Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Újdonságok a Felnőttkönyvtárban

                 
Romain Sardou
A francia szerető

1940 májusában egy éjszaka a német légierő titokban kiképzett egysége furcsa támadást hajt végre a legjobban őrzött belga erőd, Eben-Emael ellen. A támadást egy Peter Böhm nevű veterán katona és egy fiatal német őrnagy, Friedrich Grimm vezetik, akiket bátor helytállásuk jutalmául Párizsba vezényelnek. Franciaország már német megszállás alatt áll, míg Vichy-ben Pétain marsall kollaboráns kormánya működik, addig Párizsban lassan szerveződik az ellenállás. A két tiszt alig várja, hogy megérkezzen Párizsba, ahol a fronttól, a harcoktól biztonságos távolságban habzsolhatják majd az élet örömeit. A Sphinx nevű híres párizsi nyilvánosházba 1940 őszén - kezében egyetlen bőrönddel - zavarba ejtően szép új lány érkezik, aki csak a német hadsereg legmagasabb beosztású tisztjeivel hajlandó szobára menni. Magabiztos fellépése kiváltja társnői és a bordélyház alkalmazottainak gyanakvását. Mi rejlik e gyönyörű nő látszólagos hűvössége mögött? Mit őrizget gondosan lezárt bőröndjében? Nem is sejtik, hogy a fiatal nő a saját külön háborúját vívja. Hamarosan megismerkedik a magas beosztású német törzsvendégekkel, köztük Friedich Grimm-mel, és nekikezd gondosan felépített terve megvalósításának... A francia szerető Romain Sardou második magyarul megjelent regénye. A szerző mesteri módon bonyolítja a történet szálait, közelről mutatja be a háború, a megszállás, a lassan kibontakozó ellenállás, a meg nem alkuvás és a hősiesség világát.

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...
Herbjorg Wassmo
A szerencse fia

"Dina is sokat álmodozott utazásról. Láttam magam előtt, ahogy elhajózik a Gusztáv herceg fedélzetén, és hagyja, hogy a szél a kalapja karimájába kapaszkodjon. Még mindig gyűlölöm a zsebkendőt, amellyel búcsút intett. Megpróbáltam felidézni a vonásait. Túlságosan nagy volt a távolság közöttünk. Vajon mi lett az álmaiból? Nyugalomra talált, miután elmenekült tőlem? Attól, hogy egyetlen szóval mindent elárulhassak? Azzal kínoztam magam, hogy elképzeltem, mit tettek vele az évek. Vajon milyen szeretői voltak? Miből élt? Hogyan nézett ki? Miért nem utazott el azonnal, amikor megértette, hogy így kell tennie? Megpróbáltam felidézni, melyik volt az a pillanat, ami mindent eldöntött. Mit mondtam vagy tettem, amiből arra a felismerésre jutott, hogy elárulhatom őt? Valamiféle gyengeséget mutattam, ami kétséget támasztott benne, hogy képes vagyok-e rá? Képes vagyok-e hallgatni?"

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...
Tarrósy István
Afro-ázsiai dinamikák

A kötet a nemzetközi és geopolitikai stúdiumok számára hiánypótló műként a 21. század globális rendszerét egyre jelentősebben átjáró, azt meghatározó afro-ázsiai kapcsolatokkal, az afro-ázsiai interkontinentális tér szereplői által keltett dinamikákkal foglalkozik. Az egyes fejezetek az alapvető történelmi áttekintések után a mindennapokban tetten érhető geopolitikai valóságokat elemzik, könnyen fogyasztható módon. A gondolatmenet homlokterében Kína, India, Indonézia és Japán, valamint további ázsiai szereplők globális térben elfoglalt pozícióinak ismertetése és az általuk, egymás között különböző formát öltő "új regionalizmus" paradigmájának bemutatása, valamint az új dinamikák által keltett hatalmi kihívások - főkét az USA és az EU számára - felvázolása állnak. Az érvelés során a szerző kitüntetett figyelmet szentel az afrikai kontinensnek, ugyanis meglátása szerint az "új dinamikák" egyik fő terepe a szubszaharai térség. A kötetben részben a szerző által hazai és külföldi tudományos folyóiratokban közölt elsőszerzős tanulmányok, illetve azok átdolgozott változatai, részben újonnan megírt fejezetek fűződnek koherens irodalommá. A könyv a széles olvasóközönség érdeklődésére tarthat számot, segítséget nyújtva a nemzetközi rendszer változásainak jobb megértéséhez.

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...
Isa Schneider
Eszter könyve, mazsolákkal

“Gyönyörű keretben foglalt történet, vagy inkább történetek. Mondjátok meg, ki írta meg valaha is ilyen szépen, ilyen leplezetlen őszinteséggel azt, hogy milyenek vagyunk mi nők, mennyire vágyakozunk arra, hogy szeressünk és szeressenek, lelki és testi értelemben egyaránt ? Láttatok valaha is igazabb képet esendő lényünkről, fájdalmainkról és reményeinkről, vagy arról ahogyan újra és újra talpra állunk, miután ” Ott fekszik vinnyogva az a nyomorult kis lélek, a szárnyait eltörte egy férficipő … ,, Ki írta le eddig ilyen tisztán azt, hogy a különleges, szép nőket látva mi, a Nevenincsek, azt gondoljuk, hogy ” …ők élték azt az életet, amelyiket én szerettem volna élni ,, Ez a könyv a női lélek mesteri elemzése. A regény maga lendületes, meghökkentő fordulatokkal, történelmi korszakok, élettörténetek követik egymást, más és más szempontból nézve, mint egy hatalmas folyó, úgy sodor magával. Isa Schneider úgy bánik anyanyelvünkkel, ahogy csak nagyon kevesen: esztétikai élvezetet nemcsak az, amit elmond, hanem az is, ahogyan elmondja. Háromszor olvastam el, imádtam. Köszönök mindent !”- írja Dénes Ildikó irodalomkritikus.

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...
Amy J. L. Baker
A szülői elidegenítésről

"Amy Baker és Paul Fine a szülői elidegenítés tragikusan fájdalmas történeteit írja le, emléket állítva azoknak a szülőknek és gyermekeknek, akik a szülői elidegenítés áldozataivá váltak. A könyvet olvasva jobban érthetővé válik, hogy az emberek miért olyan partnerrel házasodnak össze, akik végül elidegenítik tőlük saját gyermekeiket, vagy hogy az elidegenítő szülők miképp adagolják a mérgezett üzeneteket gyermekeiknek, és amikor az legkevésbé várható - hogyan találják meg az elidegenített gyermekek és elvesztett szüleik az egymáshoz visszavezető utat. E megrázó könyv kötelező olvasmány szülőknek és szakmabelieknek egyaránt S. Richard Sauber, PhD, ABPP család és kriminálpszichológus. A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

A dokumentumok címleírásának lekérdezése folyamatban van...
További újdonságok a Felnőtt- és Gyermekkönyvtárban
A Zenei Könyvtár újdonságai
 
Korábbi újdonságok
  Felnőttkönyvtár     Gyermekkönyvtár     Zenei Könyvtár     Jószomszédság Könyvtára     Parkvárosi Könyvtár  
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVA TARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Felnőttkönyvtár
Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- Írjon nekünk emailt! -

NYITVA TARTÁS:
hétfő:10-19 óra
kedd:10-19 óra
szerda:ZÁRVA
csütörtök:10-18 óra
péntek:10-18 óra
szombat:8-13 óra
vasárnap:ZÁRVA
16,3°C
derült