Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás

NYELVÉSZETI VETÉLKEDŐ

2. forduló
2010. március 22.
 
Megoldás határideje: április 11.
A beküldési határidő lejárt.
 
„Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged
Ajkára vőn, többé nem dobhat el!”

(Ábrányi Emil: A magyar nyelv)

1. Európa nyelveinek többsége az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik. Válaszd ki, hogy a következő nyelvek melyik nyelvcsaládi ághoz tartoznak!

német: jiddis: angol:
holland: rétoromán: portugál:
olasz: dalmát: lett:
litván: román: orosz:
szerb: horvát: ukrán:
gael: walesi:

2. Írj egy-egy országot, ahol beszélik a következő nyelveket!

fríz: szárd: breton:
aragón: baszk:

3. Milyen nyelvűek a következő szavak?

visage: das Buch: dinner:
ricetta: nino: Nyi hao!:
haraso: Tervetuloa!:

4. A ruházati termékekbe általában belevarrják, hogy hogyan kell őket kezelni. Ezeket a különféle jelek segítségével hozzák a használó tudtára. Ezt nevezzük „textilkresznek”. Igen hasznos ezeket tudni, lássuk Te ismered-e őket!


:
:
:
:
:

5. Jelöld meg, hogy a következő szavak közül melyek származnak a finnugor alapnyelvből!

anya televízió víz orvos alszik focizik
hal óvoda háló fiú kéz divat

6. Állítsd párba az összetartozókat!

7. Melyik nyelvből vettük át a következő szavakat?

spagetti: karácsony: király:
gróf: citrom:

8. Mi a mostani, ma használt magyar alakjuk a következő szavaknak?

skola: ostia: kral:
musica: malina: see you (see ya’):

9. Mit jelenthetnek a következő szlengkifejezések?

falaz: bundáz: pinyó:
sasol: span:

10. Írj három ténylegesen létező magyar nyelvjárást!

1.: 2.: 3.:

11. Megkülönböztethetünk úgynevezett keveréknyelveket, amelyek a kétnyelvűség miatt, a nyelvek keveredésével jönnek létre. Vajon melyik két nyelv keveredik a következőkben?

franglais: spanglish: tex-mex:
hunglish:

12. Milyen írott nyelvi stílus jelenik meg a következő szövegrészletekben?

1.
„A generatív nyelvelméletnek két alapvető célkitűzése van. Az egyik a nyelvelsajátítással függ össze. Ismert megfigyelés, hogy a gyermek minden nagyobb nehézség nélkül sikerrel képes elsajátítani anyanyelvét. A nyelvelsajátítás kreatív abban az értelemben, hogy benne az utánzás csak másodlagos szerepet tölt be. A nyelvelsajátítás folyamán a bennünk lévő nyelvi képességet (faculté de langage-t) fejlesztjük ki.”

2.
„— Mi vezetődik le az írás által?
— Nyilván azok a feszültségek, amelyeket az ember nem tud megoldani.
— Ez valóban segít a mindennapokban, a túlélésben?
— Nagyon sokat segít. Az, hogy neked van egy külön világod, ami csak a tied; hogy bármilyen helyzetben vagy az életben, akármilyen bajba vagy hülyeségbe kerülsz, közben valahol a kisagyadban képek, szövegek, cselekménytervek vannak, látsz egy novellahelyszínt, az véd téged. Abba vissza tudsz menekülni, vissza tudsz húzódni, s akkor mindjárt könnyebb elviselni az összes szörnyűséget, amit mások nehezebben viselnek el, mert nekik nincs ilyen menedékük.”

3.
„I D É Z É S:
A beérkezett kérelem alapján a bíróság ..... férj és ..... feleség házassági ügyében a házastársakat meghallgatásuk és kibékítésük megkísérlése végett azzal idézi meg, hogy ..... év ..... hó ..... napján ..... órakor a bíróság elõtt ( ..... számú teremben) személyesen jelenjen meg.”

1.: 2.: 3.:

13. Mely hangképző szervek láthatók a következő ábrán?

A.:
B.:
C.:
D.:
E.:
F.:
G.:
H.:
I.:

14/a. Fejezd be az ismert szillogizmust!

Minden ember halandó.(első tétel)
Szókratész ember.(második tétel)
(következtetés)

14/b. A minta alapján írj te is egyet!

(első tétel)
(második tétel)
(következtetés)

15. Mit jelenthetnek a(z érvelő) szövegben ezek az ún. intellektuális írásjelek?

példa:;nagyobb tömb lezárása
!!!
???
?!
:

16. Nem csupán az emberek, de az állatok is különböző nyelveken beszélnek. Legalábbis ezt mutatja, hogy nyelvenként változik egy-egy állat „hangja”. Párosítsd össze a különböző állatok magyar és angol „hangját”! (Persze nem az állat „beszél” másképpen, csupán eltérő nyelvek eltérő hangbázissal máshogy hallják az állatokat.)

17. Melyik becézett keresztnév hangjai a következők?

   1. Rövid, mély magánhangzó, de nincs benne a „hullámos” szóban.
   2. A J és az L között áll az ábécében.
   3. Azután a mássalhangzó után áll, amelyik a szájüregben nem ütközik akadályba.
   4. Az ábécé legutolsó kétjegyű betűje.
   5. Mély, hosszú magánhangzó, de nincs benne a „háború” szóban.
 

18. Titkosírás! A kulcsa: minden betű az ábécében az őt követőt jelöli. Melyik közmondásra lelsz?

RNyJ KUCs CsHSMOSz GÖY:
SzÓÁÁ SDzsLy SzÓÁÁDzsSz KASz:

19. Találd ki a jelentések alapján, hogy melyik azonos alakú szavakra gondoltam!

mennybolt, lángol: mély gödör, ütöm:
fejtetődön, ifjú lány: helyiség, tenyészik:
ütős hangszer, hajít: légmozgást, egy karéj:
könnyezik, hant: evőeszközöm, mennykő:

20. Melyik számnevek hiányoznak a következő közmondásokból, szólásokból?

Jobb lúdnyak tyúknyaknál.
Nem enged a -ból.
Egyik , a másik egy híján .
fecske nem csinál nyarat.
Nincs ki mind a kereke.
-n áll a vásár.
bolond -at csinál.

 

A beküldő személyes adatai:
Beküldő neve:
Beküldő postai címe:
Beküldő iskolája:
Beküldő életkora:
Beküldő email címe:
A beküldési határidő lejárt.
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13