, ahol megismerkedett a fejlett polgári államok viszonyaival. A külföldi tapasztalatokat aztán birtokain is alkalmazni kezdte, és a korabeli legkorszerűbb elvek szerint folytatta a gazdálkodást. 1830-tól, mint felsőtáblai tag részt vett az akkor rendkívül élénk reformkori országgyűléseken. Részt vett a Vas Vármegyei Gazdasági Egylet és az Iparegyesület megalakításában. 1845 végén elnökletével alakult meg az ellenzék központi választmánya; 1847-től pedig már ő az ellenzéki párt elnöke. Ennek az évnek az őszén támogatta Kossuthot, hogy Pest vármegye követeként részt vegyen az országgyűlésen. 1848. március 15-én tagja volt annak a küldöttségnek, amely az országgyűlés által megfogalmazott reformköveteléseket tartalmazó feliratot Bécsbe vitte. Március 17-én V. Ferdinánd miniszterelnökké nevezte ki.

Az első független magyar kormány legsürgősebb teendői közé tartozott a honvédelem megszervezése és az államkassza alapjainak biztosítása. Miniszterelnöksége alatt felállították a Honvédséget és megkezdték a pénzgyártást. Arra törekedett, hogy az önállóság biztosítása mellett az országot az alkotmányosság talaján is megtartsa, nehogy az udvarnak ürügy kínálkozzék a nyílt beavatkozásra.

Szeptember 28-án Lamberg meglincselése után lemondott és Bécsbe utazott, ahol hivatalosan is visszaadta megbízatását. Bécsből Vas vármegyei birtokaira vonult vissza, Vidoss József seregében harcolt Teodorovic csapatai ellen, októberben megsérült. Gyógyulása után visszaköltözött Budapestre, de továbbra is bízott abban, hogy meg tudnak állapodni az udvarral.

1849. január 8-án Windischgraetz parancsára Pesten elfogták. Az ellene indított felségárulási perben a bíróság, előbb néhány évi börtönre ítélte, mely ítéletet később halálra módosították. Haynau 1849. október 5-én hirdette ki a kötél általi halálról szóló ítéletet. Ezt az ítéletet később kegyelemből (és a nyakán a maga által vágott seb miatt) golyó által való kivégzésre módosították, s október 6-án kivégezték. Néhány nap múlva a pesti ferences templom kriptájában helyezték örök nyugalomra a holttestét, melyet csak a kiegyezés után, 1870. június 9-én országos gyász közepette szállították át mostani helyére, a Kerepesi temetőben emelt mauzóleumba.

Batthyány Lajos kormánya

Névsor felülről lefelé és balról jobbra:

Batthyány Lajos miniszterelnök
Szemere Bertalan belügyminiszter
Esterházy Pál a király személye körüli miniszter
Klauzál Gábor ipar- és földművelésügyi miniszter
Kossuth Lajos pénzügyminiszter
Mészáros Lázár hadügyminiszter
Széchenyi István közmunka és közlekedésügyi miniszter
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter
Deák Ferenc igazságügyi miniszter

Teljes kalendárium

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13