Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Könyvajánló

Magyarország története 1-24.
2009

A sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Kitűnő segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek.
A szöveget rendkívül gazdag illusztrációs anyag teszi még szemléletesebbé és érdekesebbé. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.
Az első kötet a XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra jelent meg. A Kossuth Kiadó úgy tervezi, hogy kéthetente jelentet meg egy-egy új kötetet, az utolsó rész, amely egy időrendi áttekintést tartalmaz, 2010 márciusában lát napvilágot.
A sorozat főszerkesztője: Romsics Ignác.
Tervezett kötetek:
1. Fodor István:Őstörténet és honfoglalás
2. Font Márta: Államalapítás 970-1038
3. Koszta László: Válság és megerősödés 1038-1196
4. Zsoldos Attila: Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században
5. Csukovits Enikő: Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. C. Tóth Norbert: Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. Pálosfalvi Tamás: A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Tringli István: Mohács felé 1490-1526
9. Pálffy Géza: A három részre szakadt ország 1526-1606
10. Pálffy Géza: Romlás és megújulás 1606-1703
11. Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Poór János: Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. Gergely András: A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Hermann Róbert: Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Deák Ágnes: Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867
16. Kozáry Monika: A dualizmus kora 1868-1914
17. Ormos Mária: Világháború és forradalmak 1914-1919
18. Püski Levente: A Horthy-korszak 1920-1941
19. Ungváry Krisztián: Magyarország a második világháborúban
20. Gyarmati György: Demokráciából a diktatúrába 1945-1956
21. Szakolczay Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. Rainer M. János: A Kádár-korszak 1956-1989
23. Romsics Ignác: A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2009
24. Pintér Éva: Időrendi áttekintés

Bencsik Ildikó

Összes ajánló

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13