Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

augusztus 23.
Kazinczy Ferenc
(Érsemjén, 1759. október 27. - Széphalom, 1831. augusztus 23.)

175 éve halt meg a magyar nyelvújítás református vallású vezére. Debrecenben, Késmárkon, Eperjesen, Sárospatakon tanult. Teológiát is végzett. 1779-ben joggyakornok. Jogász környezete elfogadta az irodalom és a művészetek iránti vonzódását, így 1786-ban a "nemzeti oskolák" felügyelőjévé nevezték ki. Protestáns ember ebben az időben nem kaphatott közhivatalt, így 1791-ben elbocsátották. Annak a szabadkőműves páholynak lett a tagja, mely forradalmat kívánt előkészíteni. A Martinovics-féle összeesküvésben való részvételéért előbb halálra ítélik, de kegyelemből várfogságra változtatják az ítéletet. Szenvedett Spielbergben, Kufsteinban, Munkácson. 1794-1801 között, több mint hat évig volt börtönben. Negyvenkét éves korában szabadult. Megnősült, s mivel anyja halálával a családi birtok szétoszlott, a Sárospatak melletti Bányácska falu melletti szerény birtok lett új családja létalapja!

. A falut irodalmi munkássága során nevezte el Széphalomnak, amit később hivatalosan is elfogadtak. 1804-től széphalmi otthona kora magyarországi irodalmi központja lett. 1830-ban Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választják. Irodalmi és egyházi munkássága jelentős.

Teljes kalendárium

  Felnőttkönyvtár     Gyermekkönyvtár     Zenei Könyvtár     Jószomszédság Könyvtára     Parkvárosi Könyvtár  
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVA TARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13
18,6°C
nagyrészt felhős