Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Könyvajánló

Orhan Pamuk:
A fehér vár
2006

Orhan Pamuk 1952-ben született Isztambulban. Hároméves New York-i tartózkodását leszámítva egész életét ebben a török nagyvárosban töltötte. 1974-ben kezdett el írni, és már első regényével "Cevdet bej és fiai" (1982) díjat nyert. Műveit eddig már 24 nyelvre lefordították. Ismertebb regényei: "A csendes ház" (1983) "A fehér vár" (1985), "A fekete könyv" (1990), "Az új élet" (1995), "A nevem: Vörös" (1997). Legutóbbi regénye a "Benim Adim Kirmiz".
Könyveit a külföldi kritikusok leggyakrabban Umberto Eco, Italo Calvino, Franz Kafka és García Márquez műveihez hasonlítják. A "mágikus realizmus" egyik legzseniálisabb képviselője. A 2006-os irodalmi Nobel-díj nyertese. A svéd királyi akadémia indoklása szerint az író műveiben "szülővárosának melankolikus lelkét keresve új jelképeket alkotott az egymással ütköző és egymással összefonódó kultúrákra".
"A fehér vár" a tizenhetedik századi Konstantinápolyban játszódik. Egy török bárka foglyul ejt egy velencei ifjút a tengeren, aki mint gyaur, hosszú évtizedeket kényszerül eltölteni az oszmán birodalom túszaként házitanítóként, egy hodzsa társaságában. Az ifjú a hodzsával bejáratos lesz a szultán palotájába, politikai tanácsadóvá válik, álmokat fejt és különféle tudományos kísérleteket végez. Az udvari intrikák kereszttüzében álló nagyúr a fiú legnagyobb megrökönyödésére önmaga mása. "A tükör elé álltunk, s a szultán azt kérdezte, ilyenkor mennyire vagyunk képesek önmagunk maradni" "Az a benyomásom támadt, hogy személyiségem különvált tőlem, és egyesült a hodzsáéval, a hodzsáé pedig tőle magától vált külön, és az enyémmel egyesült...".
Miután átvészelnek egy pestisjárványt, a hodzsa az udvari főcsillagjós rangjára emelkedik, s ezzel a szultánnal még bizalmasabb viszonyba kerül. Az ifjú a hodzsával hat éven át egy fegyvermonstrum elkészítésével foglalkozik. Ezt a különleges ágyúgépezetet egy lengyelországi hadjárat során vetik be, az elérhetetlenségbe vesző Fehér vár elfoglalásáért... "Doppio vára magas hegy tetején állt, fellobogózott tornyain a kihunyó alkonypír derengett, egyébként fehér volt; patyolatfehér és gyönyörű. Önkéntelenül arra gondoltam, hogy ilyen szépséges és elérhetetlen dolgot csak álmában láthat az ember..." Út közben a hodzsa, keresve a mélyebb igazságot, bűnvallásra kényszeríti a falvak lakosságát, ám kutatása nem jár eredménnyel, ugyanakkor módszerei elborzasztják a környezetét. Az út végső kimenetelét az ifjú főhős így összegzi: "Tudtam, hogy az a rengeteg dolog, amit a hosszú évek során véletlenként éltem meg, szükségszerű volt; azzal is tisztában voltam, hogy katonáink sohasem jutnak fel a vár hófehér bástyáira, és hogy ezt a hodzsa is így gondolja. Mind a ketten előre láttuk, hogy ha reggel a fegyverrel együtt csatlakozunk az ostromhoz, az beleragad az ingoványba, a benne és körülötte levők mind ottvesznek, így aztán az átokról szóló híreszteléseket és a katonák félelmét csillapítandó, az én fejemet fogják odavetni nekik."
Pamuk regénye nem szokványos kalandregény, inkább a török nemzeti identitást és az Európához való viszonyt vizsgáló posztmodern próza, amely rejtve tartalmaz filozófiai gondolatokat is. A regény narrátora legnagyobb harcát a saját identitásával vívja: éveken keresztül önmaga tükreként tekint társára, a hodzsára, s ez a skizoid vonás akár úgy is értelmezhető, mintha az elbeszélőnek kettős tudata volna, ami végső soron nem jelenthet mást, mint a török és a nyugati kultúra ezredvégi konfliktusát. Orhan Pamuk betöltötte azt a hiányzó szerepet, amelyre évtizedek óta szüksége volt Törökországnak az Európához vezető úton: kapcsolódásokat keres és talál a két világ között, az európai kontinens részévé kívánja tenni hazája kultúráját.

Vasné Tóth Kornélia

Összes ajánló

  Felnőttkönyvtár     Gyermekkönyvtár     Zenei Könyvtár     Jószomszédság Könyvtára     Parkvárosi Könyvtár  
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVA TARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13
31,1°C
derült