Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Kalendárium

február 22.
Bornemisza Péter
(Pest, 1535. február 22.- Rárbok, 1584 tavasza)

Négyszázhetvenöt éve született író, evangélikus prédikátor. Szüleit a török megszállás alatt elvesztette, Felső Tisza-vidéki családoknál nevelkedett. Protestáns hite miatt börtönbe került, ahonnan megszökve megjárta Bécset, Velencét, Padovát, Wittenberget. Bécsben, 1558-ban lefordította Szophoklész Elektráját. A hatvanas évek elején hazatért és egy ideig Huszár Gál mellett volt nyomdászsegéd, majd Ferdinánd bécsi kancelláriáján dolgozott. Végül 1564-ben prédikátor lett Balassi János zólyomi udvarában, és egyúttal a két Balassi-fiú, Bálint és Ferenc nevelője. Mikor 1569-ben Balassi Jánost koholt vádak alapján letartóztatták, Bornemisza Julius Salm gróf szolgálatába szegődött. Előbb Galgócon, majd a Salm-uradalom központjában, Semptén működött mint prédikátor. Semptén Bornemisza könyvnyomtató műhelyt rendezett be. 1578-ban perbe fogták az Ördögi kisértetek című művének kiadása miatt, és gazdája elűzte Semptéről. Bécsben járván elfogták, de ezúttal is sikerült megszöknie a börtönből, és Balassi Menyhárt fiánál, Istvánnál talált menedékre Detrekő várában. Hátralévő éveiben itt és a közeli Rárbokon dolgozott énekgyűjteményén és a korábban már öt kötetben kiadott prédikációinak egykötetes kiadásán.

Irodalom:

Nemeskürty István: Bornemisza Péter kísértései
Féja Géza: Arcképek régi irodalmunkból
Írók, eszmék, világképek / összeáll. Valaczka András
A magyar irodalom képes története XI-XV. rész : Tinódi Sebestyén : Heltai Gáspár : Bornemisza Péter (videó)

Teljes kalendárium

  Felnőttkönyvtár     Gyermekkönyvtár     Zenei Könyvtár     Jószomszédság Könyvtára     Parkvárosi Könyvtár  
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVA TARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13
13,2°C
derült