Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Könyvajánló

Vasné Tóth Kornélia:
Elő diáknyelv
Két város, húsz év tükrében
2010

A diáknyelv világa mindenkit foglalkoztat, hiszen a tizenéves korosztály beszédmódja, szókincse részint továbbörökítődik a felnőttek beszédébe, részint leleményességével, szóalkotási módjaival a köznyelvi szókincsgyarapítás mintájául is szolgálhat. Hogyan mutatkozik meg e nyelvben szinkrónia és diakrónia, állandóság és változás egysége? Erre
ad választ a két település, Sárbogárd és Érd diákjainak körében húsz év eltéréssel végzett felmérés, az újonnan készített érdi diáknyelvi szótár, illetve az összehasonlító alak- és jelentéstani elemzés. Az olvasók a témával kapcsolatos fontosabb szakirodalmi írásokba, terminológiai vitákba is betekintést nyerhetnek, s megtudhatják, mit jelentenek a következő szavak: borsófon, zsebdünnyögő, gagyimail, susmus, racska, elevező, pedál, lenyó…

Vasné Tóth Kornélia

Összes ajánló

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13