Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program, közismert nevén TÁMOP pályázati kiírására a szentendrei Pest Megyei Könyvtár vezetésével a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érdről, a gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Damjanich János Általános Iskola Gödöllőről, és a Katona Lajos Városi Könyvtár Vácról konzorciumot alakított és sikeresen pályázott a „Tudásdepo-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című programra. A projektben még részt vesznek együttműködő partnerként Pest megyéből, a konzorciumi helyszínekről általános iskolák, közgyűjtemények és a Pont Kiadó.
 
A program átfogó célja az egész életen át tartó tanulás feltételének megteremtéseként, új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés újszerű útjainak kiépítése.
 
Kiemelt cél olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és az informális tanulás és képzés lehetőségeihez, valamint az elektronikus információkhoz.
 
Célközösségünk kiemelten a 6-14 éves gyermekek és a velük kapcsolatban élő szülők, tanárok, valamint a hátrányos helyzetűek (romák, sajátos nevelésű igényűek, siketek) és természetesen a szolgáltatásainkat használók teljes körére figyelemmel leszünk a program során.
 
A felhasználható idő 20 hónap – az „expressz” elindult szeptember 1-jén – ennek keretei között kell a hihetetlenül gazdag programokat megvalósítani. A könyvtárosok mind a négy városban már hónapok óta lázasan tevékenykednek, előkészítő feladatok sorát végzik. A hivatalos nyitó konferencia 2009. október 21-én lesz Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtár olvasótermében (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.), ahol reményeink szerint részt vesznek a programban érintett települések polgármesterei, általános iskoláinak igazgatói is, hiszen az ő felelősségi kompetenciájukba tartozóknak szól a programunk, amelyet velük együtt szeretnénk megvalósítani.
 
Ízelítőként néhányat a majd 2 évig zajló programsorozatból.
 
Tudjuk, és a sokadik vizsgálat is bizonyítja, hogy a magyar gyermekek szövegértése rendkívül problematikus, s ez kiterjed valamennyi tantárgy tanulására. Ennek javítása érdekében az olvasástudományok eredményeit ismertető konferenciákat rendezünk a konzorciumi helyszíneken pedagógusok, szülők, érdeklődők számára. Tanulmánykötetet adunk ki, amelyben az olvasáskutatás legfrissebb eredményeit publikálja a Pont Kiadó. A könyvet Pest megye valamennyi iskolai és községi könyvtára számára eljuttatjuk.
 
Ingyenes részvételt biztosítunk két alkalommal biblioterápiás tanfolyamon, ahol a megyében élő gyermekkönyvtárosok, pedagógusok és érdeklődő szülők megismerhetik a biblioterápiának az olvasás- és személyiségfejlesztésben megnyilvánuló lehetőségeit.
 
A gyermekek olvasási kedvét kívánjuk növelni a 10-14 éves korúak számára összeállított 12 hónapos élménygyűjtő olvasási programmal. A Természet Kalendáriuma, a Rejtvények és rejtélyek a matematikában, a Diótörő fejtörő (az utóbbi kettő számítógépes program) című játékos 10-12 hónapig tartó feladatsorok, a nem formális tanulást, a könyvtári tájékozódást és a számítógép használatát segítik, komplex ismeretek adnak játékos vetélkedők formájában.
 
A jelnyelvi tanfolyamok, A siketek és hallók egymás között című rendezvények az esélyegyenlőség megteremtését célozzák Vácott, reméljük sikerrel.
 
Figyelemre méltó az iskolásoknak szóló, a helyismeretet és az idegenforgalmi ismereteket kombináló projekt Leányfalun.
 
Különleges feladatsorból álló művészeti programot készítettek az érdiek a hátrányos helyzetű tanulók számára.
 
A pályázat mérlegének másik karja a számítógépes szolgáltatások fejlesztése.
 
Az olyan könyvtári portálok kifejlesztését terveztetjük meg a konzorciumi tagok számára, melyek a későbbiekben adaptálhatók és használhatók lesznek a megye valamennyi könyvtára számára, valamint lehetővé teszik a könyvtárhasználók számára az interaktív kapcsolatrendszert, a 24 órás hozzáférést. Kialakítjuk a könyvtári számítógépes adatbázisokat egy-egy iskolában (Gödöllőn valamennyi általános iskolában) és a konzorciumi városok kistérségeinek néhány településén.
 
A Pest megyében általánosan használt Szikla21 könyvtári program fejlesztésével az országos lelőhely nyilvántartáshoz kapcsolódunk, lehetővé tesszük ezzel, hogy az interneten keresztül, otthonról számos könyvtári szolgáltatás elérhető legyen.
 
A pályázati célok hosszú távú, a 20 hónapon túli kiterjesztését, a könyvtárosok továbbképzésével is kívánjuk biztosítani, kollegáink szaknyelvi angol és web-szerkesztői tanfolyamokon, kommunikációt fejlesztő tréningen vehetnek részt a pályázat révén.
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
A megnyert közel 90 millió forint felhasználása, a vele való gazdálkodás nagy felelősség, reméljük, hogy a programban résztvevő sok-sok kisebb-nagyobb gyermek tudástól csillogó tekintete, a polcokon szaporodó olvasott könyvek száma bizonyítja majd számunkra, hogy jól sáfárkodtunk a ránk bízott pénzzel.
 

Pest Megyei Könyvtár (konzorciumvezető), Szentendre
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd
Damjanich János Általános Iskola, Gödöllő
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllő
Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác

 
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13