Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

március 17.
Kudó József
(Tököl, 1885. március 17. - Budapest, 1967. augusztus 3.)

Horvát származású plébános, 125 évvel ezelőtt született. Iskoláit Székesfehérváron végezte, s ott is szentelték pappá 1907-ben. Érdre került segédlelkésznek, majd Ercsi, Ráckeve, Budafok, Fehérvárcsurgó és Iváncsa községekben folytatta papi pályáját. 1915-től a világháborúban kórházi és tábori lelkészi teendőket látott el különböző frontokon. 1922-től Érd plébánosa volt. 1923-ban kért először engedélyt, hogy Újfaluban az iskolában misézhessen. Ezt meg is kapja, s ettől fogva itt is van szentmise, így a híveknek nem kell a távoli Ófaluba járniuk. Egyidejűleg felvetődik az a gondolat, hogy új templom épüljön Újfaluban. Az építést Magyar István világi elnök irányításával 1927-1929 között végezték el. Ez a mai Jézus Szíve templom Újfaluban. A településen 1945-ig több helyen is megalakultak az új egyházközösségek. Ezért a megyés főpásztor a régi plébánia székhelyét, ami eddig az ófalusi templom volt, áthelyezi Érd-Újfaluba. Kudó József 1962-ig itt plébános. Kudó támogatásának köszönhető, hogy a Szent József egyházközség megalakulhatott, hogy Tusculanumban és a Weekenden ( mai parkvárosi településrész) állandó szent misét tartottak. Jelentős szerepe volt Érd civil kulturális életében is. Hosszú ideig az érdi kaszinó elnöke. 1947-től 1948-ig a Szabadművelődési Tanács elnöki tisztét is betöltötte. Kéziratban elkészítette a Kudó család történetét, amely az érdi délszláv gyökerű lakosság múltjának fontos forrásműve. Érden az ercsi úti temetőben nyugszik.

Irodalom:

Kudó József visszaemlékezése kéziratos naplójából : Kézirat másolat
Kudó József önéletrajzi írása : Kézirat másolat
Kudó József érdi plébános jubileuma. Érd és vidéke 1932. szeptember 2.

Teljes kalendárium

  Felnőttkönyvtár     Gyermekkönyvtár     Zenei Könyvtár     Jószomszédság Könyvtára     Parkvárosi Könyvtár  
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVA TARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13
25,0°C
derült